Forum47

PORTAL Bugünkü Mesajlar Bütün Forumları okunmuş kabul et
Geri git   Forum47 Mardin'in Gülü >
•.(¯`•.Sağlık ve Anatomi •´¯).• > İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeleri > İLAÇ (J-K-L)
Kullanıcı ismi
Şifreniz
Kayıt ol Radyo Üye Listesi Ajanda Arama Bugünkü Mesajlar Bütün Forumları okunmuş kabul et

Tags: , , , , , , ,

Konu Bilgileri

lyrica 75 mg 14 kapsül ilacın açıklaması, içeriği, özellikleri, tanıtımı nedir

Görüntülemeler : 10647

Konudaki Cevap Sayısı : 1

Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler :  

Yeni Konu aç Cevapla
 
Konu Araçları Stil
Alt 08-23-2008, 10:54   #1 (permalink)
Üye
 

www.forum47.com
Bilgiler
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 1,798
Üye No: 1009
Teşekkür Thanks: 1,268
Thanked 1,041 Times in 628 Posts
İtibar
Rep Puanı : 100
Rep Derecesi : Mekap will become famous soon enoughMekap will become famous soon enough
Standart lyrica 75 mg 14 kapsül ilacın açıklaması, içeriği, özellikleri, tanıtımı nedir
KISITLAMALAR

Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:
a) Epilepside:
Yeni nesil antiepileptikler (Lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam gabapentin, pregabalin gibi) nöroloji (erişkin veya çocuk), beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikiyatri (erişkin veya çocuk) uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından çıkarılan ilaç kullanım dozu ve süresini belirten ilaç kullanım raporu mevcut ise diğer hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir
b) Nöropatik ağrıda:
Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir
Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)


FORMÜLÜ
Her kapsül, etken madde olarak 75mg pregabalin, boyar madde olarak titanyum
dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172) ve siyah baskı mürekkebi içerir
Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-
(aminometil)-5-metileksanoik asit)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler
Etki Mekanizması
Yapılan in vitro çalışmalar, pregabalinin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı
kalsiyum kanallarının yardımcı alt ünitesine (α2-δ proteini) bağlanarak [3H]-
gabapentinin yerini aldığını göstermektedir Elde edilen kanıtlar, hayvan modellerinde
analjezik ve antikonvülsan aktivite için pregabalinin α2-δ bölgesine bağlanması
gerektiğini göstermektedir Buna ek olarak, pregabalin glutamat, noradrenalin ve P
maddesi dahil olmak üzere çok sayıda nörotransmiterin salınımını da azaltmaktadır
Bu etkilerin pregabalinin klinik farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir
Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da ağrı
tedavisinde kullanılan bir çok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol
açmaz Pregabalin GABAA veya GABAB reseptörleriyle etkileşime girmez; metabolik
şekilde GABA’ya veya bir GABA agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya
yıkımının inhibitörü değildir
Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası
ağrı bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler
Farmakokinetik Özellikler
Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç alan
epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir
Absorpsiyon:
Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle absorbe edilip, hem tek hem de
çoklu uygulama sonrasında doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır
Pregabalinin oral biyoyararlanımı ≥%90 olup dozdan bağımsızdır Tekrarlanan
uygulama sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır Pregabalinin
absorpsiyon hızı gıdayla birlikte alındığında düşer ve Cmaks’ta yaklaşık %25-30 bir
azalmaya, Tmaks’ta ise yaklaşık 25 saatlik bir gecikmeye yol açar Yine de,
pregabalinin gıdayla birlikte alınmasının pregabalinin biyoyararlanım derecesi
üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır
Dağılım:
İnsanlarda, pregabalinin oral uygulama sonrasındaki görünen dağılım hacmi yaklaşık
056 L/kg’dır Pregabalin plazma proteinlerine bağlanmaz
Metabolizma:
Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya uğrar Radyoaktif işaretli
pregabalin dozu sonrasında, idrardaki radyoaktivitenin yaklaşık %98’i değişmemiş
pregabalindir Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmiş türevi,
dozun %09’unu oluşturur
Atılım:
Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde
atılır
Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 63 saattir Pregabalinin plazma klerensi
ve renal klerensi kreatinin klerensine doğrudan orantılıdır (bkz Böbrek Yetmezliği
Olan Hastalar)
Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz
ayarlaması gereklidir (bkz Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2)
Lineerlik / non-lineerlik:
Pregabalinin farmakokinetiği, tavsiye edilen günlük doz aralığında lineerdir
Pregabalinin gönüllüler arasındaki farmakokinetik değişkenliği düşüktür(<20%) Çoklu
doz farmakokinetiği tekli doz verilerinden tahmin edilebilir
Özel Hasta Gruplarındaki Farmakokinetik
Cinsiyet
Klinik çalışmalar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik
açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir
Böbrek yetmezliği
Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle doğru orantılıdır Buna ek olarak,
pregabalin plazmadan hemodiyalizle etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır (4 saatlik
hemodiyaliz sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50
düşmüştür) Böbrek ana atılım yolu olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda
dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz Kullanım
Şekli ve Dozu Tablo 2)
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalışmalar
yürütülmemiştir Pregabalin önemli oranda metabolize olmadığı ve idrarla çoğunlukla
değişmemiş ilaç şeklinde atıldığı için karaciğer fonksiyon bozukluğunun pregabalin
plazma konsantrasyonlarını önemli derecede değiştirmesi beklenmemektedir
Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin klerensi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir Pregabalinin oral
klerensindeki azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana
gelen değişikliklerle tutarlılık göstermektedir Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları
azalan hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz Kullanım Şekli ve
Dozu Tablo 2)

