PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Toki-toplu Konut Idaresi Başkanliği


!.ApHacHi.!
10-15-2007, 11:24
TARİHÇE

Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla, 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Bu tarihte yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu oluşturulmuştur.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak yönünde belirlenmiştir. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Toplu Konut İdaresi Başkanlığına özerk ve esnek hareket etme imkanı sağlamıştır. Aynı zamanda, Genel Bütçe dışındaki Toplu Konut Fonu ile de İdare konut uygulamaları için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmuştur... (http://www.frm47.com/)

1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiştir. 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmıştır. İdare son yıllarda gittikçe azalan sayılarda konutun üretimine destek verebilmiştir. Dolayısıyla, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın nitelikli konut ihtiyacı da tam olarak karşılanamamıştır.

Toplu Konu Fonu, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla da tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Fonun kaldırılması Toplu Konut İdaresi kaynaklarını büyük ölçüde azaltmış ve bütçeden aktarılan ödeneklere bağımlı hale getirmiştir. Halihazırda, Toplu Konut İdaresi gelirleri, gayrimenkul satış ve kira gelirlerinden, kredi geri dönüşlerinden, faiz gelirlerinden ve bütçe ödeneklerinden oluşmaktadır.

Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da sağladığı imkanlarla, ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kuruluşundan 2002 yılına kadar yaklaşık 950 bin konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda kendi arsaları üzerinde 43.145 konutun inşaatını da tamamlamıştır.

Tokiye başkanlık yapanlar ; Vahit ERDEM, Ökkeş ÖZUYGUR, Can CANGIR, Oktay URAL, Yiğit GÜLÖKSÜZ, Hamdi KARADAŞ, M.Kemal ÜNSAL, Kamil UĞURLU, R.Tuna TURAGAY 2002 Aralık ayından itibaren Erdoğan BAYRAKTAR

2985 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve TOPLU KONUT İDARESİ'NİN GÖREVLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın temel görevleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile belirlenmiştir. İdarenin kuruluş aşamasında 2985 sayılı Kanunun verdiği görevler şunlardır:

a) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak;
b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut İdaresi'nce kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya karar vermek;
c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek;
d) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanlarda çalışanları desteklemek;
e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek;
f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek;
g) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Ancak, İdarenin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerde değişiklikler olmuş ve İdarenin konut ve kentleşme meselesinin tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim, Hükümetimiz de Acil Eylem Planında yer verdiği konut seferberliği kapsamında konut üretimi ve planlı kentleşmeyi birlikte ele almıştır.

Bu çerçevede, 06/08/2003 tarih ve 4966 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle, Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan görevleri arasına yeni görevler eklenmiştir. Bu görevler şunlardır;

a) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek;
b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;
c) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak;
d) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak;
e) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü taktirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.

Bununla birlikte Toplu Konut İdaresi, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve gerektiğinde bu birimlerde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli istihdam etme yetkisine sahip olmuştur. Bu itibarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Makam onayı ile İstanbul, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Van'da birim kurma kararı alınmıştır.

Ayrıca yine yapılan yasal düzenlemelerle İdare, Hazineye ait arazileri bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı teklifi ve Başbakan onayıyla bedelsiz olarak devralma yetkisine sahip olmuştur.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
10-15-2007, 11:29
Teslim Edilen Ve Teslim Aşamasındaki Konut Projeleri

Adıyaman Gölbaşı 128 adet konut inşaatı 128
Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) 1.660
Ankara Eryaman 168 adet Konut 168
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. Bölge) 472
Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN) 768
Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısım 808
Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısım 760
Ankara Mamak (İlköğretim24) 620
Ankara Sincan Yenikent İLKSAN 1. Bölge 932 konut 932
Ardahan Merkez Karagöl 192
Aydın İncirliova 142
Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1. Bölge) 296
Batman Tilmerç 608 Adet Konut İnşaatı 608
Bayburt Merkez Şingah Mah. 144
Bilecik Bozuyük 288 konut inşaatı işi 288
Bilecik Merkez 208 Adet Konut 208
Bingöl (TOBB) 480 Adet Konut İnşaatı 480
Bingöl 1. Bölge Ekinyolu 208
Bingöl Genç Yenişehir 1. Bölge 80
Bingöl Genç Yenişehir 2. Bölge 112
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 1. Bölge 448
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 2. Bölge 368
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 3. Bölge 224
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 4. Bölge 288
Bitlis Ahlat Erkizan, Tunus Mah (108+112) 220
Bitlis Merkez Rahva 1. Etap 288
Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah. 256
Bursa Nilüfer Hasanağa II. Kısım + Sosyal donatı 720
Çankırı Korgun Uludağ 104
Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) 224
Diyarbakır Şilbe 3. Etap 960
Diyarbakır Şilbe 576 konut inşaatı 576
Düzce Merkez Nalbantoğlu 558
Düzce Nalbantoğlu 25
Elazığ Palu 192
Erzincan Merkez Geçitköy Mengüceli Mah.(Alt Gelir) 153
Erzurum Kandilli 96
Erzurum Ilıca 240
Erzurum Merkez Yakutiye 340
Gaziantep Merkez Beylerbeyi 1. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 320
Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah. 192
Hakkari Bağlar Afet Konutu 108
Hakkari Merkez 2. Etap 192
Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatı 44
Isparta Merkez Çünür Mah. 168
İstanbul Ataşehir 4. Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş. Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
İstanbul Halkalı IV. Bölge 1.368
İstanbul İkitelli göçmen konutları 20
İstanbul Kozyatağı 800
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (Olympiakent) 1. etap 1.364
İstanbul Küçükçekmece Halkalı III. Bölge 451/10 parsel (264+96) 360
İzmir Seferihisar Turabiye 180
İzmir Urla 72
Kars Merkez Karacaören Mahallesi 180 konut inşaatı 180
Kastamonu Merkez Saraçlar Mah. 1. Bölge 288
Kırıkkale Balışeyh 144
Kırıkkale Keskin Yenice 192
Kırıkkale Yahşihan 380
Kilis Merkez 1. Bölge 224
Kocaeli Bekirpaşa Deretepe 682
Kocaeli Gebze Göçmen Konutları 20
Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit) 400
Konya Halkapınar Köprübaşı 80
Konya Karapınar Sandıklı 336
Kütahya Gediz 208
Kütahya Tavşanlı 192
Malatya Akçadağ 208
Malatya Beydağı Yapraklı 1. Bölge 852
Muş Bulanık 144
Muş Merkez Tırkavanak 144
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 504
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 2. Etap 272
Osmaniye Düziçi Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, çarşı, kafeterya) 192
Rize (Kavaklı, Bağdatlı, İslampaşa, Atmeydanı, Müftü) afet konutu. 372
Rize Çamlıhemşin 48
Sakarya Adapazarı Korucuk A Bölgesi 182 Konut İnşaatı 182
Sakarya Adapazarı Korucuk B Bölgesi 256 Konut İnşaatı 256
Sakarya Adapazarı Korucuk C Bölgesi 148 Konut İnşaatı 148
Sakarya Adapazarı Korucuk D Bölgesi 226 Konut İnşaatı. 226
Sakarya Adapazarı Korucuk II. Etap 936 konut inşaatı 936
Samsun Merkez Çobanlı Atakent 2. Etap 348
Siirt Yağmurtepe 192 Konut, Kurtalan 132 Konut (Toplam 324 Konut) 324
Sivas Merkez Çayboyu Mah. 1. Bölge 384
ŞanlıUrfa Halfeti (Tarımköy) 158
Şanlıurfa Merkez Akabe 1. Bölge 216
Şanlıurfa Merkez Akabe 2. Bölge 432
Şanlıurfa Merkez Akabe 5. Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) 592
Şırnak Merkez 2. Etap 1. Bölge 220
Tekirdağ Kapaklı (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 1.160
Tokat Niksar İsmetpaşa 240
Tunceli Pülümür Afet Konutları 48
Van Edremit Sarmansuyu 1.688
Van Erciş 228
Adana - Kozan (720 konut alt gelir) + (ticaret mrk., cami, ilköğretim24) 864
Adana Kargakekeç 1. Bölge 336
Adana Kargakekeç 2. Bölge İlköğretim 24, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan, Ticaret Mrk.(Alt Gelir Grubu) 588
Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) 168
Adana Seyhan (176 Konut Alt Gelir Grubuna) 908
Adana Sofulu 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret mrk, cami) 308
Adana Yüreğir 1. Bölge 212
Adana Yüreğir 2. Bölge 580
Adıyaman Besni Pınarbaşı Mah. 240 adet konut inşaatı 240
Adıyaman Kahta 192 adet konut inşaatı 192
Adıyaman Merkez Esentepe 1. Bölge 468
Adıyaman Merkez Esentepe 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, tic.merk, cami, yemekhane, şadırvan) 200
Afyon Dinar Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) 352
Afyon Merkez 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret mrk., 24 derslikli iö.o.) 516
Afyon Sandıklı 192
Ağrı Merkez Suçatağı 224
Aksaray Eskil 112
Aksaray Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) 504
Aksaray Merkez 360 konut inşaat işi 360
Aksaray Ortaköy 144
Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) 264
Ankara - Sarayköy Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi (0-6 Yaş 15 adet, 7-18 yaş 42 adet) İki İdare Binası, Revir, Santral Binası 57
Ankara Akyurt + Sosyal Dnt., (İlköğretim24, Tic. Mrkz.) 336
Ankara Altındağ Aktaş - Doğantepe Konut+ Sosyal Dnt., Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane 718
Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. bölge) 384
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. Bölge) 296
Ankara Eryaman 8-9. Etaplar 1.154
Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret mrk., spor mrk., katlı otopark) 408
Ankara Polatlı 210
Ankara Polatlı Kuzey 1. Etap 392
Ankara Protokol Yolu 1. Bölge 400 konut 480
Ankara Protokol Yolu 2. Etap 496
Ankara Protokol Yolu 3. Etap (480 konut) + sosyal donatı (ilköğretim, lise, 2 spor salonu) 480
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) 354
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret mrk., yemekhane) 392
Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, kreş, sağlık oc., cami, şadırvan) (112 Altgelir) 512
Ankara Temelli 1. Bölge 288
Ankara Temelli 2. Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve çevre düzenleme 432
Ankara Yenikent İLKSAN 2. Bölge 896 konut 896
Ankara Yenikent İLKSAN 3. Bölge 960 konut 960
Ardahan Göle Fevzi Çakmak 96
Artvin Merkez Seyitler Köyü 112
Balıkesir Dursunbey Çiftçi Mah. 48
Balıkesir Manyas 1.Etap 264
Balıkesir Manyas 2.Etap (Tic. Merk.,İlköğretim-24, cami,Şadırvan,Kütüphane) 252
Balıkesir Merkez 1. Etap (278 Alt Gelir Grubuna) 766
Balıkesir Merkez 2. Etap (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) 480
Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2. Bölge) 496
Bartın Merkez (192 Alt Gelir) 492
Bilecik Merkez 2. Etap 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan, ticaret mrk.) 250
Bilecik Pazaryeri 122 Adet Konut İnşaatı işi (Tarımköy) 122
Bingöl Karlıova (192 Alt Gelir) 224
Bolu Merkez-Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) 348
Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) 264
Burdur Merkez 1. bölge 224
Burdur Merkez 2. Bölge 576
Burdur Merkez (208 Alt Gelir) 208
Bursa İnegöl - Alanyurt 224
Bursa M.Kemal Paşa Karaköy + Tic. Merk, Ahır, Tandır inşaatı 105
Bursa Merkez Yıldırım 492
Bursa Nilüfer Hasanağa I. Kısım 864
Bursa Nilüfer Kayapa + sosyal donatı 368
Bursa Orhangazi 2. Etap Konut + Sosyal Donatı (252 Alt Gelir) 336
Bursa Orhangazi Tekke Mah. 260
Bursa Osmangazi + İlköğretim32, cami, şadırvan 912
Çanakkale Biga + ticaret mrk. 224
Çanakkale Kepez 144 konut inşaatı 144
Çankırı Merkez İnançköy (Tarımköy) 222
Çorum Merkez 2.Bölge (652 Alt Gelir) 704
Çorum Merkez 1. Bölge 296
Çorum Merkez 3. Bölge 836
Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) 256
Denizli Kale (252 konut alt gelir) 408
Denizli Merkez Dokuzkavaklar 1. Etap 256
Denizli Merkez Dokuzkavaklar 2. Etap 192
Diyarbakır Ergani + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (128 konut alt gelir) 560
Diyarbakır Lice İkmal İnşaatı 24
Diyarbakır Üçkuyular 1. Etap 484
Diyarbakır Üçkuyular 3. Etap (240 Alt gelir) 608
Elazığ Merkez 2. Etap + sosyal donatı (cami, şadırvan, kütüphane, ticaret) 224
Elazığ Merkez Yapraklı Mah. (264+224) 488 konut 264
Erzincan Çarşı Mah. 1. Etap 368
Erzincan Çarşı Mah. 2. Etap (konut+ticaret+semt konağı) 512
Erzincan Kemaliye Taşdibi 40
Erzincan Merkez Mengüceli 2.Etap 368
Erzincan Merkez Mengüceli 3. Etap 112
Erzincan Refahiye 84
Erzurum Aşağı Çat(51 konut), Yukarı Çat(68 konut) (tarımköy uyg.) 119
Erzurum Aşkale 176
Erzurum Aşkale Yeniköy 45
Erzurum Hınıs 96
Erzurum Ilıca (afet konutları) 208
Erzurum Ilıca 2. Etap 144
Erzurum İspir 48
Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 1. Bölge 280
Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 2. Bölge + Sosyal Donatı (İlköğretim24), Ticaret mrkz., Cami, Kütüphane 420
Eskişehir Odunpazarı 2. Etap 832
Eskişehir Odunpazarı 3. Etap 370
Eskişehir Odunpazarı 4. Etap + (ilköğretim32, lise40, 2 ticaret mrk., spor salonu, cami, kreş) (96 alt gelir) 400
Eskişehir Tepebaşı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi 448
Eskişehir Tepebaşı Şeker Mah. 644
Gaziantep Çaybaşı (tarımköy) 214
Gaziantep Merkez Beylerbeyi 2. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 824
Gaziantep Merkez Şahinbey Karataş (240 konut alt gelir) 1.248
Gümüşhane Kelkit Büyükcami + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan) 112
Gümüşhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan, kütüphane) 96
Hatay Antakya Günyazı 392
Hatay Dörtyol + sosyal Donatı ( İlköğretim24, Tic. merk) 360
Hatay Kırıkhan 296
Iğdır Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (112 alt gelir) 288
Isparta Merkez 240
İstanbul Çatalca Hadımköy 2. Bölge 904 konut 904
İstanbul Ataköy Konutları 6. Mah.İlköğretim-16 950
İstanbul Çatalca Hadımköy 1. Etap + Sosyal Donatı, (Tic. Mrk., Cami, Şadırvan) 392
İstanbul Çatalca Hadımköy 3. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şad.) 696
İstanbul Halkalı 550 ada 560
İstanbul İkitelli 1. Etap (alt Gelir) 678
İstanbul Küçükçekmece Halkalı 4. Etap (664) ve 3.Etap (1564) (Olympiakent) 2. Etap 2.228
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 1. Kısım 912
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 2. Kısım + sosyal donatı (ilköğretim(32), Ticaret Mrk., spor salonu) 576
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 3. Kısım 1.152
İstanbul Pendik Şehli Mah. 1. bölge (592 Alt Gelir Grubu) 1.056
İstanbul Pendik Şehli Mah. 2. bölge + Sosyal Donatı 680
İzmir Konak Uzundere 3. Bölge 616
İzmir Aliağa ilköğretim16 (140 konut alt gelir) 500
İzmir Karşıyaka Örnekköy 808
İzmir Konak Uzundere 1. Etap 672
İzmir Konak Uzundere 2. Etap 1.176
İzmir Konak Uzundere 4. Etap 616
İzmir Menemen Asarlık (160 konut alt gelir) 208
Kahramanmaraş - Afşin + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (112 alt gelir) 272
Karabük Cevizlidere 1. bölge 384 Konut ve Katlı Otopark İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 384
Karabük Merkez Fatih Mahallesi )(alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim24, Tic. Merk.Cami, Şadırvan 476
Karaman Ayrancı 64
Karaman Merkez Değirmendere 720
Kars Merkez Yenimahalle 1. Bölge 224
Kars Merkez Yenimahalle 2. Bölge 528
Kastamonu Merkez 2. Bölge 624
Kayseri - Merkez 4. Bölge (476 konut alt gelir) 476
Kayseri - Merkez 5. Bölge 656
Kayseri Merkez 1. Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) 376
Kayseri Merkez Melikgazi 2. Bölge 944
Kayseri Merkez Melikgazi 3. Bölge 1.184
Kayseri Pınarbaşı Hürriyet 192
Kırıkkale Bahşılı 1. Bölge 176
Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi) 320
Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 384
Kocaeli - Gebze-Şekerpınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk., kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) 1.260
Kocaeli - Merkez - Bekirpaşa - Akçakoca 2. Etap 190
Kocaeli - Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe 402
Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) 476
Kocaeli Merkez Gündoğdu 2. Bölge (338 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim36, spor salonu, cami, imamevi) 338
Konya Akşehir Kuruçay 192
Konya Beyşehir Konut + sosyal donatı (ilköğretim(24), ticaret mrk, kütüphane, cami sub.) 448
Konya Çumra Mihmandar Mh. 1. Etap (48 Alt gelir) 144
Konya Kadınhanı Kayabaşı 1. Bölge 80
Konya Merkez Selçuklu 1. Bölge 320
Konya Merkez Selçuklu 2. Bölge 960
Konya Merkez Selçuklu 3. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) 736
Konya Selçuk Üniversitesi 528 Adet Konut ve Sosyal Donatı 528
Kütahya Emet 144
Kütahya Merkez 1. Etap 332
Kütahya Merkez İnköy 2. Etap (476 Alt Gelir) 720
Malatya Beydağı 2. Etap 1. Bölge lise-40 (616 Alt Gelir) 920
Malatya Doğanyol 48
Manisa Merkez 1.Etap Ticaret Merkezi, 2.Etap (192 Alt Gelir) konut ve Sosyal Donatı 544
Manisa Merkez Horozköy 416
Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (ilköğretim-24, tic. merkz.) 384
Mardin Kızıltepe Konut+Sosyal Donatı 576
Mardin Merkez Nur Mah. 1. Etap 240
Mardin Merkez Nur Mah. 2. Etap + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrkz., cami, şadırvan, bekci klb.) 512
Mersin Erdemli 1. Bölge 480
Muğla Merkez-Kötekli (208 konut alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk.) 880
Nevşehir Hacıbektaş 2. Etap (336 alt gelir) + (ilköğretim24, ticaret mrk., kreş) 336
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 3. Etap 288
Niğde Altunhisar 96
Niğde Bor 512
Niğde Bor 2. Bölge + sosyal donatı (ticaret mrk., kütüphane, cami, şadırvan) 496
Niğde Bor 3. Bölge (400 Alt Gelir) 512
Niğde Çiftlik 48
Ordu Fatsa Konut + sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret mark.Cami, Kütüphane Şadırvan) 320
Osmaniye Kadirli Topraktepe 84
Osmaniye Merkez Fakuşağı (80 Konut Altgelir) 264
Osmaniye Yaveriye 1.Bölge (ilköğretim-16, tic.merkezi, cami, kütüphane)(384 alt gelir)- Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim-24,sağlık ocağı) 482
Rize Pazar Kocaköprü (78 Afet Konutu) 168
Samsun Hastanebaşı (176), Selahiye(80) 256
Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim(16) + Atakent Kamalı ilköğretim(24) 264
Samsun Merkez Adalet Mh. + sosyal donatı (ilköğretim-24, tic. mrk.) 672
Samsun Merkez Çobanlı Atakent 1. Etap 296
Siirt Merkez Bostancık 62
Sivas Merkez İşhanı 1. Bölge 288
Sivas Merkez İşhanı 2. Etap Konut + sosyal donatı (ticaret, ilköğretim24, cami, şadırvan) 576
Sivas Şarkışla (96 Alt Gelir) 224
Şanlıurfa Birecik Konut + sosyal donatı, ilköğretim-24 (176 Alt Gelir) 410
Şanlıurfa Ceylanpınar (Afet Konutları) ilköğretim16, cami, Şadırvan, Tic. Merkz 96
Şanlıurfa Merkez Akabe 3. Bölge (96 Konut Altgelir Grubu) 312
Şanlıurfa Merkez Akabe 4. Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) 552
Şırnak Cizre(160), Silopi(96) + (2 ticaret mrk., 2 cami-şad.) 256
Tekirdağ Hayrabolu 132
Tokat Merkez 3. Bölge (320 Alt Gelir) 480
Tokat Merkez Dedeli 1. Bölge 216
Tokat Merkez Dedeli 2. Bölge 438
Tokat Turhal (80 Alt Gelir) 380
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1. Etap 96 Konut Alt Gelir 288
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 2. Etap 204
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 3. Etap 258
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 4.Etap (192)+ ticaret merkezi, ilköğretim-24, spor salonu 192
Trabzon Bahçecik 1. Bölge 326
Trabzon Merkez Çömlekçi (64), Akçaabat Kavaklı(40), Akçaabat(80) (afet konutları) 184
Tunceli Merkez 80
Tunceli Ovacık 48
Uşak Merkez 2. Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Tic. Merkz., Sağlık oc., Kafeterya, Kütüphane, Cami) 264
Uşak Merkez 3. Bölge (168 alt gelir) 520
Uşak Merkez Kuyucak 300
Van Merkez Yeşilköy Konut + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami) (tarımköy) 78
Yozgat Akdağmadeni İbrahimağa 1. Etap 192
Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) 320
Yozgat Merkez 1. Bölge 228
Yozgat Merkez 2. Bölge + Sosyal donatı 492
Yozgat Yerköy 2.Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) 240
Zonguldak Merkez + ilköğretim16 (60 konut alt gelir) 250

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
10-15-2007, 11:33
İnşaatı Devam Eden Konut Projeleri

Proje adı -Konut sayısı- Seviye
Adana Karaisalı 2.Etap 96 konut 96 %16
Adana Merkez Yüreğir Aksantaş (308 alt gelir grubu) + (ticaret, lise24, cami) 888 %75
Adana Merkez-Kürkçüler + (ilköğretim-8, ticaret merkezi, sağlık ocağı, cami-şadırvan) (tarımköy uygulaması) 126 %0
Adana Seyhan Gürselpaşa 224 %8
Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) 860 %12
Adana Seyhan Sarıhular sosyal donatı, ilköğretim(32), lise(32), cami, şadırvan, 3 adet büfe, spor salonu, tic. mrk., +SHÇEK sevgi evleri, karaisalı 96 konut 96 %32
Adana Seyhan-Zincirlibağlar 1.080 %45
Adana Sofulu 1. Bölge 784 %75
Adana Yüreğir Köprülü Mah. 988 Konut ve sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, 32 Derslikli Lise, Spor Sal., Sağ. Oc., Tic. Mer., Camii, Şad., Kütp., Saat Kul.), 988 %74
Adıyaman Besni 2. Etap + sosyal donatı (cami, ticaret mrk.) (64 konut alt gelir) 260 %78
Adıyaman Besni 3. Etap konut + 32 Derslikli Lise, Spor Salonu,cami 168 %0
Afyon Erkmen (180), Bolvadin (272) (208 alt gelir), İlköğretim-16 camii, 452 %51
Afyon İli Çay İlçesi 95 Adet Tarımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet konut Tic. mrkz. 139 %44
Afyon Merkez 2. Bölge 348 Adet Konut, 1 Adet Kreş ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme 352 %0
Afyon Merkez Telsiz Mah. 2. Etap konut + Sosyal donatı, anaokulu 352 %16
Afyon-Emirdağ, ticaret merkezi, cami 230 %46
Ağrı Patnos + sosyal donatı (ilköğretim32, ticaret mrk., cami Şdırvan, Genel Altyapı) 224 %59
Ağrı Sevgi Evi 5 %0
Aksaray Zafer mah. 3. Etap Konut - Ortaköy Cami İnş. - Eskil Cami İnş. 330 %12
Amasya - Gümüşhacıköy 112 %76
Amasya Merkez 284 (176 Alt Gelir)Konut + Tic. Mrkz. 284 %55
Amasya Merzifon Konut + İlköğretim, Cami, Tic. merkz. 512 %37
Ankara Altındağ-Gültepe (Gecekondu Dönüşüm) Konut + Sosyal Donatı,8 Dükkan, İlköğretim16, Sağlık Oca., Cami, Şadırvan 784 %39
Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) 288 %74
Ankara Çankaya Dikmen Mah. 16743 ada 1 parsel 1.852 %0
Ankara Elmadağ Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim16, Kreş, Cami 528 %0
Ankara Eryaman 10. Etap Konut + Tic. Merkz., Yüzme Havuzu, Anaokulu 534 %76
Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, 144 %35
Ankara Keçiören (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 428 %18
Ankara Kızılcahamam Konut + Tic. Mrkz., Cami 298 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 1. Etap + ilköğretim24 710 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 2. Etap Konut + Anaokulu 754 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 3. Etap 530 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 4. Etap + 2 adet tic. mrkz., ilköğretim32 690 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 5. Etap 688 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 6.Etap, ticaret merkezi, ilköğretim-32 591 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 7.Etap, ticaret merkezi 318 %0
Ankara Mamak Yatıkmusluk 132 %15
Ankara Mamak Yatıkmusluk 2. Etap (kentsel Yenileme) 176 %5
Ankara Polatlı 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) 648 %24
Ankara Protokol Yolu 4. Bölge (1.008 konut) + (kreş, ticaret mrk., cami-şad., sağlık ocağı, kütüphane, imamevi, kafeterya) 1.008 %56
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret mrk. 1.152 %71
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 2. Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane, kreş) 712 %58
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret mrk. 1.272 %20
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2.Bölge 426 %13
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 4.Etap(Karayolları-Turkuaz) 730 %38
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret mrk. Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) 564 %46
Ankara-Gölbaşı 1.Bölge 664 %0
Ankara-Gölbaşı 2. Bölge, ticaret merkezi 984 %0
Ankara-Gölbaşı 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) 456 %0
Antalya Merkez Çıplaklı (420 Alt Gelir) 892 %48
Antalya Merkez Kepez 1.bölge (Kentsel Yenileme) 448 %35
Artvin - Ardanuç 168 Konut 168 %0
Aydın - Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) 144 %73
Aydın Bozdoğan 192 %0
Aydın Merkez 600 %75
Balıkesir - Gönen 176 %4
Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami 412 %0
Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Oc., Tic. Mrkz. 838 %12
Balıkesir Burhaniye Konut + Tic. merk. 164 %39
Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim8, Tic. Merkz., Cami 412 %23
Balıkesir Kepsut 176 %0
Bartın 2. Bölge Konut + İlköğretim24, Tic. Merk., Cami 206 %11
Batman Kuyubaşı (Tarımköy) 196 %44
Batman Kuyubaşı 1. Bölge 382 konut 382 %78
Batman Kuyubaşı 2. Etap Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim24, Sağlık oc., Cami 214 %55
Batman Kuyubaşı 3. Bölge 606 konut 606 %68
Bayburt 1. Bölge 36 Adet Konut, 23 Adet Dükkan ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi 36 %37
Bayburt Arpalı Tarımköy (80 konut) - İO (8 ders.) - Bayburt Mrk. 1. Böl. Sos. Don. 300 kişilik Yurt - 24 ders. Lise - Spor Sal. - Bayburt Merk. 2. Böl.120 konut + 61 dükkan + 1 Çelik Köprü 200 %38
Bayburt Merkez Gençosman 1,2. Etaplar 156 %44
Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) 128 %25
Bilecik 5 Adet Sevgi Evi, 1 İdari Bina 6 %16
Bilecik Merkez (Alt Gelir) Konut + Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane 176 %8
Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi 2. Etap 1. Bölge 278 %50
Bilecik Osmaneli 192 Konut (112 altgelir) + Ticaret Merkezi 192 %69
Bingöl Kığı Yazgünü (Tarımköy) 89 %70
Bitlis Rahva 2. Etap (96 Alt Gelir) 272 %70
Bitlis Tatvan 2.Etap 272 %0
Bolu Kürkçüler Konut + Tic Mrkz., Cami 348 %0
Bolu Mengen Pazarköy Konut + Tic. mrkz. 144 %3
Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 1.etap konut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami, şadırvan 500 %3
Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2.etap konut + Tic. mrkz., Sağlık oc. 500 %0
Bolu Mudurnu 128 konut + ticaret merkezi ve kreş (64 alt gelir) 128 %51
Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim16 96 %32
Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret mrkz., Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 948 %12
Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) 64 %68
Bursa Kestel 1. Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Tic. merkz., Sağlık Oc., Cami 716 %44
Bursa Orhangazi 3.etap Konut + İlköğretim24, tic. merkz., cami 784 %0
Bursa Ovaakça Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami 144 %3
Çanakkale Merkez Kepez 140 Konut 140 %5
Çankırı Çerkeş (324)+ sosyal donatı (İlköğretim-16, cami-şadırvan, ticaret merkezi) 324 %35
Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Mrkz., Cami 128 %23
Çorum Osmancık (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) 224 %62
Denizli Çal Konut + Tic. Merkz., 192 %7
Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 680 %23
Denizli Kurudere 1.Etap (ilköğretim-24, cami, ticaret merkezi) 496 %0
Denizli Kurudere 2.Etap (sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami) 582 %0
Denizli Kurudere 3.Etap (ticaret merkezi) 456 %0
Diyarbakır Kayapınar Konut (384) - Ergani Karakol Binası 384 %19
Diyarbakır Silvan (192 alt gelir) 208 %55
Diyarbakır Silvan 2. EtapKonut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami 128 %0
Diyarbakır Üçkuyular 2. Etap (600 konut alt gelir) 672 %7
Diyarbakır Üçkuyular 4.etap 960 %67
Düzce Çilimli 108 %0
Düzce Merkez (MEMUR-SEN) (72 Alt Gelir)+ Sosyal Donatı, Tic. Mrkz., cami, Sağlık Ocağı, Yönetim Merkezi, Kreş, 588 %40
Düzce Merkez Metek 1.Bölge 592 %0
Düzce Merkez Metek 2.Bölge Sosyal Donatı ( ilköğretim-40, sağlık ocağı, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 608 %0
Düzce Merkez Metek 3.Bölge 576 %0
Edirne İpsala Konut (160 Altgelir)+ Ticaret Mrkz., Cami, Şadırvan 304 %62
Edirne Keşan Beyendik Beldesi, ticaret merkezi, cami, ilköğretim-16 456 %21
Edirne Keşan Yenimuhacir Konu+ İlköğretim8, Tic. Mrkz., Cami 240 %9
Edirne Merkez 1. Etap Fırınlarsırtı (ilköğretim-8, kreş, cami, ticaret merkezi, sağlık ocağı) 784 %20
Elazığ Sürsürü 308 %17
Erzincan - Altınbaşak 61 konut Tarımköy Uygulaması 61 %56
Erzincan - Bayırbağ 40 Konut Tarımköy Uygulaması + ticaret Merkezi 40 %56
Erzincan Çukurkuyu ( Tarımköy ) 42 %22
Erzincan Kemaliye Hacıyusufmahdi 60 %0
Erzincan Üzümlü (84 Alt Gelir) 372 %52
Erzurum Ilıca Konut + İlköğretim16 272 %0
Erzurum Merkez Yakutiye 512 %56
Erzurum Oltu 80 %51
Eskişehir Ertuğrulgazi Mah. (144 konut) 144 %13
Eskişehir Odunpazarı 1. Etap 518 %39
Eskişehir Odunpazarı Vadişehir 1072 Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor s., Kreş, Cami, Tic. Mrkz. - 1.072 %13
Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor Sa., Kreş, Cami, 2 Adet Tic. Mrkz 1.265 %12
Gaziantep - Şahinbey (Kentsel Yenileme)+( 2 cami, ticaret merkezi, kütüphane, sağlık ocağı) 1.260 %3
Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz. Cami 472 %0
Gaziantep Merkez Şehitkamil konut + ilköğretim-32, spor salonu, cami, kreş, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1.060 %8
Gaziantep Şehitkamil (1104), kreş, camii, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1.104 %31
Giresun Merkez + Sos. Dnt., Karakol , bekçi kulübesi 240 %73
Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) 176 %72
Giresun-Alucra (ilköğretim-16, Tic. Mrkz., spor salonu, cami) 160 %16
Gümüşhane Kale (Tarımköy)Konut + İlköğretim 60 %0
Gümüşhane Köse-Salyazı (70) + sosyal donatı ( tic. mer., spor salonu, cami-şad.) , Çırpılık (96) + tic. mer., spor salonu, Öbektaş (36) + tic. mer., spor salonu, 202 %0
Gümüşhane Kürtün 20 Konut - Özkürkün 156 Konut 176 %34
Gümüşhane Merkez(250), Torul(80) Konut + ilköğretim okulu(16), ticaret mrk. 338 %75
Hakkari Gupsi 188 %0
Hakkari Merkez 160 Konut + Sosyal Tesis 160 %9
Hakkari Şemdinli 64 Konut + Çukurca 48 Konut 112 %75
hakkari Yüksekova Konut + Tic. Mrk., Camii, Şadırvan 156 %58
Hatay Antakya Günyazı 2. Etap (252 Alt Gelir) 532 %6
Hatay Reyhanlı (80 alt gelir) + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami-şadırvan) 272 %58
Hatay Saraycık 114 %5
Hatay-Kırıkhan Engelsiz Yaşam Merkezi, (6 adet engelsiz yaşam birimi, ticaret merkezi, ilköğretim-16, kreş, 6 kafeterya, cami-şadırvan) 7 %32
Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1. Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret mrkz) 732 %35
Isparta Senirkent Büyükkabacı Tarımköy 105 konut ve Ticaret Merkezi 105 %55
Isparta Uluborlu (176) ticaret merkezi; 176 %33
İstanbul Bahçeşehir 10. Bölge (SPRADON) 394 %13
İstanbul Avcılar Ispartakule 1. Bölge + ticaret mrk., ilköğretim, lise, cami (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) (BİZİM EVLER) 751 %10
İstanbul Bahçeşehir - (Başkaşehir ) 350 %0
İstanbul Bahçeşehir 11. Bölge 600 %0
İstanbul Bahçeşehir 4. Bölge - (MANOLYA EVLERİ) 374 %17
İstanbul Bahçeşehir 5. Bölge (UpHillCourt) 682 %52
İstanbul Bahçeşehir 6. Bölge (SPRADON) 352 %26
İstanbul Bahçeşehir 7. Bölge (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 320 %0
İstanbul Bahçeşehir 8. Bölge konut + ticaret (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 565 %0
İstanbul Bahçeşehir 9. Bölge (SPRADON) 179 %13
İstanbul Bahçeşehir T1 Bölgesi 395 %47
İstanbul Beşiktaş Ortaköy 55 %0
İstanbul -Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge (750)+ sosyal donatı (Lise-24, spor salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 Adet Büfe 750 %38
İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk 2. Bölge (606) + sosyal donatı (İlköğretim-24, Kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane) 606 %48
İstanbul Halkalı 1. Bölge 1.116 %69
İstanbul Halkalı 3. Bölge 1.480 %53
İstanbul Halkalı 4. Bölge 784 %55
İstanbul Halkalı 5. Bölge 1.108 %40
İstanbul Halkalı 6. Bölge 944 %7
İstanbul Halkalı 7. Bölge 720 %5
İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2. Bölge 1.000 %51
İstanbul Küçükçekmece Halkalı II. Bölge 447/1-17 bölgeler (576+292) 868 %57
İstanbul Küçükçekmece-Ayazma 364 %0
İstanbul Maltepe Başıbüyük 210 %0
İstanbul Pendik engelsiz yaşam merkezi, 5 adet engelsiz yaşam birimi 6 %0
İstanbul Tuzla 1.Bölge 760 konut Altgelir 760 %71
İstanbul Tuzla Aydınlı 2. Bölge (gecekondu dönüşüm) 984 %2
İstanbul Ümraniye Taşdelen 346 %52
İstanbul-Bahçeşehir 243/1 parsel ikmal ihalesi (has. payl.) 38 %14
İzmir - Torbalı-Yazıbaşı 1. Etap + (ilköğretim24, ticaret mrk.) (400 konut alt gelir) 840 %39
İzmir Menemen Asarlık 2.Etap (544) + sosyal donatısı (İlköğretim-8, cami, şadırvan, ticaret merkezi), 544 %53
İzmir Merkez Dere Mah. (Ahiska Türkleri) + sosyal donatı(İlköğretm24, Tic.Mrkz, Cami, Şadırvan, yemekhane, Sosyal Tesis 568 %6
İzmir Seferihisar 24 konut + Urla 84 konut 108 %0
İzmir Tire Konut + İlköğretim, Tic. Mrkz. 320 %0
Kahramanmaraş Elbistan ilköğretim24, Tic. Mrkz., Cami 504 %62
Kahramanmaraş Merkez Serintepe Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan ve bekçi kulübesi- Adıyaman Kahta Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan 200 %44
Karabük Cevizlidere 2. bölge (432 konut) + sosyal donatı (ilköğretim24, 2 ticaret, cami) 432 %56
Kars Sarıkamış Yenimahalle 304 %59
Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), 312 %48
Kayseri Bünyan Konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim16 214 %14
Kayseri İncesu Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami 432 %23
Kayseri Merkez 6. Bölge (264 alt gelir) Konut + lise40, spor salonu, tic. mrkz. 744 %0
Kayseri Merkez 7. Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu 728 %0
Kayseri Pınarbaşı 2.Etap (144) (80 alt gelir)+ sosyal donatı (İlköğretim-8, ticaret merkezi, kreş, kütüphane ve camii ) 144 %15
Kayseri Tomarza (ilköğretim-16, ticaret merkezi, cami) 304 %0
Kayseri Yahyalı ( 144 Alt gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami 344 %14
Kırıkkale Yahşihan 2. Etap 104 Alt Gelir konut + (ilköğretim24, cami-şadırvan) 264 %59
Kırıkkale Bahşılı 2. Etap 240 %0
Kırıkkale Hacıbey 48 Alt gelir konut, tic. mrk., cami, şadırvan, ilköğretim (24), sağlık ocağı) 388 %59
Kırklareli Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., sağlık ocağı, cami-şadırvan) (192 konut alt gelir) 456 %18
Kırşehir Merkez 8 Adet Sevgi evi, 1 adet idari bina 8 %18
Kilis Merkez 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, kreş, tic. mrk., cami) 640 %17
Kocaeli Bekirpaşa 84 %0
Kocaeli Gölcük (358 Altgelir) 856 %19
Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) 420 %64
Kocaeli Merkez Gündoğdu 1. Bölge 1.040 %0
Konya Bozkır 192 %4
Konya Cihanbeyli konut + Tic. mrk. 80 %23
Konya Çumra Mihmandar Mh. 2. Etap (60) + ticaret mrk., 60 %60
Konya Doğanhisar (144) 144 %33
Konya Kadınhanı 2. Etap tic. mrkz., cami 112 %55
Konya Meram 1. Etap 958 %0
Konya Selçuklu Yazır Mah. (Alt Gelir) 640 %5
Konya Seydişehir + ilköğretim16, kreş, ticaret merkezi 384 %0
Konya Yunak 72 %60
Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2.Etap (64) 304 %51
Kütahya Gediz 2.Etap Konut ve Sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Şadırvan), 280 %74
Kütahya Hisarcık 160 %66
Kütahya Tavşanlı ( 96 Alt Gelir) 2. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami-şadırvan) 324 %76
Kütahya-Merkez Sevgi Evleri, kreş - Uşak Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi 11 %11
Malatya Beydağı 2. Etap 2. Kısım 612 %79
Manisa Akhisar 436 Konut (176 Alt gelir) + ilköğretim24, Cami, Tic. Mrkz. - Manisa Merkez Lise24 436 %0
Manisa Köprübaşı 48 %0
Manisa Salihli Durasıllı + Cami Tic. Mrkz. 132 %0
Mardin-Midyat (64 alt gelir) + (ilköğretim24, tic. mrk., cami,.) 304 %24
Mersin Anamur Ören Beldesi 2. Etap Konut 340 %0
Mersin Anamur-Ören 1.Etap (lise-24, cami-şadırvan, ticaret merkezi, sağlık ocağı) (280 alt gelir) 560 %55
Mersin Erdemli 2. Bölge 160 %66
Mersin Silifke + İlköğretim24, Ticaret mrkz., Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi 536 %41
Mersin Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim24, Tic. merkz., Cami 407 %42
Mersin Toroslar (252 Alt Gelir) Konut + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami 612 %2
Muğla Kavaklıdere (80 Alt gelir) + Tic. Mrkz. 116 %18,5
Nevşehir Hacıbektaş 1.Etap 144 %72
Niğde Bor 5.Bölge Konut + Tic. Mrkz., Cami 304 %4
Niğde-Bor 4.Bölge + ticaret merkezi 208 %64
Ordu Gölköy (Alt Gelir 96 Adet ) Konut + Tic Merkz. , Cami, İlköğretim16 208 %0
Ordu Merkez 742 konut + sosyal donatı (İlköğretim-16, Ticaret mrk., Kütüphane, Sağlık ocağı, cami-şadırvan)) 742 %53
Ordu Ünye Tic. Merkezi, Cami, Şadırvan ( 140 alt gelir) 448 %67
Osmaniye Kadirli 2. Etap (Tic. Mrk., Camii) 160 %68
Rize Güneysu - Rize Pazar Tic. Mrkz., Cami, Şadırvan 96 %34
Rize Hemşin konut, ticaret merk. 56 %8
Rize Merkez Gülbahar (96), Fındıklı (48), Ardeşen (164), Çayeli (156) 464 %73
Sakarya - Karasu 1. Bölge (160 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane) 304 %48
Sakarya Adapazarı Camili 1.Etap ve 2. Etap + (kütüphane, cami) 1.208 %71
Sakarya Adapazarı Korucuk 3. Etap 800 Konut - Bilecik Merkez ilköğretim16 800 %5
Samsun Çarşamba + ilköğretim-16, cami, şadırvan, ticaret merkezi 672 %0
Samsun Havza (112) ticaret merkezi ve camii, Gazi (210) , Atakentte camii, 322 %76
Siirt Merkez Doluharman Köyü (tarımköy) 163 %28
Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
Sinop Merkez İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami 272 %68
Sivas Gölova 64 (Alt Gelir) Konut + Tic. mrk., Cami - 64 %20
Sivas Merkez Çayboyu Mah. 2. Bölge (alt gelir grubuna) 464 %68
Sivas Suşehri + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami) (128 konut alt gelir) 304 %38
Sivas Yıldızeli 208 (96 Alt Gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. mrk., Cami 208 %20
Şanlıurfa - Halfeti Argıl 100 konut Tarımköy Uygulaması, Şanlıurfa - Yukarıgöklü 90 konut Tarımköy Uygulaması 190 %4
Şanlıurfa Akabe 6. Etap Konut + İlköğretim24, İlköğretim16, Spor Salonu, Cami, 2 Adet Kreş, 3 Adet Tic. Mrkz. 1.136 %15
Şırnak 3. Etap (Konut 96) + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Cami - Şırnak idil (Konut 80),Tic. Mrkz.- Şırnak Güçlü Konak (Konut 48) Tic mrkz.- Şırnak Cizre ilköğretim24-Şırnak Uludere (Konut 48)tic. mrkz.- Hakkari mrkz Cami, Tic. Mrkz.,- Hakkari Cami Onarımı 272 %0
Tekirdağ Çorlu Velimeşe Konut + ilköğretim32, Tic. mrkz., Cami 320 %0
Tekirdağ Merkez 1. Bölge(ilköğretim24, tic.mrkz., cami, şadırvan) (80 Alt Gelir) 580 %68
Tokat Almus 160 %0
Tokat Niksar 2.Bölge konut + ticaret merkezi, cami 240 %33
Trabzon Akçaabat (390 konut) - 390 %45
Trabzon Düzköy Yenimahalle (afet konutları) 208 %74
Trabzon Of (Afet Konutları) 40 %0
Tunceli Merkez (100 Afet Konutu+Huzur evi, Cami Minaresi), Tunceli Nazımıye (56 Konut) 156 %9
Tunceli Merkez Atatürk Mah. (İlköğretim8, Ticaret mrkz.) 222 %0
Van Erciş 1 Adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %15
Van Erciş 2. Etap+ ilköğretim 24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami, Şadırvan 304 %14
Van Hangediği 80 Afet Konutu, 80 Ahır inşaatı, İlköğretim5, Tic. mrkz., Cami 80 %0
Van Kevenli 1. Etap Konut+ ilköğretim40, Tic. mrkz., Cami 368 %10
Yalova Merkez 3. Etap 128 %74
Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) 1.152 %72
Yozgat - Yenifakılı (96), Çayıralan (72), Sarıkaya (192) + Ticaret Merkezi 360 %34
Yozgat Çandır (60) (Tarımköy) konut + Ticaret Merkezi 60 %30
Zonguldak Alaplı Konut + İlköğretim, Tic. mkz., Cami 262 %16
Zonguldak Çaydeğirmeni (80 Alt Gelir), tic. mrkz, camii 160 %30
Zonguldak Ereğli Konut+ Tic. Mrkz., Cami., Şadırvan 258 %4
Toplam (275) adet uygulama.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
10-15-2007, 11:35
EMLAK GYO Uygulamaları