ENDİKASYONLARI
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir
Epilepsi
LYRICA (pregabalin) sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği
parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir

KONTRENDİKASYONLARI
Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık

UYARILAR/ÖNLEMLER
Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon
şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır
Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen
diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir
Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden,
yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir Dolayısıyla hastalar,
ilacın tüm advers(ters) etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncuya kadar
dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C
Gebelik
Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir İnsanlara olan
potansiyel riski bilinmemektedir Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse
gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin
kullanılmamalıdır
Laktasyon
Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan
sütünde mevcuttur Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir Bu nedenle, ilacın bu gibi
aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları,
karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka
aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5000’den fazla
hasta dahil olmak üzere toplam 9000’den fazla hasta katılmıştır En yaygın şekilde
bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir Advers etkiler genelde
hafif ve orta şiddettedir Bütün kontrollü çalışmalarda, advers etkiler yüzünden
çalışmadan ayrılma oranı pregabalin alan hastalarda %13 iken, bu oran plasebo alan
hastalarda %7’dir Pregabalin tedavi gruplarında çalışmadan ayrılmaya neden olan
en yaygın advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir
Plasebodan daha fazla sıklıkta ve birden fazla hastada meydana gelen bütün advers
etkiler, sınıf ve sıklık açısından (çok sık >1/10, sık >1/100 ve <1/10, seyrek >1/1000
ve <1/100 ve ender <1/1000), aşağıdaki tabloda (1) gösterilmektedir
Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan
ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir
Tablo 1
Vücut Sistemi Advers İlaç Reaksiyonları
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Ender Nötropeni
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Sık İştah artışı
Seyrek Anoreksi
Ender Hipoglisemi
Psikiyatrik bozukluklar
Sık Öfori hali, konfüzyon, libidoda azalma, irritabilite
Seyrek Depersonalizasyon, anorgazm, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon,
duygudurum değişiklikleri, uykusuzlukta artma, depresif
duygudurum, kelime bulmada zorluk, halüsinasyon, anormal
rüyalar, libidoda artış, panik atak, apati
Ender Disinhibisyon, artmış duygudurum
Sinir sistemi bozuklukları
Çok sık Baş dönmesi, somnolans
Sık Ataksi, dikkat kaybı, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu,
tremor, dizartri, parestezi
Seyrek Kognitif bozukluk, hipoestezi, görme alanında bozukluklar,
nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonus, hiporefleksi, diskinezi,
psikomotor hiperaktivite, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat
alamama, yanma duygusu, intasyonel tremor, sersemlik/uyuşukluk,
senkop
Ender Hipokinezi, parozmi, disgrafi
Göz bozuklukları
Sık Bulanık görme, diplopi
Seyrek Görme bozuklukları, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel
keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, astenopi, gözyaşında artma
Ender Fotopsi, gözlerde iritasyon, midriyazis, osilopsi, görsel derinlik
algısında değişme, periferal görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
Kulak ve labirent bozuklukları
Sık Vertigo
Ender Hiperakuzi
Kardiyak bozukluklar
Seyrek Taşikardi
Ender Birinci derece AV blok, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs
bradikardisi
Vasküler bozukluklar
Seyrek Kızarma, sıcak basması
Ender Hipotansiyon, periferal soğukluk, hipertansiyon
Solunum, toraks ve mediyastinal bozukluklar
Seyrek Dispne, burunda kuruluk
Ender Nazofarenjit, öksürük, burun tıkanıklığı, epistaksi, rinit, horlama,
boğaz kuruluğu
Gastrointestinal bozukluklar
Sık Ağız kuruluğu, konstipasyon, kusma, gaz
Seyrek Abdominal şişkinlik, tükürük salgısında artma, gastroözofageal
reflü, oral hipoestezi
Ender Asit, disfaji, pankreatit
Deri ve subkütan doku bozuklukları
Seyrek Terleme, papüler döküntü
Ender Soğuk terleme, ürtiker
Muskuloskeletal ve bağ dokusu bozuklukları
Seyrek Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, miyalji, artralji, sırt
ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
Ender Servikal spazm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz
Renal ve üriner bozukluklar
Disüri, üriner inkontinans
Seyrek
Ender Oligüri, böbrek yetmezliği
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Sık Erektil disfonksiyon
Seyrek Ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon
Ender Amenore, göğüs ağrısı, memede akıntı, dismenore, memede
hipertrofi
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları
Sık Yorgunluk, periferik ödem, sarhoşluk hissi, ödem, yürüyüşte
anormallik
Seyrek Asteni, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma
Ender Ağrılı yaygın ödem, pireksi, titreme
Araştırmalar
Sık Kilo artışı
Seyrek Alanin aminotransferazda yükselme, kreatinin fosfokinazda
yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit
sayısında azalma
Ender Kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan
potasyumunda düşme, kilo kaybı, lökosit sayısında azalma
Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin tedavisi baş dönmesi ve somnolansa sebep olabildiği için, yaşlı
hastalarda kaza sonucu yaralanma (düşme) olasılığı yükselebilir Toplam 998 yaşlı
hastada, 65 yaş altındaki hastalarla karşılaştırıldığında güvenilirlik açısından genel
olarak bir farklılık gözlenmemiştir
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, insanlarda göz ardı edilebilecek
seviyede metabolize olduğu (dozun <%2’si metabolit şeklinde idrarla atılır), in vitro
olarak ilaç metabolizmasını inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı
için, farmakokinetik etkileşim yaratma veya maruz kalma olasılığı düşüktür
Buna göre, in vivo çalışmalarda pregabalin ile fenitoin, karbamazepin, valproik asit,
lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan
önemli bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir Buna ek olarak, popülasyon
farmakokinetik analizi oral antidiyabetikler, diüretikler ve insülin gibi sık kullanılan 3
ilaç sınıfının ve fenitoin, karbamazepin, valporik asit, lamotrigin, fenobarbital, tiagabin
ve topiramat gibi sık kullanılan anti-epileptik ilaçların pregabalin klerensi üzerinde
önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir Benzer şekilde, bu analizler pregabalinin
fenitoin, karbamazepin, valproik asit, lamotrigin, topiramat ve fenobarbitalin
klerensleri üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını da göstermektedir
Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte
alınması her iki ajanın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez
Pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan çoklu dozları
solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır Pregabalin, kognitif ve
gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi
görünmektedir Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
LYRICA aç ya da tok karnına alınabilir
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün) Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır Hastaların çoğunluğu için en uygun
doz günde iki kez 150 mg’dır Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde görülür Ancak, her
bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan
sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg’lık maksimum doza çıkartılabilir
Epilepsi
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün) Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde
görülür Ancak, her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan
sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg’lık maksimum doza çıkartılabilir
LYRICA tedavisini optimize etmek için plazma pregabalin konsantrasyonlarının
izlenmesine gerek yoktur Pregabalin, yaygın şekilde kullanılan diğer antikonvülsan
ilaçların plazma konsantrasyonlarını değiştirmez Aynı şekilde, yaygın olarak
kullanılan diğer antikonvülsan ilaçlar da pregabalinin plazma konsantrasyonlarını
değiştirmez (Bkz İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler)
Nöropatik Ağrı ve Epilepsi
Mevcut klinik uygulamaya uygun olarak, LYRICA’nın kesilmesi gerektiği takdirde, en
az bir haftaya yayılarak kademeli şekilde tedavinin sonlandırılması tavsiye edilir
Böbrek yetmezliği olan hastalar
Pregabalin sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır
Pregabalin klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılı olduğundan (bkz
Farmakokinetik Özellikleri), renal fonksiyonları bozuk hastalarda doz azaltımı, Tablo
2’de gösterildiği şekilde, aşağıdaki formül kullanılarak kreatinin klerensine (CLcr) göre
hesaplanmalıdır:
[140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)
CLcr(ml/dak) = –––––––––––––––––––––––––– (x 085 kadın hastalar için)
72 x serum kreatinin (mg/dL)
Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin şekilde plazmadan uzaklaştırılır (4 saat içinde
ilacın %50’si) Hemodiyaliz gören hastalarda, pregabalinin günlük dozu renal
fonksiyonlara göre ayarlanmalıdır Günlük doza ek olarak, her bir 4 saatlik
hemodiyaliz tedavisinin hemen sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz Tablo 2)
Tablo 2 Renal Fonksiyonlara Bağlı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması
Kreatinin
Toplam Pregabalin Günlük
Klerensi
Doz Rejimi
Dozu *
(CLcr)
(ml/dak/kg)
Başlangıç Maksimum
Dozu Doz (mg/gün)
(mg/gün)
≥ 60 150 600 BID veya TID
≥30 -<60 75 300 BID veya TID
≥15 - <30 25 – 50 150 QD veya BID
< 15 25 75 QD
Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)
Tek doz+
25 100
TID = Günde üç doz
BID = Günde iki kez
QD = Günde tek doz
* Toplam günlük doz (mg /gün) mg/doz sağlayacak şekilde doz rejimiyle belirtildiği
gibi bölünmelidir
+
Ek doz, tek bir ilave dozdur
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur
Çocuklarda kullanım
Pregabalinin 12 yaş altı pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir
Adolesanlarda kullanım (12 -17 yaş arası)
Epilepsili adolesan hastalardaki doz yetişkinlerdeki gibidir
Pregabalinin nöropatik ağrısı olan 18 yaş altı hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir
Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü)
Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına
gerek yoktur, bkz Tablo 2