Proje adı -Konut sayısı

İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 675
İstanbul Ataşehir (Batı) 1. Bölge (KentPlus) 2.044
İstanbul Ataşehir (Batı) 2. Bölge (UpHillCourt) 1.742
İstanbul Ataşehir (Batı) 3. Bölge Konut ve işyeri (myworld) 3.639
İstanbul Ataşehir 1864 Ada 1 parsel Konut ve İşyeri (Gelir paylaşımı esasına göre inşaatı ve satışı) 3.300
İstanbul Ataşehir 4. Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş. Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
İstanbul Bahçeşehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 590
İstanbul Bahçeşehir 460-62/1 parsel 1.700
İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 2.131
İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 2.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 2.232
İstanbul Bakırköy Kartaltepe (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 219
İstanbul Büyükçekmece M.Sinan (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 666
İstanbul Esenler İkitelli (misstanbul) 936
İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mh. (Emlak Konut GYO)
İstanbul Silivri Selimpaşa (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 820
İstanbul Ümraniye Çekmeköy Kemerdere 856 Konut + 3 Adet Okul 883
İstanbul Üsküdar Burhaniye (EGYO)
İzmir Karşıyaka Mavişehir 1. Bölge (Mavişehir) 1.568
İzmir Karşıyaka Mavişehir 2. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 694
İzmir Karşıyaka Mavişehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 536
İzmir Karşıyaka Mavişehir 4. Etap 5. Kısım (7 villa+ 56 konut inşaatı) 63
Kırklareli Lüleburgaz + İlköğretim okulu(24), Cami (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 804
Kocaeli Körfez (Sosyal Konut), 3 Adet İlköğretim. 3.550
Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 204
Toplam (24) adet uygulama.81 ilde 370 ilçede 273.392 konut + 8.472 hizmetli dairesi toplam 281.864 konutun inşaatları başlatılmıştır.

Toplam 0 adet ihalenin değerlendirmesi devam etmektedir.:)

Altyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte 81 ilde, 370 ilçede, 905 şantiyede toplam 281.864 konuta ulaşılmıştır.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
12-13-2007, 18:50
TOKİ'den 39 bin YTL'ye konut

TOKİ, ay sonuna kadar 45 ilde 10 bin konut satacak. Kura ve açık satış yöntemiyle satılacak evlerin fiyatları 39 ila 280 bin YTL arasında değişiyor. Ucuz konutlar hangi illerde?
Haftalık ekonomi dergisi Para, TOKİ'nin 45 ilde 10 bin konut satacağını duyurdu. 45 ilde satılacak 10 bin konutun fiyatları da çok cazip. 39 bin ile 280 bin YTL arasındaki konutlar için 180 aya kadar vade imkanı da mevcut.

TOKİ, 20 gün içinde 10 bin konut satacak

Konut denilince ilk akla gelen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2007 için koyduğu 250 bin konut hedefini aşarak 284 bin konuta ulaşırken, yıl bitmeden yeni bir hamle başlattı. Para dergisinin haberine göre; TOKİ, 45 ilde 10 bin konut satışı için ay sonuna kadar başvuruları kabul edecek.

180 ay kadar vade

Adana'dan Şanlıurfa'ya, Antalya'dan Mardin'e yaklaşık 10 bin konutu satışa çıkaran TOKİ, fiyatları 39 bin ila 280 bin YTL arasındaki konutlar için 180 aya kadar vade uyguluyor. TOKİ, tüm bu konutları kura ve açık satış yöntemiyle satacak. TOKİ'nin açık satışlarında, başvuru önceliği sistemi kullanılacak.

2 bin konut alt gelir grubu için

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne ve Kayseri'de alt gelir grubu için toplam 2 bin konutu satışa çıkaran TOKİ, 200 YTL taksitle ev sahibi olma imkanı sunacak. TOKİ, bu kapsamdaki konutları kura yöntemiyle satacak. İstanbul Halkalı ve Ankara Turkuaz Vadisi'nde ise açık satış yöntemiyle sunulacak konutlara başvurular, bugün başlıyor. İstanbul'da 750, Ankara'da 470 YTL taksitle ev fırsatı doğuyor.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
12-16-2007, 10:57
TOKİ'den yeni yıla yeni hedef


Yeni yılı ''Kalite Yılı'' ilan eden Toplu Konut idaresi, ''Daha Ucuz, Daha Çağdaş, Daha Kaliteli Konut'' sloganı çerçevesinde hareket edecek. TOKİ'nin hedeflerini Erdoğan Bayraktar, açıkladı.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''3D Hedefleri'' olarak özetledikleri ''Daha Ucuz, Daha Çağdaş, Daha Kaliteli Konut'' hedefleri kapsamında, modüler sistemler geliştirilip, fabrikasyon üretimlerle konut maliyetlerini düşürmek için ODTÜ ile çalıştıklarını bildirdi.

Konut üretiminde standartlar geliştirmeye ve yerleştirmeye çalıştıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti: ''Eğer modüler sistemler gelirse, fabrikasyon üretim olursa, fiyatlar daha aşağı çekilecek. Çimento, demir gibi ana malzemelerdeki fiyatların oturması da çok önemli. Maliyetleri düşürmek için ODTÜ ile bu konuda çalışıyoruz. Kapılarda, eşiklerde, asansörlerde, döşemelerde, tesisatta yalıtımda nasıl tedbirler alınır, fiyatları nasıl düşürürüz, bunun üzerinde çalışıyoruz.''

Yeni yılda, alt gelir grubuna yönelik konut projelerine ve kentsel yenilemeye büyük önem vereceklerini vurgulayan Bayraktar, ''TBMM'de bulunan kentsel dönüşüm yasasına, kentsel yenileme yanında, deprem dönüşümü konusunda da bazı maddeler ekleteceğiz. Kentsel yenileme, gecekondu dönüşümü yanında deprem riskli konutların dönüşümü konusunda çok ciddi uygulamalarımız olacak'' dedi.

İSTANBUL'A ÖZEL PROJELER

Bu yıl başladıkları okul, hastane, sevgi evleri ve engelsiz yaşama merkezleri inşaatlarına gelecek yıl da ağırlık vereceklerini anlatan Bayraktar, İstanbul için özel projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bayraktar, şu bilgiyi verdi: ''İstanbul'da gecekondulaşmanın ötesinde, kaçak yapılaşma sorunu var. Özellikle 1985-90'dan önce yapılan ruhsatlı yapıların büyük bölümü mühendislik şartlarına, fenni kriterlere uygun olduğu söylenemez. Betonarme, statik, işçilik, malzeme açısından uygun değil. İstanbul, devasa bir sorun olarak Türkiye'nin önünde duruyor. Belediyenin bu konuda tek başına soruna çözüm bulması mümkün değil. Mutlaka devlet politikası haline getirerek, bu sorunların çözümü gerekir. TOKİ olarak İstanbul belediyesi ile biraz daha yakınlaşıp entegre olacağız. Gelecek dönemde, İstanbul'da biraz daha kaynak yaratıp, İstanbul'un dönüşümünü renovasyonunu (yenileme) destekleyecek projeleri harekete geçireceğiz.

TEMELLİ, 10 YIL SONRA ANKARA'NIN BİR SEMTİ OLACAK

Ankara'daki uygulamaları hakkında da bilgi veren Bayraktar, Ankara'nın artık gelişme vizyonunu belirlediğini, gelecek 10 yıl içinde Temelli'nin Ankara'nın semti haline geleceğini söyledi. Bu aksiyon üzerinde çok büyük, 40 bin-50 bin konutluk bir şehir kurulacağını, burada 2 üniversite, orta ölçekli sanayi bölgesi, sağlık, kültür merkezleri bulunacağını anlatan Bayraktar, burada gerçekleştirmeyi planladıkları Disneyland projesi için de ''siyasi iradenin göstereceği tavrı beklediklerini'' bildirdi. Bayraktar, ''Bu proje için kaynağa gerek yok. O kendi kendisini yapar'' dedi.

ORTA VE ÜST GELİR GRUBUNA YÖNELİK KONUT SATIŞLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kaynak yaratmak için, orta ve üst gelir grubuna yönelik konut satışlarında gelecek yıl bazı değişiklikler yapılacağını bildiren TOKİ Başkanı Bayraktar, peşinatın yüksek ödenmesi halinde fiyatlardaki indirim oranının artırılacağını, konutların bu şekilde sınıflandırılarak, ödenen peşinata göre vade ve fiyatın değiştirileceğini anlattı. Bayraktar, ''Tamamı peşin olunca farklı, yüzde 40 peşinat olursa farklı indirim olacak. Kaynak girişini artırmak için vatandaşa çok alternatif sunacağız. Ancak, alt gelir ve yoksul vatandaşa yönelik konutlarda satış politikasında değişiklik olmayacak. Bu kesimden evine taşınana kadar taksit almayacağız'' dedi.

SAYISAL HEDEF

TOKİ'nin sayısal hedefleri hakkında da bilgi veren Erdoğan Bayraktar, 2007 yılı için hedeflenen 250 bin konuta başlama sayısını aştıklarını, 285 bin konuta yaklaştıklarını belirtirken, gelecek yıl sonuna kadar, başlanan-projelendirilen konut sayısı olarak 360 bine, tamamlanan konut sayısı olarak 230-240 bine ulaşmayı öngördüklerini kaydetti. Bayraktar, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde hastane ve okul yapmaya devam edeceklerini, bunların bedellerinin, ihale tarihinden itibaren 5 yılda eşit taksitler halinde ödendiğini söyledi.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
12-24-2007, 23:44
İhale Tarihleri

Sıra No Proje Adı Konut Sayısı İhale Tarih ve Saati Detay
1 Bayburt - Demirözü 80 Konut 80 25.12.2007 10:00 Detay
2 Erzurum - Narman Konut + ticaret merkezi 156 25.12.2007 14:00 Detay
3 Bitlis Hizan Aşağıakarsu Mahallesi 104 26.12.2007 14:00 Detay
4 Kars - Karacaören 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi, 1 Adet İdari Bina 27.12.2007 10:00 Detay
5 Manisa Merkez 3. Etap + (ilköğretim32, ticaret mrk., cami) 724 27.12.2007 14:00 Detay
6 İstanbul - Halkalı Devlet Demir Yolları 1. Etap 700 Konut + 32 derslikli İlköğretim Okulu + 32 derslikli Lise 700 07.01.2008 14:00 Detay
7 Toki Hizmet Binasına Çağrı Merkezi (Bilgi Hattı) Kurulması İle Halkla İlişkiler ve Danışmanlık Hizmeti 08.01.2008 14:00 Detay
8 Batman toplum merkezi inşaatı 09.01.2008 10:00
9 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Yemek Hizmeti İşi Hizmet Alımı İşi. 09.01.2008 14:00
10 Erzurum-Oltu lise-16, 200 Kişlik Pansiyon 10.01.2008 10:00
11 Ankara Tarım ve Köyişler Bakanlığı Binası ve Sosyal Tesis 14.01.2008 10:00 Detay
12 Bolu 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 14.01.2008 14:00
13 Afyon - Dinar 2. Etap 480 15.01.2008 14:00 Detay
14 Kastamonu-İhsangazi 24 konut (Afet Uyg.), Çatalzeytin 60 konut (Afet Uyg.), Pınarbaşı 64 konut (Afet Uyg.) 148 16.01.2008 14:00
15 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Personel Taşıma (Servis) İşi hizmet alımı işi. 17.01.2008 14:00 Detay
16 Ankara-Gölbaşı 4.Etap 600 21.01.2008 14:00 Detay
17 Erzincan Yaylabaşı 277 Konut, ticaret mrk., cami 277 22.01.2008 14:00
18 Gümüşhane Şiran (Tarımköy) + spor salonu, tic merkezi 117 23.01.2008 14:00
19 Gümüşhane Özürlü Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi 04.02.2008 10:00
20 Çankırı Korgun Sevgi Evleri 5 05.02.2008 10:00
21 Karaman Sevgi Evleri Ortak kullanım binası 6 05.02.2008 14:00
22 Yalova Sevgi Evleri 2 06.02.2008 14:00
23 Malatya Sevgi Evleri İdari Binası, Ortak Kullanım Binası 07.02.2008 14:00
24 Mersin Erdemli Huzurevi 11.02.2008 14:00
25 Konya - Halkapınar 2. Etap 208 konut 208 12.02.2008 14:00
26 Samsun 200 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 20.02.2008 14:00
27 Çankırı Kurşunlu Konut+ Sosyal Donatı, İlköğretim16, Cami, Şadırvan, Tic. Mrkz. 384 27.02.2008 14:00
28 Malatya-Darende Konu+ ticaret merkezi, cami 196 03.03.2008 14:00
29 Erzincan-Çayırlı + ticaret merkezi (alt gelir) 84 04.03.2008 14:00
30 Ağrı Patnos 150 Yataklı Devlet Hastanesi 05.03.2008 14:00
31 Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Birimi - 4 adet engelsiz yaşam birimi, 1 adet idari bina, 1 adet çocuk sosyal rehabilitasyon merkezi 11.03.2008 14:00
32 Isparta -Merkez Aliköy, 168 Konut +24 derslikli İlköğretim Okulu + Ticaret Merkezi 12.03.2008 14:00
33 Antalya - Merkez Sütçüler 1. bölge 336 konut 336 13.03.2008 10:00
34 Antalya - Kepez 2. Bölge 392 Konut 392 13.03.2008 14:00
35 Uşak Karaağaç 696 Konut 16 Derslikli İlköğretim Okulu Ticaret Merkezi Camii Ve Sağlık Ocağı İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı 696 14.03.2008 14:00
36 Sakarya-Adapazarı Mithatpaşa 400 Yataklı Devlet Hastanesi 17.03.2008 14:00
37 Eskişehir Merkez- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 2.Etap 400 21.03.2008 10:00
38 Eskişehir Mrkz- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 3.Etap+ ticaret merkezi 952 21.03.2008 14:00
39 Kütahya- İnköy 3.Etap 180 24.03.2008 10:00
40 Kütahya- İnköy 4.Etap Konut + ilköğretim-32, ticaret merkezi, cami 924 24.03.2008 14:00
41 Erzurum Palandöken Yıldızkent 1.Etap (504 alt gelir) 816 25.03.2008 10:00
42 Erzurum Palandöken Yıldızkent 2. Etap Konut + ilköğretim24, Tic. Mrkz., Cami 324 25.03.2008 14:00
43 Erzurum Palandöken Yıldızkent 3. Etap( 744 Alt Gelir) 984 26.03.2008 10:00
44 Bursa- İnegöl 1.Etap ilköğretim, ticaret merkezi, cami 686 27.03.2008 14:00
45 Bingöl Saray Mah 336 31.03.2008 14:00
46 karabük -Esentepe 264 konut + sosyal hizmetler binası + ticaret merkezi. 264 01.04.2008 10:00
47 İzmir Buca-Tınaztepe 1.Etap lise, anaokulu, cami, tic. mrkz, sağlık ocağı 694 01.04.2008 14:00
48 İzmir Buca-Tınaztepe 2.Etap, ilköğretim - Aliağa cami, açık spor sahaları 986 02.04.2008 14:00
49 Şanlıurfa Siverek Konut + Tic. Merk. 392 03.04.2008 14:00
50 Kars - 48 yataklı huzurevi 07.04.2008 14:00
51 Muğla Yeşilbağcılar 127 Konut ve Sağlık Ocağı 127 08.04.2008 14:00
52 Rize Pazar Hamidiye 150 Yataklı Hastane 20.05.2008 14:00
53 Mardin Midyat 150 Yataklı Devlet Hastanesi 21.05.2008 10:00
54 Mardin Kızıltepe 200 Yataklı Devlet Hastanesi 21.05.2008 14:00
55 Batman - Kozluk 50 Yataklı Hastane ve Lojman 22.05.2008 14:00

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
12-25-2007, 12:44
Merhaba arkadaşım öncelikle yaptığınız bu güzel eleştiri için teşekkür etmek istiyorum.Ancak sanırım benim bu konuyu atmam altında farklı bir niyet aramışsınız.Toki adı altında açmış oldugum bu başlık reklam amaçlı değildir.Ben inşaat mühendisiyim.Toki çalışmalarıda inşaat sektörüyle birebir alakalı olan bir durumdur.Ben öylece sizin bahsettiğiniz şekilde bir fikri bir düşünceyi destekleme onu iyi gösterme mantığıyla atmadım.Dikkat ederseniz şahsi attığım hiç bir bölümü yok.Bu arada Mardinde sadece 3 yerde yapılmış dediniz ancak bir şeyi belirtmek istiyorum.Bu site Mardin tanıtım amaçlı olmakla beraber bu tanıtım içinde başka illeri dışlamıyor.Yani bir nevi açılımı geniştir.Hitab ettiği saha geniştir buna müsait bir şekilde oluşturuldu.Ancak tabiki yurdum insanına ilk etapta hitab edebilmeliki buna zaten site hizmet ediyor.Toki dediğimiz kurumun yaptırdığı binalar sayılıdır.Markettede satılmıyor fabrikada da üretilmiyor ki reklam yapayım.Hani talep çok olurda stokta ev kalmamıştır diyecek bir meselede söz konusu olmadığı için bu yanlış anlamana karşılık bu cevabı yazma gereği düşündüm.Yapıcı eleştirin için teşekkür ederim.

!.ApHacHi.!
12-27-2007, 07:30
TOKİ Müteahhit Konusunda "Seçici" Davranacak

Müteahhidin İşçilerin Parasını Ödememesi Nedeniyle Bu Yıl İlk Kez Binasının Önünde 10 Gün Süren İşçi Eylemi ile Gündeme Gelen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Artık İş Vereceği Müteahhitler Konusunda Kamu İhale Kanunu'na Rağmen Daha "Seçici" Davranacak.


Müteahhidin işçilerin parasını ödememesi nedeniyle bu yıl ilk kez binasının önünde 10 gün süren işçi eylemi ile gündeme gelen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), artık iş vereceği müteahhitler konusunda Kamu İhale Kanunu'na rağmen daha "seçici" davranacak.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, "2008'i kalite yılı ilan ettik. Müteahhitler konusunda artık daha seçici davranacağız" dedi.


Bayraktar, Kamu İhale Yasası gereği, en yüksek kırımı veren firmalara ihaleyi vermek durumunda kaldıklarını, bu nedenle bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Son iki yıldır, inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle idare olarak müteahhitleri ekonomik olarak rahatlatmak için önemli kolaylıklar sağladıklarını, hak edişlerini de günü gününe ödediklerini anlatan Bayraktar, ancak, buna rağmen, "işine sahip çıkmayan" müteahhitlerle sorun yaşadıklarını kaydetti.

Müteahhitlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle TOKİ'nin vatandaşlar karşısında zor duruma düştüğünü, TOKİ'ye ve devlete olan güvenin zedelendiğini belirten Bayraktar, son olarak müteahhitten parasını alamadığı için TOKİ önünde eylem yapan işçiler nedeniyle de haksız bir konuma düştüklerine işaret etti.

TOKİ'nin yürütülen projeler nedeniyle müteahhitler için de bir okul haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, son iki yıldır iş yapılan 400 müteahhidi değerlendirerek bunlara puan verdiklerini hatırlattı. Bayraktar, şunları söyledi:

"2008 yılı kalite yılı olacak. Müteahhit seçimine ağırlık vereceğiz. İhale yasası değişmese bile, bizden ihale kazandığı halde, bu işi yapamayacağını düşündüğümüz firmaya biz ihaleyi vermeyeceğiz. İsterse ihaleyi 10 sefer kazansın, vermeyeceğiz, gerektiğinde işi iptal edeceğiz."

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
12-27-2007, 07:48
Serhat arkadaşım değindiğin konu gerçekten çok önemli.Kendi çapında yaptığım araştırmalarda bizzat Toki inşaatlarında çalışan bir çok mühendisin inşaat forumlarında yazdığı yorumlardan şu anlaşılıyor.Toki gerçekten ucuz ev yapmayı istiyor.Ancak ucuz yapılacak evlerin ihale bedelide düşük olur.Bu nedenle müteaahhit zarar etmemek için malzemeden çalmaya gidebilir.Malzemeden çaldığı taktirde Toki inşaatlarının bu durumda ne kadar sağlam oldugu soru işareti olarak kalıyor.Bu yüzden Toki,fiyatları artırmaya gitti amaç müteaahhit zarar etmesin etmeyeceği içinde dolaylı olarak malzemeyi çalmaktan alıkoymaktır.Ancak fiyat artacaksa bu pahallılık demektir.Tabi bu inşaatlar yapılırken birde bunlar yapıdenetim şirketlerinin denetiminden geçiyor.Örneğin betonun 7 günlük 28 günlük basınç değerlerine dikkat ediliyor.Ancak burada şöyle bir soru tekrar akla geliyor.Aceba yapıdenetim şirketlerinin verdiği sonuçların kaçı gerçeği yansıtır kaçı yansıtmaz diye bir soru daha akla geliyor.Bu konutların dar gelirliye ulaşıp ulaşmadığı sorusunun cevabına gelince...Sana daha önce dediğim gibi bu resmiyette bir kesime hitab ediyor.Ancak gerçektendar gelirli kesime ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası bir bilgim yok.Şahsi düşünceme gelince Toki konutlarını satın alabilecek kişilerin kendi bölgesinde yapılacak olan yani daireye aday olan ailelerin bu konutların güvenilir yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapabilirler.Tatmin eder veya etmez.Ama ben şunuda söylüyorum.Toki konutlarını öneriyorum yada önermiyorum demiyorum.Toki inşaatlarında birebir çalışanlarında yorumları vardır.Ben hizmet anlayışının ucuz ama kaliteli konut yapılması ve gerçekten hitap ettiği kesime ulaşmasından yanayım.Aksi taktirde böylesi çalışmaları övemem sevemem önermem...Güzel yorumun için teşekkür ederim...

serhat sero
12-29-2007, 12:59
Evet Ersİn ArkadaŞimbİr Nevİ İkİmzde Ayni Şeyİ DÜŞÜnÜyoruz Ama Dedİyİngİbİ MÜtahİtler Ve Yapi Denetİm Nekar İŞlev Halde Bİlİyorum Sadece Para Yİyorlar Ve BoŞver Gİtsİt MantiĞi
Bİrde Dedİnkİ MÜtahİtler Malzemeden Çaliyor Sen Bİlİyormusun MÜtahİtlerİ Tİrİlyonur İŞ Adamlari Yapiyor Bu İŞlerİ Demİkkİ Devlet Ne YapaÇaĞini Bİlmİyor Yada Bİlİyorda Yapmiyor Halen Bu TÜr MÜtahİtler İŞbaŞinda Ve GÖrevlerİ Halen SÜrÜyor
Ve Benİ YdinlattiĞin İÇİn TeŞekÜr Ersİn ArkadaŞ Sana İŞ Hayatinda BaŞarilar Dİlİyorm

kabalalı
01-04-2008, 18:28
ersin arkadaş ben toki ye kısa süreli iş yaptım bende elk formeniyim 3 yıldır istanbulda çalışıyorum burdaki işçilik çok zayıf ve serhat arkadaşın dediği gibi ben orda 4 daire birden alan insan tanıyorum toki nin hizmet teki zaafından hiç bahsedilmemiş ( konu mardin tokiye uzandığı için bu eleştiriyi yapma gereği duydum )

!.ApHacHi.!
01-06-2008, 01:51
Arkadasım haklısında ben zaten gerekli açıklamları yaptım dikkat edersen bütün yorumlara istediğin cevaı bulursun.Genelde farklı müteahhitler işleri yürüttüğü için işin ne kadar iyi yapılacağı konusunda bir şey söylemek mümkün olmuyor.Ama Toki de kararı yine halk verir buna karar verecek olanlar elbette iyi düşünüp araştırıp öyle satın alma yoluna gitmelidir.

!.ApHacHi.!
01-12-2008, 15:36
TOKİ'den kredi borcunu erken ödeyene indirim

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kaynak ihtiyacını sağlamak amacıyla, kredi borçlarının erken ödenmesi halinde borçlarda indirim uygulaması başlattı.

TOKİ'den verilen bilgiye göre, kredi kullananların borçlarını bu yıl 'bir defada' ödemeleri halinde, borçlarında konut büyüklüğüne göre yüzde 15-35 arasında, '4 eşit taksitte' ödemeleri halinde ise yüzde 10-30 arasında indirim yapılacak.
TOKİ, toplu konut yapımcılarına (kooperatiflere, kooperatif birliklerine, sosyal yardımlaşma kurumlarına, yapımcılara-satmak üzere konut üreten gerçek ve tüzel kişiler ve belediyelere) mevzuat çerçevesinde, 150 metre kareye kadar olan konutlar için zaman zaman tamamlama kredileri kullandırıyor.

Kredi kullanıcılarının, borçlarını erken kapatmak için daha önce krediye aracılık eden ilgili bankalara başvurmaları gerekiyor.
Kredi borçları, geri ödeme döneminde, memur maaş artış oranı esas alınarak, 6 ayda bir artırılıyor. 100 metre kareye kadar konutlarda kredi geri ödemeleri memur maaş artış oranına endekslenirken, 100 metre kareden büyük konutlarda bu oran, memur maaş artış oranının yüzde 10 fazlası olarak uygulanıyor.

Kredi geri ödemeleri başladıktan sonra kredi kullanan kişiler, isterlerse kalan borcun tamamını bir seferde ödeyerek borçlarını kapatabiliyor. Bu durumda kalan borçtan konut büyüklüğüne göre yüzde 5-20 oranında indirim yapılabiliyor. TOKİ, aldığı karar ile bu indirim oranını bu yıl için yüzde 15-35'e çıkarmış oldu.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
01-29-2008, 21:39
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den TOKİ Projeleri İçin Kredi Olanağı

Aşağıdaki listedeki projelerimizde peşin konut satın alanlara T.C. Ziraat Bankası tarafından 10 yıla kadar vadeli aylık %1,25 faiz oranı ile kredi kullandırılmaktadır

21 OCAK 2008---31 MART 2008 TARİHLERİ ARASI AÇIK SATIŞA ÇIKAN TOKİ PROJELERİ ADAPAZARI AYÇİCEĞİ VADİSİ
AĞRI PATNOS
AKSARAY ESKİL
ANKARA POLATLI 2.ETAP
ANKARA TURKUAZ VADİSİ
ANTALYA ÇIPLAKLI
AYDIN MERKEZ
BALIKESİR BANDIRMA KAYACIK
BALIKESİR EDREMİT
BARTIN MERKEZ
BOLU MERKEZ KARAKÖY
BURSA HAMİTLER
BURSA YILDIRIM AKÇAĞLAYAN
ÇORUM MERKEZ
DİYARBAKIR SİLVAN
DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR
DÜZCE MERKEZ METEK
EDİRNE MERKEZ FIRINLARSIRTI
ELAZIĞ MERKEZ SÜRSÜRÜ
ERZURUM AŞKALE YENİKÖY
ERZURUM AŞKALE KANDİLLİ
GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL
GÜMÜŞHANE TORUL
HATAY REYHANLI
İSTANBUL HALKALI
İZMİR TİRE
İZMİR TORBALI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN
KIRIKKALE HACIBEY
KIRIKKALE YAHŞİHAN
MERSİN SİLİFKE
MERSİN TOROSLAR
NİĞDE ALTUNHİSAR
ORDU MERKEZ
ORDU ÜNYE
SİVAS SUŞEHRİ
ŞANLIURFA AKABE 6.ETAP
ŞANLIURFA BİRECİK
TOKAT TURHAL
YALOVA MERKEZ HACIMEHMETLİ


KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
02-15-2008, 22:42
MARDİN - MİDYAT
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Mardin-Midyat Toplu Konut Uygulaması kapsamında 12 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır. Satışa açılmamış olan proje kapsamındaki diğer konutlar da, bloklardaki doluluk oranı dikkate alınarak etaplar halinde satışa arz edilecektir.

Mardin-Midyat Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.Halk Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Midyat Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 23 Ocak – 29 Şubat tarihleri arasında ilgili bankanın tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir
http://img148.imageshack.us/img148/4052/vaziyetsx2.jpg

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
03-26-2008, 18:47
Çanakkaleli Müteahhitler: "TOKİ'nin Yapacağı Konutları 10 Bin YTL Daha Ucuza Malederiz"

Resmi büyütmek için tıklayın Çanakkale'de yeni kurulan Müteahhitler Birliği üyeleri, düzenledikleri tanıtım toplantısında şehre konut yapmaya hazırlanan TOKİ'ye yüklendi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde özel bir vakıf arazisine 960 konut yapacak olan TOKİ'nin Çanakkale'ye vereceği zararın, nükleer santral kurulmasından daha çok olacağını iddia eden Çanakkale Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Vural, "Çanakkale ...


Çanakkale'de yeni kurulan Müteahhitler Birliği üyeleri, düzenledikleri tanıtım toplantısında şehre konut yapmaya hazırlanan TOKİ'ye yüklendi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde özel bir vakıf arazisine 960 konut yapacak olan TOKİ'nin Çanakkale'ye vereceği zararın, nükleer santral kurulmasından daha çok olacağını iddia eden Çanakkale Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Vural, "Çanakkale ekonomisi tamamen biter. Otelciler gider, orada komilik yapar. Çarşıda tekstil işiyle uğraşanlar gider, tezgahtarlık yapar. Biz gideriz, inşaatlarda amelelik yaparız. Çanakkale'nin 200-300 evladı, tezgahtarlıktan başka bir şey yapamaz. Bütün sermaye, katma değer şehir dışına gider." dedi.
Yapılacak toplu konutların maliyeti konusunda da meydan okuyan Vural, "TOKİ bizim şartlarımız, kalitemiz ve standartlarımızla üretim yapacaksa her türlü rekabete hazırız ama bir şekilde ortada rekabet dengesi yoksa, o zaman onunla ilgili operasyonlarda biz de çekincemizi koyarız. TOKİ'ye verilen kat karşılığı oranı aynı şekilde bize de verilirse, çıkacak daireleri 10 bin YTL daha düşük fiyatla ve TOKİ şartlarında Çanakkale Müteahhitler Birliği olarak üretmeye ve satmaya hazırız. Hattâ bizimkinde vatandaş, konut bittiğinde ödemeye başlasın." şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin ikinci dereceden birinci derece deprem kuşağına alınmasını eleştiren Çanakkale Müteahhitler Birliği Başkanı Hayrettin Çetinkaya ise, "Sen devlet olarak diyorsun ki Çanakkale ikinci sınıf deprem kuşağı. Bir yıl sonra diyorsun ki hayır birinci sınıf. Bir yılda ne oldu da değişti? Fay yeni mi tespit edildi?" dedi.

Çanakkale'nin 1999 depremi sonrasında birinci derece deprem kuşağına alındığı kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yıldız da böylece sağlıklı ve dayanıklı konut ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. Çanakkale'de 30-40 yıllık konutlar bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Çanakkale'de altyapısı, betonarmesi, statiği, yapı denetimi, projesi, estetiğiyle ciddi boyutlarda konut ihtiyacı var. Mevcut konutlardan kimi yıkılıp yeniden yapılacak, kimi yeniden estetiğe kavuşturulacak veya bakımları olacak. Bu sebeple eski konutlarından çıkıp, hattâ yıkıp yenisini yapmayı düşünen insanlar var. Onun ötesinde problemli belli bölgelerimiz var. O yüzden de Müteahhitler Birliği'ni, müteahhitleri korumak için kurmadık. Biz tüketiciyi korursak, otomatikman kendimizi de korumuş oluruz." diye konuştu. (Cihan Haber Ajansı)www.frm47.com

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
03-26-2008, 18:53
Doğanbey'de Son İmzalar da Atılıyor


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) ve Osmangazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son imzalar da atılıyor.


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) ve Osmangazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son imzalar da atılıyor. Yaklaşık 200 bin metrekarelik dönüşüm alanı içindeki en büyük parsellerden birinin sahibi olan Ticaret Borsası da, belediye ile protokol imzaladı. Ticaret Borsası Başkanı Rıza Aydın; Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bursa için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek; "Bu çalışmayı sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Ticaret Borsası'na ait yaklaşık 6 bin metrekarelik arsa ve 10 dairenin bulunduğu 2 büyük yapı bloğunun devir sözleşmesi Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe'nin makamında imzalandı. Başkan Yardımcısı Ayhan Sezer'in de katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Altepe, bölgede kalan son büyük bina ve arsaların da projeye katıldığını ve bu sayede toplam alanın yüzde 98'i ile sözleşme imzalanmış olduğunu söyledi. Ticaret Borsası ile anlaşılmasıyla birlikte bölgedeki en büyük engelin de kalktığını ifade eden Başkan Altepe, "Ticaret Borsamız ve Başkanı Sayın Rıza Aydın, bu projenin başladığı tarihten bugüne hep destek verdiler. Bunun gibi başka konularda da işbirliği yaptık. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Rıza Aydın ise, projenin önemine dikkat çekti ve destek vermekten mutlu olduklarını söyledi. Aydın, "Ticaret Borsası'nca sahip olunan taşınmazların devri için ön protokol imzalandı, hayırlı olsun" dedi. İmzalanan ön protokol çerçevesinde Ticaret Borsası'na ait 6 bin metrekare alan ve üzerindeki 10 dairelik binalar TOKİ'ye devrediliyor. Karşılığında Ticaret Borsası'na, bölgedeki 12 adet Sivil mimarlık Örneği yapı verilecek. Bu yapılar, sosyal, kültürel, yönetim, ekonomik, eğitim v.b. alanlarda kullanılacak. Sayılan işlevler doğrultusunda kullanım için Osmangazi Belediyesi gerekli düzenlemeyi yapacak.

Diğer yandan, bölgedeki son büyük binaların yıkımı önümüzdeki günlerde TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın katılacağı törenle yapılacak. Hukuki yolla kamulaştırılan 30-40 civarında yapıyla ilgili davaların da önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Bir taraftan kamulaştırma ve yıkım işlemleri sürerken, diğer taraftan ihale hazırlıkları da tüm hızıyla ilerliyor. Projenin ilk bölümünün ihalesi 15 Nisan 2008 tarihinde yapılacak. İhalenin ardından, Nisan ayı sonuna doğru da projenin temelinin atılması planlanıyor. (Cihan Haber Ajansı) www.frm47.com

!.ApHacHi.!
05-11-2008, 13:44
TOKİ, 'Erken Ödeyene Yüzde 25 İndirim'e Geçti

Bankaları Ucuz Kredi Kullandırmaya İkna Edemeyen TOKİ Başkanı Bayraktar, Kaynak Dönüşünü Hızlandırmak Amacıyla 21 Mayıs -20 Haziran Döneminde Borcunu Erken Ödeyene Yüzde 25 İndirim Uygulaması Başlattı


Kamu bankalarını bile ucuz kredi kullandırmaya ikna edemeyen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, kaynak dönüşünü hızlandırmak amacıyla "21 Mayıs-20 Haziran döneminde borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim" uygulaması başlattı.
BANKALARIN mevduata verdiği faiz yüzde 14-18, devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık getirisi yüzde 16-19 arasında değişirken Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim uygulayacak. 2006 yılı sonuna kadar TOKİ’den konut ve işyeri alanlar, borçlarını 21 Mayıs - 20 Haziran arasında kapatırsa, yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulamadan 75 bin kişi yararlanabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, 21 Mayıs’tan itibaren konutların satışına aracılık eden bankaların şubelerine başvurması gerekiyor. Vadelerinin bitimine 12 aydan az kalmış konut ve işyerlerinin alıcıları, borçların erken kapatılmasına yönelik indirim uygulamasından yararlanamayacak.

Vadeli ödemeye de indirim

Borçlarını peşin kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim uygulanırken, 3-6 ay vadeli kapatma imkanı da getirildi. Borç bakiyesini 3 eşit taksitte kapatmak isteyenlere yüzde 23, 6 eşit taksitte kapatmak isteyenlere de borç bakiyelerinde yüzde 21 indirim yapılacak. Borç kapatmak için 20 Haziran’dan sonra yapılacak başvurulara indirim uygulanmayacak. Borcunu erken kapatmak isteyenler, ilgili bankalardan kredi de kullanabilecek. Uygulamayla, konut ve işyeri alıcılarına, borçlarını daha düşük tutarda kapatma olanağı getirilirken, TOKİ de nakit kaynaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. TOKİ, 15 yıla varan vadelerle konut sattığı için, erken ödemede indirim uygulaması ile tahsilatı hızlandırmayı hedefliyor.

Vatandaş kazansın diye

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, toplu parası olan vatandaşın, bankaya parasını koyarak faizi ile konut taksitlerini ödediğini belirterek, "Bu nedenle, peşin ödemeyi sağlamak için yüksek indirim yapmak zorundayız. Aksi takdirde vatandaş, parasını bankaya koyup, faizi ile konut taksitlerini ödemeye devam eder" dedi. Bayraktar, şöyle devam etti: "Ben kaynak bulmak için yurt içinden, dışından kredi alsam, Türkiye’de geçerli faizi, yüzde 16-17 faizi istiyorlar. Ben de diyorum ki, ’Ben size geçerli faizin yarısını yüzde 7-8 vereyim, birlikte iş yapalım. Kár edince de yüzde 10-12 pay vereyim.’ Kabul etmiyorlar. Kaynak bulmak için teklif ettiğimiz faizi, şartları, bankalar, yatırımcılar kabul etmedi. Türkiye’de yıllarca yatırım yapılmamış, paradan para ya da rüzgardan para kazanılmış. Kimse yatırıma girmek istemiyor. Biz de bankalar kazanacağına vatandaş kazansın diye bu kadar büyük indirim yaptık."

Piyasada sıkıntı var, bizim teklif çok cazip

SON siyasi gelişmeler ve ekonomik durgunluk nedeniyle esnafın, iş yapanların sıkıntılı olduğuna da işaret eden TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, "Vatandaşın peşin ödeme yapacak parası var mı?" şeklindeki soruya, "elinde parası olan vatandaşa bankalardan daha cazip kazanç sunuyoruz. Yüzde 25 çok iyi bir teklif. Vatandaşın bunu değerlendireceğini umuyorum. Borçlarından kurtulmak isteyen vatandaş, elindeki parasını ödeyip tapusunu almak isteyecektir" karşılığını verdi.

1.5 milyar YTL toplama hedefi

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), kaynaklarının büyük bölümünü lüks konut projelerinden sağladığını, piyasadaki durgunluk ve sıkıntı nedeniyle bu konutların satışında ve geri dönüşünde bir yavaşlama olduğunu bildiren Erdoğan Bayraktar, müteahhit hak edişlerinde sorun yaşanmaması için "şartları esnettiklerini" kaydetti. Bayraktar, konut ve işyeri satışları nedeniyle vatandaştan 2.4 milyar YTL vadeli alacaklarının olduğunu belirterek, indirim uygulamasıyla 1-1.5 milyar YTL’nin geri gelmesi halinde idarenin kaynak sıkıntısının önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Kredi kullananlara da indirim uygulanmıştı

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), yılbaşında, idareden konut kredisi kullanan konut yapımcılarına (kooperatifler, kooperatif birlikleri, sosyal yardımlaşma kurumları, yapımcılara satmak üzere konut üreten gerçek ve tüzel kişiler), kredi borçlarını erken ödemeleri halinde indirim uygulamıştı. Uygulama kapsamında, kredi kullananların, borçlarını bir defada ödemeleri halinde, borçlarında konut büyüklüğüne göre yüzde 15-35 arasında, 4 eşit taksitte ödemeleri halinde ise yüzde 10-30 arasında indirim yapılmıştı. TOKİ, toplu konut yapımcılarına mevzuat çerçevesinde, 150 metrekareye kadar olan konutlar için zaman zaman 5-10 yıl vadeli tamamlama kredileri kullandırıyor. www.frm47.comKAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
06-01-2008, 17:26
T.C.
BAŞBAKANLIK
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
İHALE İLANI
YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ AŞAĞI ÇAVUNDUR KÖYÜNDE BULUNAN YAKLAŞIK 144 HEKTARLIK ALANIN İMAR UYGULAMASI (3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18.MADDESİ) YAPILMASI İŞİ hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2008/52938
1. İdarenin
a ) Adresi : BİLKENT PLAZA B1 BLOK 06530 BİLKENT ÇANKAYA ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası :312 2667680 - 312 2660134
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :cagatay@toki.gov.tr
2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 144 hektarlık alanın imar uygulaması (3194 sayılı kanunun 18. maddesi) yapılması işi
b ) Yapılacağı Yer : Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent-Çankaya/ANKARA
c ) İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde işe başlanır. İşin süresi işin başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Bu süre yüklenici firmada geçen süre olup, inceleme, onay ve askı süreçleri süreye dahil değildir.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent-Çankaya/ANKARA
b ) Tarihi - Saati : 03.06.2008 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli teknik donanım olarak; Total-Station ve Harita programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar ve bilgisayar donanımını işyerinde bulundurmak zorundadır.
Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. www.frm47.com

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya Özel Sektörde İmar Uygulaması işi bitirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 03.06.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
06-01-2008, 17:31
MÜTEAHHİTLER 15 GÜN İŞ BIRAKACAK

Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu 1-15 Haziran Arasında İş Bırakmaya Karar Verdi. Yapılan Açıklamada, TOKİ'nin Sebep Olduğu Haksız Rekabet, TOKİ Başkanı Bayraktar'ın Açıklamalarına Yer Verildi


BİRLEŞİK İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (BİM-FED), 1-15 Haziran tarihleri arasında iş bırakmaya karar verdi. BİM-FED’den yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sebep olduğu haksız rekabet, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın yap-sat müteahhitlik sektörü aleyhindeki açıklamaları, demir fiyatları ile diğer inşaat girdilerindeki aşırı artışların kendilerini çok olumsuz etkilediğine yer verildi. BİM-FED’in açıklamasında, bu sorunlar yüzünden bugünden itibaren 15 gün süreyle inşaat müteahhitlerinin, çalışanlarının Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çıkışlarını vererek inşaatlarını durduracakları belirtildi.