DOZ AŞIMI
15 g’a kadar olan doz aşımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemiştir
Pregabalin doz aşımının tedavisinde genel destekleyici önlemler alınmalı, gerekirse
hemodiyalize de başvurulmalıdır (bkz Kullanım Şekli ve Dozu, böbrek yetmezliği
olan hastalar)

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanır
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her kapsülü 75mg pregabalin içeren, 14 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmuştur
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
LYRICA® 150mg Kapsül: 56 kapsül içeren blister ambalajlarda
LYRICA® 300mg Kapsül: 56 kapsül içeren blister ambalajlarda
- Reçete ile satılır
- HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ
Ruhsat No: 119/16 Ruhsat Tarihi: 17012006
Ruhsat Sahibi:
PFIZER İLAÇLARI LtdŞti
34347 Ortaköy/ İSTANBUL
Üretim yeri:
Pfizer GmbH, Gödecke, Freiburg/Almanya
Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !


Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

lyrica 150 mg 56 kapsül - PFIZER 130,02 YTL
lyrica 25 mg 56 kapsül - PFIZER 30,26 YTL
lyrica 300 mg 56 kapsül - PFIZER 190,07 YTL
lyrica 75 mg 14 kapsül - PFIZER 22,16 YTL prospektüs

Mekap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Google Sponsoru
Cevapla


Şu an bu konuyu görüntüleyen kullanıcı sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 
Konu Araçları
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap son Mesaj
kolestor 40 mg 30 film tablet ilacın açıklaması, içeriği, özellikleri, tanıtımı nedir _KASIRGA_ İLAÇ (J-K-L) 1 05-01-2009 00:17
aksef 250 mg 10 film tablet ilacın tanıtımı, açıklaması, içeriği, özellikleri, nedir _KASIRGA_ İLAÇ-(A) 2 09-18-2008 15:07
alfasid lid.im 1 gr 1 flakon ilacın tanıtımı, açıklaması, içeriği, özellikleri, nedir _KASIRGA_ İLAÇ-(A) 1 09-18-2008 14:45
duobaktam im lidocainli 250 mg 1 flakon ilacın tanıtımı, içeriği, özellikleri, nedir _KASIRGA_ İLAÇ (B-C-D) 1 09-14-2008 10:17
duobaktam 375 mg 10 film tablet ilacın açıklaması, içeriği, özellikleri, tanıtımı _KASIRGA_ İLAÇ (B-C-D) 2 09-02-2008 19:19


Saat 03:09.


Yapımcı: vBulletin Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2014 , Jelsoft Enterprises Ltd.br

Copyright © 2014 , FORUM 47 ©All Rights Reserved
Türkçe Çeviri: Murat

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 37 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 81 84 85 87 88 89 90 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 126 135 136 139 141 142 143 144 145 146 150 157 158 160 163 164 165 166 169 170 171 172 173 174 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 204 205 206 209 211 212 213 214 221 225 226 227 229 232 233 234 235 236 237 238 242 243 247 248 252 253 271 272 273 274 276 312 313 318 319 324 325 326 330 331 333 334 339 341 343 344 347 350 355 360 362 407 411 414 440 441 442 443 464 489 490 497 505 506 512 513 514 516 518 520 521 541 542 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 565 566 567 569 570 571 573 574 575 577 578 579 580 581 582 588 589 590 591 592 593 631 632 633 634 635 636 637 638 641 645 647 648 649 650 651 652 655 656 657 658 660 661 662 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 683 684 685 687 688 689 690 691 692 693 695 710 715 716 717 718 719 720 722 723 724 725 727 739 741 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 760 761 762 763 764 765 770 784 785 786 787 788 789 790 791 799 800 801 804 805 806 807 809 812 813 814 815 816 817 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 838 839