!.ApHacHi.!
06-05-2008, 14:26
35 BİN YTL'LİK KONUTLAR GELİYOR

Meksika'nın TOKİ'si 35 Bin YTL'lik Ucuz Konut İçin Türkiye'ye Gelecek.

Meksika’nın TOKİ’si 35 bin YTL’lik ucuz konut için Türkiye’ye gelecek.
Meksika’nın Toplu Konut İdaresi, ucuz konut projeleri gerçekleştirmek amacıyla Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde 4 milyon yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Meksika, Türkiye’de de konut üretmek için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile görüşüyor

!.ApHacHi.!
06-05-2008, 14:33
TOKİ'DEN MEMURLARA EV MÜJDESİ

İmar ve İnşaat Hizmetleri Kolunda Yetkili Sendika Olan Türk İmar-sen ile TOKİ, Türkiye Kamu-sen Üyesi Memurların Ev Sahibi Olabilmesini Sağlayan Önemli Bir Karara İmza Attı. TOKİ, Toplu Müracaat Etmeleri Halinde Türkiye Kamu-sen Üyesi Memurları Ev Sahibi Yapacak.

İmar ve inşaat hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Türk İmar-Sen ile TOKİ, Türkiye Kamu-Sen üyesi memurların ev sahibi olabilmesini sağlayan önemli bir karara imza attı. TOKİ, toplu müracaat etmeleri halinde Türkiye Kamu-Sen üyesi memurları ev sahibi yapacak.
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak ve TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Murat tarafından imzalanan Kurum İdari Kurul kararının 9. maddesinde yer alan "İller bazında Kamu-Sen üyelerinin toplu müracaat etmeleri halinde yapılacak toplu konut evlerinden faydalanmalarının sağlanması" hükmü ile memurların TOKİ'den ev sahibi olması için uzlaşma sağlandı. Bu hükme göre TOKİ, Türkiye Kamu-Sen üyesi memurların ev sahibi olmalarını sağlayacak. www.frm47.com

Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklama yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu ve Türkiye Kamu-Sen tarafından bütün il temsilciliklerine duyurulduğunu söyledi. Alsancak, kararla birlikte illerden gelen talep doğrultusunda TOKİ'ye müracaat edeceklerini ifade ederek, "Türkiye'de tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir karara imza attık. Artık TOKİ alınan karar gereği illerde Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla memurların ev taleplerini yerine getirecek. Kamu çalışanlarını, bu ayrıcalıktan yararlanmaları için Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyorum. İllerinde vakit geçirmeden Türkiye Kamu-Sen temsilcilikleri ile irtibata geçsinler. Biz Türk İmar-Sen olarak TOKİ ile imza altına aldığımız bu önemli gelişmenin takipçisi olacağız. Memurlarımızın ev sahibi olması için çalışacağız" diye konuştu.


KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
06-20-2008, 15:05
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde 48 vadeyle 585 arsa arttırmayla satılacak.

Eskidji Gayrimenkul tarafından yapılacak açık artırma Ankara, Adana ve İzmir’den de canlı yayında verilecek.

İstanbul Eskidji’nin İstanbul Bahçelievler Yenibosna’da, 26 Haziran 2008 tarihinde saat 15:00’da düzenleyeceği açık artırmada, 585 muhtelif arsa, 48 aya kadar vade seçenekleriyle satılacak. 22 metrekare ile 100 bin 411 metrekare arasında değişen büyüklükteki arsaların fiyatları ise 68 YTL ile 12 milyon 388 bin 375 YTL arasında değişiyor.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, her bir taşınmaz için, muhammen bedeli 10 bin YTL’nin altındakiler için 2 binYTL; muhammen bedeli 1 milyon YTL’nin altındakiler için 5 bin YTL ve muhammen bedeli 1 milyon YTL’nin üstündekiler için de 100 bin YTL nakit teminat yatırmaları gerekiyor.

Satışlar peşin ve vadeli yapılacak. Gayrimenkullerin detaylarını ve şartnameyi Eskidji Yenibosna ve Eskidji Bölge Ortakları ile burdan (www.eskidji.com) veya burdan (www.toki.gov.tr) sitelerinden edinmek mümkün.

İstanbul’daki açık artırma 3 ilde canlı yayın ile izlenebilecek

İstanbul Eskidji’nin Yenibosna’daki merkez binasında 26 Haziran 2008 tarihinde saat 15:00’da yapacağı açık artırma; Ankara Bilkent’te TOKİ Salonu’ndan, Adana Seyhan’da Mavi Sürmeli Oteli’nden, İzmir Alsancak’ta ise İzmir Bölge Ortaklığı’ndan yapılacak canlı yayın ile takip edilebilecek.

585 arsanın bulunduğu iller: www.frm47.com

İstanbul Halkalı, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Bahçeşehir ve İkitelli’de, Ordu Orhaniye’de, Samsun Merkez’de, Ankara Bağla, Gölbaşı, Kazan, Mamak, Polatlı, Sincan, Yenimahelle ve Etimesgut’ta, Batman’da, Bitlis Ahlat’ta Eskişehir Karapınar’da, Kars Merkez ve Sarıkamış’ta, Kırşehir’de, Malatya Yeşilyurt’ta, Şanlıurfa Merkez’de, Çanakkale Gökçeada’da, Gaziantep Şehitkamil’de, Tekirdağ Saray ve Çerkezköy’de, Muğla Milas’ta, İzmir Seferihisar, Kınık, Bergama ve Narlıdere’de, Adana Seyhan ve Yüreğir’de, Antalya Kemer’de, Bolu Yeniçağ’da, Balıkesir Bandırma’da, Bursa’da, Elazığ Merkez’de, Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı’nda, Hakkari Yüksekova’da, Kahramanmaraş Elbistan’da, Kayseri Mimarsinan’da, Kocaeli Gebze’de, Konya’da, Mersin Erdemli’de, Niğde Bor’da, Sakarya Adapazarı’nda, Van Edremit’te, Yalova Merkez’de...

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
07-10-2008, 11:02
Toki Kampanya
Tokiden Yeni Kampanyalar
Toki Konutları

Tokinin 21 Ocaktan Beri Devam Eden Kampanyalarında son durum nedir ?

Buradan Bakınız (http://www.emlakkulisi.com/doc/0Haziran-2008/satis77kampanya.pdf)
.

!.ApHacHi.!
07-22-2008, 20:16
KADİFEKALE HALKI TOKİ KONUTLARINA KAVUŞTU

İzmir'de, Bakanlar Kurulu Kararıyla 1977 Yılında Afete Maruz Bölge İlan Edilen Kadifekale'den Uzundere'de Yapılan Konutlara Taşınacak Hak Sahipleri İçin Kura Çekildi.İzmir'de, Bakanlar Kurulu kararıyla 1977 yılında afete maruz bölge ilan edilen Kadifekale'den Uzundere'de yapılan konutlara taşınacak hak sahipleri için kura çekildi.
Toplam bin 163 kişinin evini belirlediği, Kültürpark 4 nolu holdeki çekilişe TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, İzmir Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, CHP İl Başkanı Kemal Karataş ve çok sayıda hak sahibi katıldı.


İlk olarak sağlık raporu olanların kurasının çekildiği törende konuşan Başkan Kocaoğlu, "Belediyelerin asıl görevi bundan sonra şehir dönüşümü olacak. Biz de dört yıl önce yola çıkarak dönüşüm için çalışmaları başlattık. En hassas bölgelerden Kadifekale'de dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Yaşam yükü en fazla olan bu yerde projeyi gerçekleştirmeseydik yanlış yapmış olurduk. Bu proje, yerel yönetimle hükümetin uyumunu gösteren örnek bir çalışmadır" dedi.

Belediye ile anlaşmayan mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Kocaoğlu, "Bizim verdiğimiz fiyatı kabul etmeyen, Uzundere'deki evlere taşınmayan mahkemelik olduğumuz vatandaşların şansı zaman geçtikçe azalıyor. Gelin, bizimle anlaşın. Aksi takdirde mahkemenin kamulaştırma için belirlediği fiyatı vermek zorunda olacağız. Bizim verdiğimiz 70-80 bin YTL mahkemede 30 bine düşerse, teklifimiz tekrar hukuken geçerli olmaz. Evlerinizi beş yıl geçtikten sonra kime isterseniz satabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Halk sahiplerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Kocaoğlu, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TOKİ Başkanı Bayraktar olmak üzere konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de toplam 140 bölgede şehir dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirten Bayraktar ise, "Kadifekale, dönüşüm için çok önemli bir yer. Bu tip çalışmalarda provokatörlere ve projenin önüne geçen çıkar gruplarına inanmayın. Sellerde, heyelanlarda binlerce insan yaşamını yitiriyor. Devletin görevlerinden olan şehir dönüşümü imkanlarından siz de yararlanın. Buraya 150 milyon YTL'lik yatırım yapıldı. İzmir'de 27 şantiyede başlatılan çalışmalar devam ediyor." dedi. Başkan Tunçağ da, "İddia ediyorum ki bu proje, heyelan ve deprem olmadan önceden yapılmış, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir çalışmadır. Bütün illerin örnek alması gereken çalışmayla övünüyoruz. TOKİ'den isteğimiz, bundan sonraki çalışmaların hızlanması ve geri kalan evlerin de teslim edilmesidir" diye konuştu.

Yoğun çabalar sonucunda bin 163 kişiyle ev verme karşılığında anlaşan Büyükşehir Belediyesi, 628 kişiye de para verdi. Toplam bin 791 kişiyle anlaşan belediye, geriye kalan ve heyelan bölgesinden taşınmak istemeyen 717 kişiyle mahkemelik oldu. Belediyenin verdiği fiyatları beğenmeyen hak sahiplerinin davaları devam ediyor.

Kadifekale'de İmariye Mahallesi'nin tamamı Altay, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Kosova, Vezirağa, Yeşildere ve 19 Mayıs mahallelerinin bir bölümünde olmak üzere toplam bin 968 konut yıkılacak. Uzundere'ye ise temel ihtiyaçlar olan sağlık ocağı, cami, iki okul, oyun alanları ve sosyal tesisler yapılacak. Taşınmalar bittiği zaman Kadifekale'deki insanların geçimini sağladığı midye imalatı için fabrika kurulması da planlanıyor.

!.ApHacHi.!
07-22-2008, 20:18
BATMANLILAR TOKİ'NİN BELİRLEDİĞİ FİYATA TEPKİ GÖSTERİP EYLEM YAPTI


Batman'da Kiracı Oldukları İçin Konut Verilmeyen Aileler Konut Verilmedi Diye Tepki Gösterirken, Konutlarda Oturmaya Hak Kazananlar İse TOKİ'nin Belirlediği Fiyata Tepki Gösterip Eylem Yaptı.Batman'da kiracı oldukları için konut verilmeyen aileler konut verilmedi diye tepki gösterirken, konutlarda oturmaya hak kazananlar ise TOKİ'nin belirlediği fiyata tepki gösterip eylem yaptı.
Batman'da yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan ancak kiracı oldukları için toplu konutlardan yararlanamayan ve halen konteynırlarda sıkıntılı bir yaşam sürdüren aileler, konut talebinde bulunuyor.


Batman'da gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalan evlerden kiracılara da hak tanınacağı müjdesini verdiğini hatırlatan kiracılar, ancak şu anda orta hasarlılar için açıklanan ödeme planı ve miktarının kendileri için yüksek olduğunu ifade etti.

Selde mağdur olmuş vatandaşları mülk sahibi - kiracı diye ayırt etmenin adil olmadığını ileri süren 5 çocuk annesi Seray Orak, "Ben aylık 100 YTL'yi bulmuş olsam konteynırlarda yaşamazdım, gider kendime bir ev kiralardım. Ama tek kuruş gelirimiz yok. Tek geçim kaynağımız valilik sosyal yardımlaşmadır. Devlet mağdur olan vatandaşa konut satarak sorunu çözemez." dedi.

Kiracılar hak talep ederken, sel felaketinde konutları orta hasarlı olarak belirlenen ve konutlarda oturmaya hak kazanan vatandaşlar ise Karşıyaka Mahallesi köprübaşında ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

Üzerlerindeki elbiseleri çıkartıp atletle kalan ve "TOKİ'den selzedelere çifte standart", "TOKİ atletimizi alma bari", "Vekillerimiz nerede", "Orta hasarlılar ortada kaldı" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği ödeme şartlarına tepki gösterdi.

Bu şartlarda ödeme yapamayacaklarını belirten vatandaşlar, afet kapsamına alınan ağır hasarlı konutlara tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istedi.

İMO, TOKİ ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Batman İl Temsilciliği Başkanı Hanefi Tüzün, TOKİ'nin çıkardığı ödeme koşulları ile "ağır" ve "orta" hasarlı vatandaşlar arasında çifte standart uyguladığını ileri sürdü.

TOKİ'nin, ağır hasarlı konutları afet kapsamına alıp, 2 yıl ödemesiz ve sabit taksit imkanı sağlarken, orta hasarlı konutları ise afet kapsamı dışına alıp, piyasa düzeyinde kar amaçlı ödeme koşulları ile yani enflasyon artışına dikte ettiğini ileri sürerek şöyle konuştu; "Hükümetin, mağdur olan selzede vatandaşları maliyetine konut sahibi yapacağı izlenimi vardı. Olması gereken de buydu. Ancak daha sonra, TOKİ konutları, selzedelerin maddi durumunu göz önünde bulundurmayıp kar sağlamak amacıyla satışa sunması hedefin dışına çıkıldığı kanaatini uyandırdı."

TOKİ'nin bu uygulama ile çifte standart uyguladığını ileri süren Tüzün, hükümetin TOKİ'ye sağladığı krediyi serbest piyasada çalışan mühendislere tanıması halinde120 orta hasarlı vatandaşı maliyetine ev sahibi yapacaklarını iddia etti.

Konutları ziyaret eden Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mehmet Fırat, selzede vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarının ödeme planı ve taksitlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yaşanan sel felaketinde mağdur olmuş, tüm birikimini kaybetmiş ve işsiz kalmış insanların istenilen paraları ödemelerinin mümkün olmadığını belirten Fırat, "Devlet mağdur olmuş vatandaşının sırtından ticaret yapamaz." dedi.

Sel sonrası verilen vaatlerin hafızalardan silinmediğini belirten Fırat, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından anahtar teslim töreni yapılan toplu konut sakinleri ulaşım ve çöp sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Mücavir alan dışında olduğu gerekçesi ile belediyenin hizmet götüremediği TOKİ konutlarının statüsünün henüz belli olmadığı ortaya çıktı.

Ulaşım, su ve çöp sorunun yaşandığı kontların mücavir alan içine alınması için defalarca başvuruda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, "Orada oturacak vatandaşların mağdur olmaması için birçok kez girişimde bulunduk ancak bakanlıktan sürekli olumsuz cevap geldi. Yasal olarak oraya hizmet götüremiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Batman Ziraat Bankası önünde asılı bulunan orta hasarlı selzedelerin TOKİ listeleri indirildi. 121 kişiden sadece 2 kişinin başvurduğu daireler elde kaldı. Satışa çıkarılan 121 konutun fiyatı 60 ila 80 bin YTL arasında değişiyor. 180 ay vadeye yayılan TOKİ ödemelerinde peşinat olarak 5 ila 8 bin arasında ücret isteniyor.

Vatandaşların 18 Temmuz tarihine kadar Ziraat Bankası'nda sözleşme yapılması istenmişti. Ancak 121 kişiden sadece 2 kişi bu şartlarda daire almak için başvuru yaptı. Elde kalan daireler ile ilgili TOKİ'nin ne yapacağı şimdiden merak ediliyor.

2 yıl önce Batman'da yaşanan sel felaketi sonrası ili ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuyubaşı mevkiinde TOKİ tarafından bin 202 konut inşa edilmişti.

!.ApHacHi.!
08-05-2008, 16:36
TOKİ, DAR GELİRLİYİ GÜNEŞ PİLİYLE AYDINLATACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İmzalama Hazırlığı İçerisinde Olduğu Yeni Bir Protokolle TOKİ Binalarına Güneş Pili Koymaya Hazırlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, imzalama hazırlığı içerisinde olduğu yeni bir protokolle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarına güneş pili koymaya hazırlanırken, bu kapsamda dar ve sabit gelirli vatandaşa bedava elektrik kullandırmak hedefleniyor.
Lisans zorunluluğu yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, 500 kW’a kadar elektrik üretimi için EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) lisans alınması zorunluluğu ve bürokratik formaliteler ortadan kalkmış ve ürettiği elektriğin kendi ihtiyacından fazlasını Enerji Bakanlığı’na satabilmesi gündeme gelmişti.


Bu konuda somut adım atan Enerji Bakanlığı, TOKİ ile bir protokol imzala***** TOKİ binalarına güneş pili koymayı amaçlıyor. Güneş pili projesi’yle, daha da yükselmesi beklenen enerji fiyatları ortamında dar ve sabit gelirli vatandaşlar bedava elektrik kullanacak ve artan elektriği devlete satacak. Enerji Verimliliği Mortgage’i ile de güneş pillerinin ilk yatırım maliyetinde vatandaşlara kolaylık sağlanacak.

Bu çerçevede, TEİAŞ’ın da iletim sistemi planlamasında, maksimum derecede güneş pilinin elektrik sistemine entegrasyonu için çalıştığı ve iletim yatırımları planlamasında bu kriteri de değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Enerji Bakanlığı’nın, maliyetleri diğer kaynaklara göre çok yüksek olan güneş pillerinin ve yoğunlaştırıcılı güneş termik santrallarının desteklenmesine yönelik olarak bir yönetmelik çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi. Yeni düzenlemeyle, Enerji Verimliliği Kanunu’nda öngörülen minimum 5 Eurocent’lik alım garantisi ve süresi daha üst seviyelere çıkarılacak ve teknolojik öğrenme eğrileri ile maliyet yapılarına göre farklılaştırılacak.

Maliyet 25-40 cent/kWh

Elektrik üretim maliyeti güneş pillerinde 25-40 dolarcent/kWh ve güneş termik santrallarında ise 12-20 cent/kWh arasında değişiyor. 200 binden fazla güneş pili işletmede olan ve bunların yüzde 98’inin elektrik sistemine bağlantısı bulunan Almanya’da 40-51 Eurocent/kWh’lik bir alım garantisi bulunuyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler, Dost Enerji’nin Bergama’daki Rüzgar Santralı açılışında rüzgarı zaptettiklerini, sırada güneş ve jeotermali zaptetmenin olduğunu söylemişti.

Güneş pillerinin sonsuz ömrü var www.frm47.com

GÜNEŞ pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddeler olarak biliniyor. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 santimetrekare civarında, kalınlıkları ise 0.2-0.4 mm arasında. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışıyor. Yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşuyor. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisi. Güneş pilinde mekanik olarak elektrik üreten cihazların aksine hareketli parçalar olmadığından teorik ömürleri sonsuz. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilebiliyor. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı veriliyor. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine bağlanarak bir kaç watttan megawattlara kadar sistem oluşturuluyor.


KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
08-05-2008, 16:40
TOKİ KONUTLARINI TESLİM ALMAYAN GAZETECİLER, İNŞAAT ALANI ÖNÜNDE ÇADIR KURDU


Başbakanlık Toplu Konut İdarasi (TOKİ) Tarafından Yaptırılan Evlerini Sözleşme Tarihinde Teslim Alamayan Gazeteciler, İnşaat Alanı Önünde Çadır Kururak Eyleme Başladı.Başbakanlık Toplu Konut İdarasi (TOKİ) tarafından yaptırılan evlerini sözleşme tarihinde teslim alamayan gazeteciler, inşaat alanı önünde çadır kururak eyleme başladı.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi'nce imzalanan protokalle TOKİ, Merkez Yüreğir ilçesi eski Aksantaş Fabrikası alanında basın mensupları için 298 konutun temeli atmıştı.


Teslim tarihi üzerinden yaklaşık bir yıllık süre geçmesine rağmen dairelerine kavuşamayan gazeteciler, uzun bir süredir mücadele ediyor.

ÇGC 2. Başkanı Salim Büyükkaya, 2006 yılında TOKİ, gazeteciye konut edindirmek üzere Nisan 2006'da sözleşme yapıldığını söyledi.

Protokole göre konutların 16 ayda teslim edilmesi gerektiğini belirten Büyükkaya, ancak sürenin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen ilerleme sağlanamadığını kaydetti. Gazetecilerin bir çoğunun hem TOKİ'ye, hem de kirada oturdukları evlere ödeme yaptıklarını hatırlatan Büyükkaya, "Bir çoğumuz geçen yıl buraya taşınıp, çocuklarının kayıtlarını civardaki okullara yaptıracaktı. Adana'da kiralar bir yıllık peşin tahsil ediliyor. Kirada oturan arkadaşlarımız kontratlarını yenilemek zorundadırlar. En kötü evin kirası yıllık 3-4 bin YTL. TOKİ, yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, basın mensuplarını zor durumda bırakmıştır." dedi.

Gazetecilerin eylem yapma meraklısı olmadığını vurgulayan Büyükkaya, bir çok milletvekili adayının seçimler öncesinde bu konuda verdiği sözü tutmadığına dikkat çekti.

Büyükkaya, şunları söyledi: "Bizler verilen sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu konuda girişimde bulunacakları sözü veren Adana milletvekillerinin de konuyla yakından ilgilenmesini istiyoruz. TOKİ, yükümlülüğünü yerine getirerek konutları bir an önce tamamlayıp teslim etmelidir."

TGS Adana Şube Başkanı Mustafa Gümüşdamla da haklarının peşinde olduklarını dile getirdi. Gümüşdamla, problemin çözülmemesi halinde kira bedellerini alabilmek için TOKİ alehine bireysel davalar açacaklarına işaret etti.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, TOKİ ile yaptıkları konut edindirme projesinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirtti.

Esendemir, "Böyle bir hak bize 'sürünün' diye mi verildi? Bu kadar insanı perişan etmeye kimsenin hakkı yok. Bu evlerin 16 ay sonra teslim edileceği söylendi. Ama aradan geçen yaklaşık bir yılda konutlar teslim edilmedi. Çok uğraştık. Oyalanarak bugüne kadar getirildik." şeklinde konuştu.

Gazeteciler daha sonra konutları inşaa eden müteahhit Mümtaz Yavuz'la görüştü. Ufak eksikliklerinin dışında evlerin tamamlandığını ve bu ay TOKİ'ye teslim edileceğini ileri süren Yavuz, konutların hak sahiplerine tesliminin ise TOKİ'nin insiyatifinde oyduğunu kaydetti. Aileleriyle gelen hak sahibi haberciler ise "Evimizi istiyoruz, Gazeteciler de TOKİ'zede oldu, TOKİ sözünü tut, bu ayıba son ver" şeklindeki dövizlerle eyleme destek verdi.

alıntıdır.

!.ApHacHi.!
08-30-2008, 11:18
MERSİN'DE TOKİ TARAFINDAN YAPTIRILAN EVLER HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Mersin'in Erdemli İlçesinde Gecekondu Alanına TOKİ Tarafından Yaptırılan 291 Daire Hak Sahiplerine Teslim Edildi.Mersin'in Erdemli ilçesinde gecekondu alanına TOKİ tarafından yaptırılan 291 daire hak sahiplerine teslim edildi.
Erdemli Belediyesi tarafından yapılan taşıma işlemi sabahın ilk saatlerinde davul zurna eşliğinde başladı. Belediye Başkanı Musa Mutlu, evlerin taşınmasına yardımcı oldu.


Başkan Mutlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Koyuncu Mahallesi Alacaören mevkiinde daha önce gecekonduların bulunduğu alan belediye tarafından kamulaştırıldı ve toplu konut alanına dönüştürüldü. Hazırlanan proje ile gecekonduda oturan ve dar gelirlilerin modern konutlarda oturması için belediyemiz ve TOKİ işbirliği ile 81 dönümlük arazide 8 bloktan oluşan 640 konut yaptırdık. Şu anda bu konutların 291'ini hak sahiplerine teslim ettik" dedi.

Toplu konut alanı içerisinde 1 alışveriş merkezi, 24 derslikten oluşan 1 İlköğretim okulu, oyun parkı ve yeşil alan bulunuyor. (CİHAN) www.frm47.comKAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
08-30-2008, 12:17
SİVEREK'TE YAPILAN TOKİ'YE AİT 112 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Tarafından Alt Gelir Grubu Projesi Kapsamında Yapımı Gerçekleştirilen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesindeki 112 Konutun Kura Çekimi Yapılacak.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt gelir grubu projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 112 konutun kura çekimi yapılacak.
Yarın gerçekleşecek konut alma hakkı ve konut belirleme kuraları saat 11.00'de Siverek Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenecek törenle hak sahiplerine verilecek.

Alt gelir grubuna yönelik yapılan 112 konut için 622 başvuru yapılmıştı.KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
08-30-2008, 12:18
TOKİ'DEN KONUT ALANA DAMGA VERGİSİ YOK


Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Net Alanı 80 Metrekare Olan Konutlara Getirilen Damga Vergisi İstisnasından Sonra, İdareden Net 80 Metrekareden Büyük Konut Alanlar İçin de Damga Vergisi Kolaylığı Sağladı.

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), net alanı 80 metrekare olan konutlara getirilen damga vergisi istisnasından sonra, idareden net 80 metrekareden büyük konut alanlar için de damga vergisi kolaylığı sağladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 15 Temmuz’dan sonra yapılan net alanı 80 metrekareden büyük konut satışlarında, tek nüsha satış sözleşmesi düzenleme uygulaması başlatıldı. Satış işlemlerinde alıcılara satış nüshasının fotokopisi verilirken, böylece alıcı iki kez damga vergisi ödemekten de kurtuldu. Bu uygulama, TOKİ’den 100 bin YTL ödeyerek 80 metrekareden büyük konut alana, 750 YTL’lik kolaylık getirildi.

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
08-30-2008, 12:21
BELEDİYE TOKİ KONUTLARINI MÜHÜRLEDİ


Bingöl Emniyet Müdürlüğü personeli için TOKİ tarafından Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptırılan 360 konutun inşaatı, belediye tarafından ruhsat alınmadığı gerekçesiyle müdürlendi. TOKİ Şantiye Şefi Hikmet Yaralkış, belediye yetkililerinin kendilerinden fazla miktarda para talebinde bulunduklarını ve bu parayı ödemedikleri gerekçesiyle inşaatın mühürlendiğini ileri sürdü. Kanunlar çerçevesinde, ruhsat alımı için belirlenen meblağın net olduğunu ifade eden Yaralkış şöyle konuştu: “TOKİ tarafından 360 konut yapılıyor. Bugüne kadar bir sıkıntı yoktu. Ruhsat alımı için belediyeye müracaatta bulunduk. Ruhsat alımı için 55 bin YTL civarında bir ödeme yapmamız gerekirken, Belediye, bizden fazla para talebinde bulundu. Böyle bir miktarı ödemeye yetkimiz olmadığı için bunu kabul etmedik. Ruhsat alımı için biz müracaatımızı yaptık. Gerekli olan parayı ödemeye de hazırız. Şu an, burada 300 civarında çalışanımız var. İnşaatı durdurmaları ve mühürlemeleri doğru değil.”

KAYNAK :Toki.gov.tr

!.ApHacHi.!
09-09-2008, 14:55
TOKİ, BAKIRKÖY'DEKİ ARAZİSİNİ 650 MİLYON YTL'YE SATIŞA ÇIKARIYOR


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bakırköy Sahil Şeridindeki Arsasını 650 Milyon YTL Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bakırköy sahil şeridindeki arsasını 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkardı.
Ataköy Konakları ile Marmara Denizi arasında kalan 124 bin 980 metrekare büyüklüğündeki arsanın yarısı, TOKİ'nin sözleşmeye koyacağı özel maddeyle yeşil alan olarak korunacak. 68 bin metrekarelik kısmı park ve yeşil alan olarak düzenlenecek ve halkın kullanımına açılacak olan uzun bir sahil şeridine sahip arsanın bu bölümüne kapalı inşaat yapılamayacak.


Atatürk Havalimanı'na 3 dakika mesafedeki arsayı alan yatırımcılar, otel, apart otel, gazino, marina, yat kulübü, alışveriş tesisleri, lokantalar, kongre tesisleri, akaryakıt satış üniteleri, sağlık kulübü, gösteri spor ve eğlence tesisleri kurabilecek. Toplam inşaat alanı 249 bin 960 metrekare olarak belirlenen arsaya yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi göstereceği ve ihaleye katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ataköy sahil arsası satış ihalesi, açık artırma yöntemiyle TOKİ'nin Bilkent'te bulunan merkezinde 23 Eylül 2008 Salı günü saat: 15.00'de yapılacak.

KAYNAK :Toki.gov.tr

=MaGmA=
10-15-2008, 10:50
IHLAMURKENT'TEKİ 272 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

http://resimler.haberler.com/haber/064/ihlamurkent-teki-272-konut-hak-sahiplerine-teslim_o.jpg (http://www.frm47.com)
Eskişehir'de,Toki ve Odunpazarı Belediyesi Tarafından Ihlamurkent Projesi Kapsamında Yaptırılan 272 Konut, Hak Sahiplerine Teslim Edildi.


Eskişehir'de, TOKİ (http://www.frm47.com) ve Odunpazarı Belediyesi tarafından Ihlamurkent Projesi kapsamında yaptırılan 272 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Odunpazarı Ihlamurkent şantiyesinde düzenlenen törende, heyecanlı dakikalar yaşandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı (http://www.frm47.com), 2 bin 118 konuttan oluşan Ihlamurkent'teki son 272 konutun teslimini yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşları ev sahibi yapmak için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini Belirten Sakallı, "Şu anda Vadişehir projemiz var. 2 bin 500 konutluk Vadişehir projemizde yer alan bin 72 konutun hak sahiplerini belirledik ve yakın zamanda kendilerine teslim edeceğiz. Geriye kalan 1 bin 400 konutu da 2009 yılı itibariyle tamamlamış olacağız" dedi. Yapılan konuşmaların ardından 272 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarını alan vatandaşların bazıları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da sevinç gösterisinde bulundu. B-2 tipi olan konutlar 85 metrekare genişliğinde. (CİHAN)

(Cihan Haber Ajansı) 14.10.2008 21:24 [1511599]

kaynak: haberler.com

=MaGmA=
10-15-2008, 10:56
TOKİ'DEN SİVASSPOR'A YENİ STAT

http://resimler.haberler.com/haber/474/toki-den-sivasspor-a-yeni-stat_o.jpg (http://www.frm47.com)

Sivasspor'un Maçlarını Oynadığı 4 Eylül Stadyumu'nun Yerine Başka Bir Alana TOKİ Tarafından Modern Bir Stadyum Yapılması İçin Çalışma Başlatıldı.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadyumu'nun yerine başka bir alana TOKİ tarafından modern bir stadyum yapılması için çalışma başlatıldı. Turkcell Süper Lig takımlarından Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadyumu'nun yerine kentteki başka bir alana TOKİ tarafından modern bir stadyum yapılması için çalışma başlatıldı. Dün Sivas'taki programı sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çalışma kapsamında mevcut stadyumun bulunduğu alanın TOKİ'ye verilmesi, TOKİ tarafından da başka bir alanda stadyum ve modern bir spor kompleksi yapılması planlanıyor.

İstasyon Caddesi'nde bulunan Atatürk Spor Salonu'nun yerine de TOKİ tarafından aynı kompleks içine modern spor salonu, yüzme havuzu gibi tesisler yapılması düşünülüyor. TOKİ yetkililerinin stadyumun bulunduğu alan ile spor salonunun bulunduğu bölgeyi gezdiklerini, konuya sıcak baktıklarını söyleyen yetkililer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da eski stadyum ve salon yerine yenilerinin yapılması konusunda talimat verdiğini ifade ettiler. Projenin ayrıntıları için TOKİ yetkilileriyle görüşmelerin başladığını, projenin ayrıntılarının karşılıklı görüşmeler sonucunda netleşeceğini ifade eden yetkililer, stadyumun yerine standartların en yüksek olduğu ve her türlü konforun bulunduğu bir stadyum yapılmasının planlandığını belirttiler.

KAYNAK: Haberler.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:00
TOKİ'nin yapacağı binalarda bundan sonra GÜNEŞ PİLLERİ olacak

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/g/v/gunesenerjisi.jpg
Ve her apartman kendi elektriğinin bir kısmını kendisi üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, imzalama hazırlığı içerisinde olduğu yeni bir protokolle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarına güneş pili koymaya hazırlanırken, bu kapsamda dar ve sabit gelirli vatandaşa bedava elektrik kullandırmak hedefleniyor.
www.frm47.com
Hürriyet gazetesinden MERVE ERDİL'in haberi:

Lisans zorunluluğu yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, 500 kW’a kadar elektrik üretimi için EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) lisans alınması zorunluluğu ve bürokratik formaliteler ortadan kalkmış ve ürettiği elektriğin kendi ihtiyacından fazlasını Enerji Bakanlığı’na satabilmesi gündeme gelmişti.

Bu konuda somut adım atan Enerji Bakanlığı, TOKİ ile bir protokol imzalayarak TOKİ binalarına güneş pili koymayı amaçlıyor. Güneş pili projesi’yle, daha da yükselmesi beklenen enerji fiyatları ortamında dar ve sabit gelirli vatandaşlar bedava elektrik kullanacak ve artan elektriği devlete satacak. Enerji Verimliliği Mortgage’i ile de güneş pillerinin ilk yatırım maliyetinde vatandaşlara kolaylık sağlanacak.

Bu çerçevede, TEİAŞ’ın da iletim sistemi planlamasında, maksimum derecede güneş pilinin elektrik sistemine entegrasyonu için çalıştığı ve iletim yatırımları planlamasında bu kriteri de değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Enerji Bakanlığı’nın, maliyetleri diğer kaynaklara göre çok yüksek olan güneş pillerinin ve yoğunlaştırıcılı güneş termik santrallarının desteklenmesine yönelik olarak bir yönetmelik çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi. Yeni düzenlemeyle, Enerji Verimliliği Kanunu’nda öngörülen minimum 5 Eurocent’lik alım garantisi ve süresi daha üst seviyelere çıkarılacak ve teknolojik öğrenme eğrileri ile maliyet yapılarına göre farklılaştırılacak.

Maliyet 25-40 cent/kWh

Elektrik üretim maliyeti güneş pillerinde 25-40 dolarcent/kWh ve güneş termik santrallarında ise 12-20 cent/kWh arasında değişiyor. 200 binden fazla güneş pili işletmede olan ve bunların yüzde 98’inin elektrik sistemine bağlantısı bulunan Almanya’da 40-51 Eurocent/kWh’lik bir alım garantisi bulunuyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler, Dost Enerji’nin Bergama’daki Rüzgar Santralı açılışında rüzgarı zaptettiklerini, sırada güneş ve jeotermali zaptetmenin olduğunu söylemişti.

Güneş pillerinin sonsuz ömrü var

GÜNEŞ pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddeler olarak biliniyor. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 santimetrekare civarında, kalınlıkları ise 0.2-0.4 mm arasında. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışıyor. Yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşuyor. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisi. Güneş pilinde mekanik olarak elektrik üreten cihazların aksine hareketli parçalar olmadığından teorik ömürleri sonsuz. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilebiliyor. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı veriliyor. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine bağlanarak bir kaç watttan megawattlara kadar sistem oluşturuluyor.

kaynak: nethaber.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:08
http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/a/v/arsaikonikrmsb.jpg
TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), Ankara’da asgari satış bedeli toplam 500 milyon YTL olan 95 parça araziyi açık artırma ile satışa çıkardı.

Eskidji Gayrimenkul tarafından 7 Ağustos’ta düzenlenecek açık artırma ile satılacak araziler arasında, 3,8 milyon metrekarelik ‘’Temapark’’ alanı da bulunuyor.

Temapark yapımı için ayrılan Ballıkuyumcu’daki 3 milyon 818,7 bin metrekarelik arsa, ‘’Temapark yapımı şartıyla’’ asgari 143 milyon 369 bin YTL bedel ile satışa sunulacak.

Etap harici inşaat emsali 0,70 olarak belirlenen arsada, yaklaşık 2 milyon 673 bin 122 metrekarelik alanda inşaat yapılabilecek.

Hollywood’un büyük film şirketlerinden ve dünyanın sayılı eğlence parkı sahiplerinden olan Paramount Pictures, 3 yıl önce, Ankara’da dev bir eğlence parkı kurmak için TOKİ’ye yatırım teklifi getirmişti.

Şirketin halen bu yatırımla ilgilendiği, arazinin satış ihalesine de katılmasının beklendiği belirtiliyor. Parkın yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olması planlanıyordu.

Kaynak : nethaber.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:11
Üçüncü kez satışa çıkan LİKÖR FABRİKASINA verilen fiyattır: 416 milyon YTL

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/l/f/likorfabrikasimecidiyekoykrr2.jpg
Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikası arazisinin ihalesinde en yüksek teklif 415.7 milyon YTL ile Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi’nden geldi

İstanbul, Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikası arazisinin ihalesinde, ‘Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi’ en yüksek teklifi verdi.

Araziye, ortak girişim grubu, 831 milyon 500 bin YTL satış toplam geliri üzerinden yüzde 50 şirket payı gelir oranı ile 415 milyon 750 bin YTL teklif etti.

Gelir paylaşımı yöntemiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yeniden satışa çıkarılan arazinin ihalesi dün yapıldı.

Arazinin ikinci etabını oluşturan açık artırmanın ilk aşamasının ardından kapalı teklife geçilerek, kapalı zarf usulüyle isteklilerin teklifi alındı.

İhalenin ikinci oturumunda, Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi, en yüksek teklifi verdi.

Biskon Yapı-KLR İnşaat Ortak Girişimi ise 1 milyar YTL satış toplam geliri üzerinden yüzde 33.30 şirket payı gelir oranı ile 333 milyon YTL şirket payı geliri teklif etti. İhalenin bundan sonraki aşamasında teklif, yönetim kurulunun onayına sunulacak.

Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, “Biz inaniyoruz ki, TOKİ’ye daha büyük rakam vereceğiz” dedi. Arazi üzerine 200 milyon dolarlık yatırımla rezidans, ofis binası ve elektronikçiler çarşısı yapılması planlanıyor.

Arazi için ilk etapta yüzde 20’lik payı peşin ödeyeceklerini, daha sonraki ödemelerin 9 ayda bir yapılacağını kaydeden Aşçıoğlu, tüm parayı 4.5 yılda ödeyeceklerini ve 2-2.5 yılda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ofton İnşaat Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Yusuf Şimşek, “Araziye İstanbul’un sembollerinden birini yapacağız” diye konuştu.

Girişimde Aşçıoğlu İnşaat’ın payı yüzde 70. Yüzde 30’luk pay ise diğer şirketlere ait.

Likör fabrikasının 25 Nisan’daki ilk ihalesine en yüksek teklifi 295.7 milyon YTL ile tek katılımcı olan Kiler GYO vermiş, ancak ihale onaylanmamıştı.

30 Mayıs tarihinde tekrarlanan ihaleden Kiler, başka katılımcı olmadığı için çekilmişti.

Arazi, gelir paylaşımı yöntemiyle 1 Temmuz’da üçüncü kez satışa çıkarılmıştı.

İhalede, 307 milyon 500 bin YTL ile idareye en yüksek payı Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi vermişti.

Biskon Yapı-KLR İnşaat Ortak Girişimi de 206 milyon 250 bin YTL şirket payı geliri teklif etmişti.

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/l/v/likorfabrikasialisamiyenkrrii.jpg

KAYNAK: nethaber.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:14
Seyrantepe ihalesi Temmuz'da iptal edilebilir’ http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/s/v/seyrantepeikonikjjjjjjjjj.jpg
Seyrantepe stadını inşa eden Eren Talu-ALKE ortaklığının iş programına uymadığını söyleyen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, “İşler düzelmezse temmuz sonunda ihaleyi iptal ederiz” dedi

Seyrantepe spor kompleksi kapsamında 52 bin seyirci kapasiteli, çatısı açılır-kapanır tipte stadyum ve 3 bini kapalı olmak üzere toplam 4 bin 500 araçlık otopark yapılacak.

Spor kompleksi, inşaatı tamamlandıktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. Stadyumun kullanım hakkı 49 yıl süreyle Galatasaray’a verilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Seyrantepe projesinde müteahhitten kaynaklanan ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, proje sürecini sıkı takip ettiklerini söyledi.

Seyrantepe projesinin müteahhiti olan Eren Talu Mimarlık ve ALKE ortaklığına bir ihtar çektiklerini aktaran Bayraktar, “İş, programa göre yürümüyor. İhale temmuz sonunda iptal edilebilir. Eğer kendilerini düzeltmezlerse ihtarname çekip ondan sonra gereğini yapacağız” dedi.

İşin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde TOKİ’nin sözleşmeyi iptal etmek zorunda olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Başka bir lüksümüz yok. Böyle durumlarda sözleşmeyi feshetmek zorundayız” dedi. Bayraktar, şöyle konuştu:

“Programa uymuyorlar, düzeltmezlerse kendilerine temmuzun ilk haftasında ikinci bir ihtar çekeceğiz. Bunu çekmek zorundayız. Kule vinçler çalışıyor mu, buna bakarız. İkinci ihtardan sonra işler yine düzelmezse 20 gün sonra, temmuz sonlarında ihaleyi iptal ederiz. İptal olursa da hiç problem olmaz. 14 gün içinde yeni bir ihale açarız. TOKİ bu işleri iyi bilir.”

İhale takvimine göre 52 bin seyirci kapasiteli stadyumun 29 Ekim 2009 tarihinde bitmesi gerekiyor.

Bayraktar, gelir paylaşımı yöntemiyle inşa edilen sitelerde yaşanan satış sıkıntısı üzerine TOKİ’nin müteahhitlerle daire paylaşımına gidip gitmeyeceği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

“Konut satışları, sözleşmenin bitim tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanmazsa TOKİ’yle müteahhit, kendi haklarına düşen daireleri alabilirler. İstanbul’da Mimar Sinan başta olmak üzere bazı bölgelerin müteahhitlerinden böyle teklifler geliyor. Uyguladığımız fiyatın altına inemeyen müteahhitler, satış sıkıntısı yüzünden dairelerini alıp, indirimli satmak istiyor.”

KAYNAK: nethaber.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:16
DİYARBAKIR'DA TOKİ KONUTLARI İÇİN BİNLERCE VATANDAŞ SIRAYA GİRDİ

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/k/v/konutikonik22999992.jpg
2 BİN 802 KONUTA SAHİP OLMAK İSTEYEN ALT GELİR VE YOKSULLAR GRUBUNDAN 13 BİN VATANDAŞ ARASINDA KURA ÇEKİLECEK

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Diyarbakır'da yapılan modern konutlara sahip olmak için binlerce vatandaş aylar önceden sıraya girdi. TOKİ konutları sayesinde gecekondulaşmanın önleneceğini ifade eden Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Eşref Çelik, kent merkezinde, alt gelir grubundan ve yoksul vatandaşlar için yapılan konutlara binlerce vatandaşın başvurduğunu 84 metrekarelik konutları kura ile dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'de yaşanan hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözümü için 81 il ve ilçelerde 250 bin konut yapmayı planlayan AK Parti hükümeti, gecekondulaşmanın yoğun yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde binlerce konut projesi gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından Diyarbakır'ın Üç Kuyular mevkinde yapılan 4 etaplı konutlara sahip olmak binlerce vatandaş başvurdu. Alt gelir ve yoksul grubu için yaptırılan 2 bin 802 konuta sahip olmak için yaklaşık 13 bin
kişi başvurdu. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar aylar önceden müracaat yapıp kayıtlarını gerçekleştiriyor.

ANAHTAR TESLİMİNİ BAŞBAKAN YAPACAK

TOKİ tarafından Diyarbakır Üç Kuyular mevkinde yapılan 2 bin 802 konutun yanı sıra, Lice, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde ise 100'er konut inşa edilirken ilçelerde modern konutlara ilginin az olduğu öğrenildi. 2008 yılı sonunda tamamlanması beklenen konutların anahtar tesliminin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniliyor. Yapılan kura sonucu ev sahibi olan vatandaşlar 15 yıl boyunca aylık 102 YTL ile 463 YTL arasında geri ödeme yapacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Müdürü Eşref Çelik,
halkın konutlara büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Satışa çıkan konutların zamanında tüketildiğini belirten Çelik, "Alt Gelir ve Yoksul Gruplar için yapılan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar aylar önce kayıt yapıyor. Müracaat sayısı konut sayısını geçtiği için konutların sahiplerini noter huzurunda kura ile belirliyoruz. 2 bin 802 konut için 13 bin kişi başvurdu. Konutların yapıldığı yerde hastane, okul ve cami inşa ediliyor. Modern konutlar sayesinde kentimizde gecekondulaşmanın önüne geçileceği
gibi şehrin çehresi de değişecektir" dedi.

KAYNAK: nethaber.com

=MaGmA=
10-15-2008, 11:20
Konut satışları çok yavaşladı, ama... TOKİ KONUTLARI HALA REVAÇTA

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/t/v/tokikonutlariiiiii.jpg
Emlak piyasasındaki durgunluğa karşın, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) alt gelir grubu veya dar gelirliler için yaptığı her bir konuta, hala ortalama 10 başvuru gelmeye devam ediyor.

TOKİ'nin en son İstanbul Tuzla'da alt gelir grubu için satışa çıkardığı 984 konut için şimdiye kadar 11 binden fazla başvuru geldi. Başvuru sayısı dün itibariyle 11 bin 358'e ulaşırken, başvurunun sona ereceği 14 Nisan'a kadar bu sayının 15 bine ulaşması bekleniyor.

TOKİ'nin Gaziantep Şahinbey'de satışa çıkardığı ve başvurusu 24 Nisan'a kadar sürecek 552 konut için ise şimdiye kadar bin 255 kişi başvurdu.

Yılbaşından bugüne kadar TOKİ, alt gelir ve dar gelir grubuna yönelik, kuralı satış yöntemine göre satmak üzere, 5 bin 947 konutu satışa çıkardı. Bu konutlar için toplam 68 bin 827 başvuru oldu. Her bir konut için ortalama 11 kişi başvururken, Kayseri Melikgazi konutlarında bu sayı 22'ye, Konya-Selçuklu konutlarında 35'e, Şanlıurfa-Akabe konutlarında 50'ye ulaştı.

KAYNAK: nethaber.com

=MaGmA=
11-10-2008, 15:15
DEPREM RİSKLİ EVİNİZ VARSA, EVİNİZİ GÖTÜRÜP BURADAN YENİSİNİ ALABİLİRSİNİZ... TOKİ, 306 YTL taksitle İstanbul'da şehir kuruyor

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/k/v/konutikonik22999992.jpg
TOKİ, 65 bin konutluk şehir projesinin ilk adımını başlattı. İlk etap 8.264 konut olacak

Toplu Konut İdaresi, İstanbul Kayabaşı'nda 40 bini kamu, 25 bini özel sektör tarafından yapılması planlanan 65 bin konutluk şehir için ilk adımı attı.

İlk aşamada satışa çıkarılan 8 bin 264 konut 3 ayrı kategoride satılacak.

Konutların bin 60'ı deprem nedeniyle yıkılma riski bulunan konutların sahiplerine ayrıldı.

TOKİ bu konutları "Riskli evini getir, yenisini al" diyerek satışa çıkardı.

Alt gelir gruplarına ise 2 bin 104 konut ayrıldı. Bu etaptaki konutların fiyatları 75 bin YTL'den, taksitleri de 306 YTL'den başlıyor.

Bu kesime yönelik satışlarda 180 ay (15 yıl) vade uygulanacak. Bu konutlardan almaya hak kazananlar, bin YTL'lik peşinatları, 16 Şubat-13 Mart arasında 15 bin-20 bin YTL'ye tamamlayacak.

500 YTL TAKSİTLE SOSYAL KONUT

Kalan 5 bin 100 sosyal konutun satışı ise Halk Bankası aracılığıyla yapılacak. Konutlar için başvurular 24 Kasım'da başlayacak ve 26 Aralık'a kadar talepler alınacak. Sosyal konutların taksitleri ise 500 YTL olarak belirlendi. Vade ise 120 ay yani 10 yıl. Sosyal konutlar için alınacak başvuru ücreti ise 2 bin YTL olarak açıklandı.

'Türkiye, inşaatla krizi hafif atlatacak'

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, idare ile iş yapan müteahhitler için önceki gün düzenlediği moral gecesinde, krizin inşaat yatırımları ile atlatılarak yola devam edileceğini söyledi. Bayraktar, bu dönemde inşaat yatırımlarının azalmadığını belirterek, "Kriz Türkiye'yi de etkileyecek. Ancak inşaattaki tecrübesi ile hafif atlatacak" dedi.

KAYNAK: http://www.nethaber.com

=MaGmA=
11-10-2008, 15:16
İşlem tamam: Hazine, elindeki en güzel, en iyi deniz gören arazileri TOKİ'ye devredecek

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/y/v/yazlikkonutfiyatlari.jpg
NEDEN Mİ? Çünkü TOKİ, yabancılara satmak için konut yapacak...

Yabancılara yönelik konut ve tatil köyü yapılacak arazilerin TOKİ'ye devrine ilişkin karar, Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. Projeyle 20 milyar dolar gelir bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışının durdurulmasına yol açan kararı konusunda yeni mevzuat hazırlıkları sürerken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 'İspanya Modeli' kapsamında, yabancılara sahil kentlerinde konut ve tatil köyü yapıp satmaya hazırlanıyor.

Yabancılara yönelik konut ve tatil köyü yapılacak arazilerin TOKİ'ye devrine ilişkin karar, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından onaylandı. İlk aşamada Antalya-Finike ve Didim, Aydın-Kuşadası, Muğla-Bodrum, İzmir Konak-Mersinli ve Çeşme'de yapılacak konutların satış gelirini, TOKİ ve Maliye Bakanlığı yüzde 50-50 paylaşacak. Proje uyarınca, hazineden herhangi bir bedel ödenmeden alınan araziler üzerine, yabancılara satış amacıyla konut, villa veya tatil köyü benzeri konut projeleri yapılacak. Söz konusu konutların satışından elde edilecek kâr da Maliye ve TOKİ arasında yarı yarıya paylaşılacak.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, uygulamada en çok gelir paylaşımı yönteminin kullanılacağını belirtirken, "Öncelikle Antalya-Finike, Aydın-Didim ve Kuşadası, Muğla-Bodrum, İzmir Konak-Mersinli ve Çeşme'de deneme uygulamaları yapacağız. Arsalar hazır, yasal düzenleme bekleniyor. Uzun vadede 20 milyar dolarlık gelir beklenen bir proje. Önce bir deneme yapacağız, sonra genişleteceğiz" dedi.

Bayraktar, yabancılara satışın, peşin veya taksitli olabileceğini, 7-8 yıla kadar vade uygulanabileceğini kaydetti.

TOKİ ile Maliye Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan protokole göre, TOKİ projeyi, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle özel şirketlerle gerçekleştirecek.

KAYNAK: http://www.nethaber.com

=MaGmA=
11-10-2008, 15:17
Konut satışları çok yavaşladı, ama... TOKİ KONUTLARI HALA REVAÇTA

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/t/v/tokikonutlariiiiii.jpg
Emlak piyasasındaki durgunluğa karşın, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) alt gelir grubu veya dar gelirliler için yaptığı her bir konuta, hala ortalama 10 başvuru gelmeye devam ediyor.

TOKİ'nin en son İstanbul Tuzla'da alt gelir grubu için satışa çıkardığı 984 konut için şimdiye kadar 11 binden fazla başvuru geldi. Başvuru sayısı dün itibariyle 11 bin 358'e ulaşırken, başvurunun sona ereceği 14 Nisan'a kadar bu sayının 15 bine ulaşması bekleniyor.

TOKİ'nin Gaziantep Şahinbey'de satışa çıkardığı ve başvurusu 24 Nisan'a kadar sürecek 552 konut için ise şimdiye kadar bin 255 kişi başvurdu.

Yılbaşından bugüne kadar TOKİ, alt gelir ve dar gelir grubuna yönelik, kuralı satış yöntemine göre satmak üzere, 5 bin 947 konutu satışa çıkardı. Bu konutlar için toplam 68 bin 827 başvuru oldu. Her bir konut için ortalama 11 kişi başvururken, Kayseri Melikgazi konutlarında bu sayı 22'ye, Konya-Selçuklu konutlarında 35'e, Şanlıurfa-Akabe konutlarında 50'ye ulaştı.

KAYNAK: http://www.nethaber.com

=MaGmA=
11-10-2008, 15:17
YABANCILARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ELİYLE KONUT

http://www301.mackolik.com/Nethaber.Statics/Images/news/i/v/imzayiatiyorlar.jpg
Yabancılara mülk satışında 'İspanya modelinin' Türkiye'de de hayata geçirilmesine dönük protokol, Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalandı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın imza koyduğu protokole göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye bedelsiz devredilen Hazine taşınmazları üzerinde, İdare tarafından ''arsa karşılığı gelir paylaşımı'' yoluyla, villa kentler ve tatil köyleri inşa ettirilecek.

TOKİ, söz konusu yöntemle ihale edilecek arazi ve arsaları, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edecek. Devralınan taşınmazlar üzerinde yapılacak olan işin ihalesi de ''Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'' hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

İşin projelendirilmesi, süresi ve ödemeler, sözleşme hükümlerine göre yürütülecek. İşin takibinden de TOKİ sorumlu olacak.

TOKİ tarafından yapılacak olan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi sonucunda, teklif edilen İdare Payı Gelirinin yüzde 50'si, TOKİ'nin hesaplarına yatırıldığı günü takip eden 15 gün içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aktarılacak.

Maliye Bakanı Unakıtan'ın bu ülkede yaptığı incelemelerin ardından Türkiye'de de hayata geçirilmesini istediği İspanya modeli, Maliye Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan bu protokol ile hayata geçirilecek.

Protokol çerçevesinde Çanakkale'den Mersin'e kadar olan sahil bandı ve kaplıcaların bulunduğu yörelerde, yabancılar için villa kentler ve tatil köyleri inşa edilecek.

TOKİ, Maliye Bakanlığının da yardımıyla bu yörelerde yabancılar için ikinci konut yaptırılacak arazileri belirleyecek. Ardından da buralar bedelsiz olarak hemen TOKİ'ye devredilecek.

TOKİ, söz konusu yerlerde, hasılat paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkacak. İnşa aşaması ile birlikte ikinci konut niteliğindeki bu yerler yurt dışında pazarlanmaya başlanacak. Satışlar, doğrudan mülk ya da devre mülk satışı şeklinde olacak. Buralarda kiralama yapılmayacak

KAYNAK: http://www.nethaber.com

=MaGmA=
11-10-2008, 15:28
Başlatılan Projelere Ait İhale Bilgi Tablosu

1Adana - Kozan (720 konut alt gelir) + (ticaret mrk., cami, ilköğretim24) Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş&Biat İnş.San.Tic. Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı 30.733.125 864 %982Adana Karaisalı 2.Etap 96 konut Erek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 3.670.000 96 %913Adana Kargakekeç 1. Bölge Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 11.630.000 336 %914Adana Kargakekeç 2. Bölge İlköğretim 24, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan, Ticaret Mrk.(Alt Gelir Grubu) Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 19.982.000 588 %995Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.263.000 168 %956Adana Merkez Yüreğir Aksantaş (308 alt gelir grubu) + (ticaret, lise24, cami) Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 37.946.000 888 %917Adana Seyhan (176 Konut Alt Gelir Grubuna) Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 38.035.000 908 %978Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 37.779.000 860 %919Adana Seyhan-Zincirlibağlar Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 61.000.000 1.084 %8710Adana Sofulu 1. Bölge Az-Uz İnş.Tic.Ve San. Ltd. Şti& Oba Turz. Otelcilik İnş.Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 22.140.000 784 %9111Adana Yüreğir 1. Bölge Ön-Ba İnş.Nak.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.990.000 212 %9812Adana Yüreğir 2. Bölge Kasva İnş.Boya Ve Kim. San. Tic.Ltd.Şti. 18.889.000 580 %9713Adıyaman Besni 2. Etap + sosyal donatı (cami, ticaret mrk.) (64 konut alt gelir) Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 10.830.000 260 %9714Adıyaman Besni 3. Etap konut + 32 Derslikli Lise, Spor Salonu,cami Kübra İnş. Taah. Tic.- Abdullah Yusuf Yeniçerioğlu & Armağan İnş.Med.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ort 11.443.000 168 %2415Adıyaman Besni Pınarbaşı Mah. 240 adet konut inşaatı Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 6.730.800 240 %9816Adıyaman Gölbaşı 128 adet konut inşaatı Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 3.489.000 128 %10017Adıyaman Kahta 192 adet konut inşaatı Sü-Gen İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti 6.489.790 192 %9718Adıyaman Merkez Esentepe 1. Bölge Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. & Sima İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 14.480.000 468 %10019Adıyaman Merkez Esentepe 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, tic.merk, cami, yemekhane, şadırvan) İlci İnş.San. Ve Tic.A.Ş. & Md İnş.Elekt.San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 9.449.000 200 %10020Afyonkarahisar - Dinar 2. Etap Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 18.978.000 480 %3221Afyonkarahisar Erkmen (180), Bolvadin (272) (208 alt gelir), İlköğretim-16 camii, Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 41.350.000 452 %9822Afyonkarahisar Merkez 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret mrk., 24 derslikli iö.o.) Makek Termomekanik San. A.Ş. 20.024.727 516 %9823Afyonkarahisar Merkez Telsiz Mah. 2. Etap konut + Sosyal donatı, anaokulu Arda Müh. Elk. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 20.320.000 352 %9424Afyonkarahisar Sandıklı Ser İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.883.000 192 %10025Ağrı Merkez Suçatağı Mertkan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.700.000 224 %10026Ağrı Patnos + sosyal donatı (ilköğretim32, ticaret mrk., cami Şdırvan, Genel Altyapı) Ermit Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&Acarlar İnş. Taah.Nak.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 11.810.000 224 %9327Aksaray Eskil Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 3.888.888 112 %9828Aksaray Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 20.700.000 504 %9729Aksaray Merkez 360 konut inşaat işi Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.827.000 360 %9830Aksaray Ortaköy Gencer İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.464.400 144 %9731Amasya - Gümüşhacıköy Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 24.214.000 112 %9932Amasya Merkez 284 (176 Alt Gelir)Konut + Tic. Mrkz. Beta İnş. Tic. Koll. Şti. 11.380.000 284 %9433Amasya Merzifon Konut + İlköğretim, Cami, Tic. merkz. Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Ahmet Çanga İnş. Ve Tic.Ltd. Şti. & Ayık İnş. Tic. İth. İhr. Ve Turz. 29.265.000 512 %9334Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) Gestaş İnş.Tic.Ve San.A.Ş 49.370.000 1.660 %10035Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. bölge) Tuna İnş.San.A.Ş 14.949.000 384 %10036Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. Bölge) Hükmü Peker İnş.Tic.Ve San.A.Ş. 10.525.000 296 %10037Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. Bölge) Kur İnş.Tic. Ve San. A.Ş. 17.200.000 472 %10038Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN) Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 21.495.000 768 %10039Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısım Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.660.000 808 %10040Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısım Turan Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 21.600.000 760 %10041Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret mrk., spor mrk., katlı otopark) Mesa Mesken San. A.Ş. 36.960.000 408 %9842Ankara Kazan Atatürk Mah. konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim (24) 0 504 %043Ankara Mamak (İlköğretim24) Uransan Dış Tic. Taah. Yat.A.Ş. 16.115.448 620 %10044Ankara Polatlı Akdemir İnş. İth.İhr. Mad. Tic. Ve San.Ltd.Şti 7.140.000 210 %9745Ankara Polatlı Kuzey 1. Etap Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.912.000 392 %9746Ankara Sincan Yenikent İLKSAN (http://www.ilksan.gov.tr/) 1. Bölge 932 konut Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 29.738.000 932 %10047Ankara Temelli 1. Bölge Nahya İnş.Tic.Turz.Ltd.Şti 9.273.000 288 %9848Ankara Temelli 2. Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve çevre düzenleme Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 17.700.092 432 %9549Ankara Yenikent İLKSAN (http://www.ilksan.gov.tr/) 2. Bölge 896 konut Uransan Dış Tic. Taah. Yat.A.Ş. 27.744.296 896 %9150Ankara Yenikent İLKSAN (http://www.ilksan.gov.tr/) 3. Bölge 960 konut Ceylan İnşaat Ltd. Şti 29.833.000 960 %9951Ankara Yenimahalle-AOÇ Mahallesi Konut+ Kreş, cami, Sağlık Ocağı, ilköğretim32 Yeni Sarp İnş. Madeni Yağlar Petrol Ürün. Turz. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 77.777.000 960 %3452Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 2. Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane, kreş) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 44.000.000 712 %9053Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2.Bölge Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. 19.616.000 426 %7554Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 4.Etap(Karayolları-Turkuaz) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 43.480.000 730 %8855Ankara-Gölbaşı 1.Bölge Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 36.460.000 712 %8656Ankara-Gölbaşı 4.Bölge Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 35.335.000 600 %7657Antalya - Kepez 2. Bölge 392 Konut Can İnş. San ve Tic. A.Ş. 15.950.000 392 %3158Antalya Merkez Çıplaklı (420 Alt Gelir) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Çakarlar İnş. Tic. Ve San.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 35.249.000 892 %7559Ardahan Göle Fevzi Çakmak Gül Hasan Atlı İnş.Tic.Ltd.Şti 2.775.000 96 %9860Ardahan Merkez Karagöl Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 0 192 %10061Artvin - Ardanuç 168 Konut Şark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti. & Yonca Tarım İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak G 8.085.000 168 %4162Artvin Merkez Seyitler Köyü Ortek İnş.san. Ve Tic.Ltd.şti ve Tekeşinler İnş.san. Ve Tic.Ltd.şti İş Ortaklığı 3.860.000 112 %9863Aydın Bozdoğan Biltur İnş.Tic.San. Tur.Yat.Ve İşl. Ltd.Şti. 8.984.339 192 %9264Aydın Karacasu Konut + Ticaret Mrkz. Başyapı İnş. Taah. Tur. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 6.394.061 128 %6865Aydın Merkez Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 23.750.000 600 %9966Balıkesir - Gönen Kanyol İnş. A.Ş. & Özyarıcı İnş. San. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı 8.175.000 176 %9467Balıkesir Dursunbey Çiftçi Mah. Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.476.000 48 %10068Balıkesir Kepsut Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 7.763.000 176 %8769Balıkesir Manyas 1.Etap Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 7.898.000 264 %9870Balıkesir Merkez 1. Etap (278 Alt Gelir Grubuna) Çakır Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 21.885.000 766 %9771Balıkesir Merkez 2. Etap (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) Makek Termomekanik San. A.Ş. 17.025.000 480 %9772Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1. Bölge) Şimşekler İnş.Ve Tur.Taah.Tic.Ltd.Şti 9.737.000 296 %10073Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2. Bölge) Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.476.000 496 %10074Bartın 2. Bölge Konut + İlköğretim24, Tic. Merk., Cami Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 17.295.000 206 %9775Bartın Merkez (192 Alt Gelir) Mertkan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 17.490.000 492 %9876Batman Tilmerç 608 Adet Konut İnşaatı Durmaz Oto.Pet.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 17.023.000 608 %10077Bayburt - Demirözü 80 Konut Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 3.448.000 80 %8078Bayburt Merkez Şingah Mah. Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 4.489.000 144 %10079Bilecik Bozuyük 288 konut inşaatı işi Lena İnş. San. Tur. Tic. Ltd. Şti. 9.913.000 288 %10080Bilecik Merkez (Alt Gelir) Konut + Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane Güneş Konut San. Ve Tic. Ltd. Şti. 9.444.042 176 %9381Bilecik Merkez 2. Etap 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan, ticaret mrk.) Ser İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 136.888 250 %9782Bilecik Merkez 208 Adet Konut İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 5.556.000 208 %10083Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi 2. Etap 1. Bölge Ser İnşaat Tic. Ltd.Şti. 15.400.000 278 %9884Bilecik Osmaneli 192 Konut (112 altgelir) + Ticaret Merkezi İpek İnş.Malz.San.Ve Tic.A.Ş &Çuhadaroğlu İnş.Ve San.A.Ş İş Ortaklığı 8.904.000 192 %9785Bingöl Karlıova (192 Alt Gelir) Gül Hasan Atlı İnş.Tic.Ltd.Şti 8.130.000 224 %9586Bingöl Saray Mah Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 19.284.000 336 %1887Bitlis Ahlat Erkizan, Tunus Mah (108+112) Ser İnşaat Tic. Ltd.Şti. 7.555.000 220 %10088Bitlis Merkez Rahva 1. Etap Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 8.600.000 288 %10089Bitlis Tatvan 2.Etap Hüsamettin Peker İnşaat 18.120.000 272 %9490Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah. Pekhan İnş.Tic.Kol.Şti. 8.000.000 256 %10091Bitlis-Adilcevaz (240 alt gelir) ticaret merkezi Aksay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Beymen İnş. Elekt. Tem. Gıda Akary. Eml. İth. İhr. Ve San. Tic.L 18.799.997 400 %7392Bolu - Mengen Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 10.489.524 240 %2693Bolu Mengen Pazarköy Konut + Tic. mrkz. Taş İnşaat Turizm Ltd. Şti. 6.235.000 144 %6094Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 1.etap konut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami, şadırvan Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. 26.890.000 500 %8995Bolu Mudurnu 128 konut + ticaret merkezi ve kreş (64 alt gelir) İda İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.690.000 128 %9996Burdur Merkez 1. bölge Barsa İnş. Tic. Ltd. Şti 7.580.000 224 %10097Burdur Merkez 2. Bölge Bozoğlu İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti 21.243.691 576 %9898Burdur Merkez (208 Alt Gelir) Baki Yapı Malz.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.053.000 208 %9799Bursa İnegöl - Alanyurt Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 6.650.000 224 %99100Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) Alpan İnş. Turz. San.Ve Tıc. Ltd. Şti. 2.487.872 64 %97101Bursa Kestel 1. Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Tic. merkz., Sağlık Oc., Cami Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş.Taah.Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 43.680.000 716 %94102Bursa Merkez Yıldırım Begüm Yapı Turz.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 15.474.104 492 %100103Bursa Nilüfer Hasanağa I. Kısım Ceylan İnşaat Ltd. Şti 25.333.000 864 %99104Bursa Nilüfer Kayapa + sosyal donatı Fuat Çelik İnş. Taah. San. 16.900.000 368 %100105Bursa Orhangazi 2. Etap Konut + Sosyal Donatı (252 Alt Gelir) İda İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti & Çelikler Taah.İnş.Ve San.A.Ş. İş Ortaklığı 11.739.000 336 %99106Bursa Orhangazi 3.etap Konut + İlköğretim24, tic. merkz., cami Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 44.445.000 784 %71107Bursa Orhangazi Tekke Mah. Aram İnş.Elk.Ürt.İth.İhr.Taah.San. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.257.000 260 %100108Bursa Osmangazi + İlköğretim32, cami, şadırvan Şira Elektrik İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti & Seç İnş San. Ve Tic. Turz. Ltd.Şti 34.385.000 912 %97109Çanakkale - Ayvacık 64 konut Özfidan İnşaat Pet. Gıda Tem. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.468.000 64 %41110Çanakkale Biga + ticaret mrk. Özşahinler İnş. Malz. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 7.400.000 224 %93111Çanakkale Kepez 144 konut inşaatı Gürbüz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.594.000 144 %98112Çanakkale Merkez Kepez 140 Konut Özfidan İnşaat Pet. Gıda Tem. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.536.000 140 %93113Çankırı Çerkeş (252 alt gelir) Konut+ Sosyal Donatı (İlköğretim16, tic. Mrk., Cami, Şadırvan Barsa İnş.veTic.Ltd.Şti. 0 324 %58114Çankırı Korgun Uludağ Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.498.897 104 %100115Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Mrkz., Cami Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. 6.075.000 128 %92116Çorum Merkez 2.Bölge (652 Alt Gelir) Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 19.499.000 704 %97117Çorum Merkez 1. Bölge Sarıdağlar İnş.Tic.Ltd.Şti. 9.700.000 296 %100118Çorum Merkez 3. Bölge Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 27.499.000 836 %98119Çorum Osmancık (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) Kent İnş.Koll.Şti. 6.643.000 224 %62120Denizli Kale (252 konut alt gelir) Serel Yapı End. Tic. San. Ltd. Şti. 11.861.000 408 %97121Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) Akçadağ İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. 8.421.000 224 %100122Diyarbakır Ergani + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (128 konut alt gelir) Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 25.800.000 560 %100123Diyarbakır Lice İkmal İnşaatı Çevlik İnş.Pet.Taşı.Mad.Tur.Sağ.Tic.San. Ltd.Şti. 1.050.000 24 %98124Diyarbakır Şilbe 3. Etap Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 31.539.000 960 %100125Diyarbakır Şilbe 576 konut inşaatı Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 15.776.000 576 %100126Diyarbakır Üçkuyular 1. Etap Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 16.242.000 484 %98127Diyarbakır Üçkuyular 2. Etap (600 konut alt gelir) Pakt İnş.Tic.Ltd.Şti. 23.900.000 672 %92128Diyarbakır Üçkuyular 3. Etap (240 Alt gelir) İz-Ka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Pakt İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 29.895.074 608 %98129Diyarbakır Üçkuyular 4.etap Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 34.321.000 960 %98130Düzce - Akçakoca 242 Adet Konut, 16 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sosyal Donatısı Detay İnş. Pey. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 15.947.932 242 %27131Düzce Çilimli Emirler Yapı İnş. Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. & Koç İnş. Taah. San. Ve Tıc. Ltd. Şti İş Otaklığı 5.275.000 108 %93132Düzce Merkez Metek 1.Bölge Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.635.000 592 %79133Düzce Merkez Metek 3.Bölge Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 34.794.000 576 %81134Düzce Merkez Nalbantoğlu Emay İnş.Taah. San.Tic.A.Ş. 13.295.000 558 %100135Düzce Nalbantoğlu 25 %100136Edirne İpsala Konut (160 Altgelir)+ Ticaret Mrkz., Cami, Şadırvan Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 13.489.000 304 %91137Edirne Keşan Beyendik Beldesi, ticaret merkezi, cami, ilköğretim-16 Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 22.800.000 456 %59138Elazığ Merkez Yapraklı Mah. (264+224) 488 konut Aknet İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 10.480.000 264 %100139Elazığ Palu Zekai Dursun İnş.Tur. Tic. A.Ş.& Aba İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 7.185.000 192 %100140Elazığ Sürsürü Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. 19.481.000 308 %88141Erzincan Kemaliye Hacıyusufmahdi Tuna Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 4.084.515 68 %61142Erzincan Kemaliye Taşdibi Selahattin Yıldırım 1.219.992 40 %98143Erzincan Merkez Mengüceli 2.Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 10.079.000 368 %100144Erzincan Merkez Mengüceli 3. Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 3.049.000 112 %97145Erzincan Refahiye İnsa İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 3.189.209 84 %97146Erzincan Üzümlü (84 Alt Gelir) Burtan İnş.San.Tic.Ltd.Şti. & Ayyıldız İnş. Nak.Ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 13.238.000 372 %70147Erzincan-Çayırlı + ticaret merkezi (alt gelir) Soyak Prj. Taah. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 4.000.000 84 %61148Erzurum Hınıs Aksu İnş.Taah.Tic.San.Ve Nak.İth.Ve İhr.Ltd.Şti. 3.780.000 96 %98149Erzurum Ilıca Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 6.950.000 240 %100150Erzurum İspir Tumalar İnş.Ve Tic.Lt.Şti. 1.684.500 48 %100151Erzurum Merkez Yakutiye 0 340 %100152Erzurum Palandöken Yıldızkent 1.Etap (504 alt gelir) Can İnş. San ve Tic. A.Ş. 41.750.000 816 %41153Eskişehir Ertuğrulgazi Mah. (144 konut) Siyah Kalem Müh.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.&İttifak İnş.Teks.Gıd.Tur.Oto.Elk.İç. Ve Dış Tic.San.Ltd.Şti 72.608.000 144 %81154Eskişehir Merkez- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 2.Etap Kaldırımoğlu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti. 19.000.000 400 %14155Eskişehir Odunpazarı 1. Etap Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 11.480.000 518 %95156Eskişehir Odunpazarı 2. Etap Öz-Kar İnş.Tic. ve San A.Ş. 28.738.000 832 %97157Eskişehir Odunpazarı 3. Etap Güneştekin İnşaat Turz. Ve Oto Ve Tic. Ltd.Şti. 9.387.000 368 %97158Eskişehir Tepebaşı Şeker Mah. Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 17.000.000 644 %93159Gaziantep - Çıksorut 1. Etap Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 58.212.000 976 %3160Gaziantep Merkez Şahinbey Karataş (240 konut alt gelir) Balpa İnş.Teks.San.Ve Tic. A.Ş. 39.600.000 1.248 %99161Gaziantep Şehitkamil (1104), kreş, camii, ticaret merkezi, sağlık ocağı Baltaş İnş.San Ve Tic.Ltd.Şti. 57.900.000 1.104 %98162Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş & Ali Acar İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 9.982.000 176 %94163Gümüşhane Kelkit Büyükcami + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan) Başyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve Tic.Ltd.Şti.& Taş İnş.Tur.Ltd.Şti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.337.680 112 %98164Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah. Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 5.999.000 192 %100165Gümüşhane Merkez(250), Torul(80) Konut + ilköğretim okulu(16), ticaret mrk. Gürbüz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 17.415.000 330 %79166Hakkari Merkez 160 Konut + Sosyal Tesis Kam İnş.Tic.Ltd.Şti. 11.970 160 %82167Hakkari Merkez 2. Etap Gül-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 5.985.000 192 %100168Hakkari Şemdinli 64 Konut + Çukurca 48 Konut Erek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 6.300.000 112 %97169Hatay Antakya Günyazı 2. Etap (252 Alt Gelir) Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 26.750.000 532 %90170Hatay Antakya Günyazı Mahit Topal-Çapa Ortak girişimi 16.195.000 392 %100171Hatay Belen 410 konut + Ticaret Merkezi + Camii Avcılar Gıda San. Ltd. Şti. 18.765.000 410 %0172Hatay Kırıkhan Dağsan İnş.Tic.Ltd.Şti 11.097.964 296 %98173Hatay Reyhanlı (80 alt gelir) + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami-şadırvan) Mithat Topal İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti. & Çapa Müh.İnş.Mek.Elk.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 13.274.000 272 %73174Isparta Gönen konut + ticaret mrk., cami İskar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 5.150.600 128 %74175Isparta Merkez İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 6.474.000 240 %98176Isparta Merkez Çünür Mah. İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 5.784.000 168 %100177Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1. Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret mrkz) Serel Yapı End.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Mehmet Çelik İnş.Taah.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Egemen İnş.VeTic.Ltd.Şti. 46.200.000 732 %92178Isparta Uluborlu (176) ticaret merkezi; Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 14.388.000 176 %97179İstanbul Çatalca Hadımköy 2. Bölge 904 konut Hazinedaroğlu İnş. 27.718.000 904 %100180İstanbul Çatalca Hadımköy 1. Etap + Sosyal Donatı, (Tic. Mrk., Cami, Şadırvan) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.443.000 392 %97181İstanbul Gaziosmanpaşa Doğa İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. 7.597.000 162 %0182İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk 2. Bölge (606) + sosyal donatı (İlköğretim-24, Kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane) Alke İnş. & Makro İnş. Ortak Girişim 34.958.712 606 %97183İstanbul Halkalı 1. Bölge Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 66.190.000 1.116 %100184İstanbul Halkalı 3. Bölge Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 75.100.000 1.480 %92185İstanbul Halkalı 4. Bölge Biat İnş. San. Tic. A.Ş. 30.414.000 784 %99186İstanbul Halkalı 5. Bölge Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti 50.950.000 1.108 %99187İstanbul Halkalı 550 ada Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 22.496.000 560 %100188İstanbul Halkalı 6. Bölge Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 45.300.039 944 %78189İstanbul Halkalı 7. Bölge Serel Yapı End. Tic.ve San. Ltd. Şti. & Aydur İnş. Taah. Tic. San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Gi 32.500.000 726 %93190İstanbul İkitelli 1. Etap (alt Gelir) Delta İnş. San. Tic. A.Ş. 14.800.387 678 %99191İstanbul İkitelli göçmen konutları 2G İnş. - Aydur İnş. ortak girişimi 606.563 20 %100192İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2. Bölge İskar inş. ve Arslanlar İnş. Ortak girişimi 49.334 1.000 %98193İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 1.Etap Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 49.416.000 1.042 %0194İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 3. Bölge Ilgın İnş. İç Ve Dış Tic A.Ş. 66.963.000 1.334 %0195İstanbul Pendik Şehli Mah. 1. bölge (592 Alt Gelir Grubu) Hazinedaroğlu İnş. 31.870.000 1.056 %100196İstanbul Ümraniye Doğa İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. 6.253.000 96 %0197İzmir - Torbalı-Yazıbaşı 1. Etap + (ilköğretim24, ticaret mrk.) (400 konut alt gelir) Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 38.600.000 840 %91198İzmir Aliağa ilköğretim16 (140 konut alt gelir) 2001 Yapı Elemanları San. ve Tic.A.Ş. 19.144.000 500 %87199İzmir Çiğli Siyah Kalem Müh. İnş. San. A.Ş. 34.220.805 668 %0200İzmir Menemen Asarlık (160 konut alt gelir) İhe İnşaat San.Ve Tic.Ltd. 7.958.000 208 %99201İzmir Merkez Dere Mah. (Ahiska Türkleri) + sosyal donatı(İlköğretm24, Tic.Mrkz, Cami, Şadırvan, yemekhane, Sosyal Tesis Fetih İnşaat Müh. Müt. Madencilik Ltd. Şti. 17.266.964 568 %32202İzmir Seferihisar 24 konut + Urla 84 konut Biltur İnş.Tic.San. Tur.Yat.Ve İşl. Ltd.Şti. 6.099.544 108 %81203Kahramanmaraş Elbistan ilköğretim24, Tic. Mrkz., Cami Ermit Müh.İnş.San.VeTic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah.İşmak.Orj.Yed.San.VeTic.Ltd.Şti.&Aksay İnş.San.VeTi 36.290.000 504 %97204Kahramanmaraş Fatih Mah. 0 396 %0205Karabük Merkez Fatih Mahallesi )(alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim24, Tic. Merk.Cami, Şadırvan Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 18.590.000 476 %99206Karabük Merkez Kılavuzlar Mah. 672 odalı Yurt + Sosyal Tesis, Yemekhane, Cami Hataş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 12.500.000 168 %99207Karaman Ayrancı Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 0 64 %99208Karaman Merkez Değirmendere Er yapı San. Tic. Koll. Şti. 28.600.000 720 %99209Kars Merkez Karacaören Mahallesi 180 konut inşaatı Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 10.680.000 180 %100210Kars Sarıkamış Yenimahalle Sar-Bay İnş.Tur.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 9.990.000 304 %66211Kastamonu Merkez 2. Bölge Makek Termomekanik San. A.Ş. & Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.460.000 624 %97212Kastamonu Merkez Saraçlar Mah. 1. Bölge Dilek İnş. Ve Tic. A.Ş. 9.346.500 288 %100213Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), İnta Müh.Mim.İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti. 13.680.000 312 %97214Kayseri - Merkez 4. Bölge (476 konut alt gelir) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 13.083.000 476 %99215Kayseri - Merkez 5. Bölge Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 24.145.000 656 %99216Kayseri - Pınarbaşı 3. Etap 280 konut DİO Dan. İnş. Org.Taah. Müm. San. ve Tic. Ltd .Şti. 14.750.000 280 %11217Kayseri Merkez 1. Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 9.344.000 376 %100218Kayseri Merkez 6. Bölge (264 alt gelir) Konut + lise40, spor salonu, tic. mrkz. Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 35.880.000 744 %63219Kayseri Merkez 7. Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 35.875.000 728 %63220Kayseri Merkez Melikgazi 2. Bölge Atlas Yapı San.Ve Tic. A.Ş. & Erdinç İnş. Taah. Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 33.124.000 944 %97221Kayseri Merkez Melikgazi 3. Bölge Tepe İnş.San A.Ş. & Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. Ortak Girişimi 37.740.000 1.184 %97222Kayseri Pınarbaşı Hürriyet Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 6.777.000 192 %100223Kayseri Yahyalı ( 144 Alt gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami Kaldırımoğlu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti. 20.276.000 344 %83224Kırıkkale Yahşihan 2. Etap 108 Alt Gelir konut + (ilköğretim24, cami-şadırvan) Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 0 282 %93225Kırıkkale Bahşılı 1. Bölge İb-Ak İnş. Ltd. Taah. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. & Taş İnş. Tur.Ltd. Şti. İş Ortaklığı. 5.800.000 176 %97226Kırıkkale Bahşılı 2. Etap Özcan Çelik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.980.000 240 %86227Kırıkkale Balışeyh Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 0 144 %100228Kırıkkale Hacıbey 48 Alt gelir konut, tic. mrk., cami, şadırvan, ilköğretim (24), sağlık ocağı) Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 0 392 %93229Kırıkkale Keskin Yenice Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 0 192 %100230Kırıkkale Yahşihan Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 19.980.000 380 %100231Kırşehir Çiçekdağı Aktif Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 2.948.000 72 %6232Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi) Öz-Den Taah.İnş. San.End.Tic.Ltd.Şti. 11.850.000 320 %94233Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Ayık İnş.Tic.İth.İhr.Ve Tur.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 15.083.228 384 %98234Kilis Merkez 1. Bölge Şira Elektrik İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti 9.110.000 224 %100235Kilis Merkez 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, kreş, tic. mrk., cami) Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 41.663.000 640 %93236Kocaeli - Merkez - Bekirpaşa - Akçakoca 2. Etap İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 6.333.000 190 %99237Kocaeli - Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe Mustafa Ekşi İnş. 18.725.000 402 %96238Kocaeli Bekirpaşa Deretepe Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 18.690.000 682 %100239Kocaeli Gebze Göçmen Konutları Bedirhan Öztürk 715.473 20 %100240Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 13.554.805 476 %97241Kocaeli Gölcük (358 Altgelir) Özyapı İnş - Delta İnş. Ortak Girişimi 39.726.000 856 %83242Konya - Halkapınar 2. Etap 208 konut Avcılar Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 8.296.288 208 %46243Konya Akşehir Kuruçay Dio Dan. İnş. Org. Taah.Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti 6.273.000 192 %98244Konya Bozkır Soylu Dek. İnş. Taah. Hay. San. Tic. Ltd. Şti. & Kemal Şeker Ortak Girişim 8.800.000 192 %88245Konya Çumra Mihmandar Mh. 1. Etap (48 Alt gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.403.000 144 %98246Konya Çumra Mihmandar Mh. 2. Etap (60) + ticaret mrk., Ulu İnş.Turz.Teks.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.690.000 60 %91247Konya Doğanhisar (144) Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 0 144 %97248Konya Emirgazi Mintaş Müh. İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 5.168.000 96 %0249Konya Ereğli Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 0 588 %0250Konya Halkapınar Köprübaşı Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 0 80 %100251Konya Kadınhanı 2. Etap tic. mrkz., cami Livanel Turz.İnş.San.Ve Tic.Ltd. Şti. 7.073.134 112 %99252Konya Kadınhanı Kayabaşı 1. Bölge İmseç İnş.Taah. Müh. Tic.Ltd. Şti. 2.566.997 80 %100253Konya Karapınar Sandıklı Güryapı Taah. İnş.Tur. Tic. Ltd.Şti. 10.583.000 336 %100254Konya Meram 1. Etap Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 54.250.000 972 %78255Konya Merkez Selçuklu 1. Bölge Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 8.695.000 320 %100256Konya Merkez Selçuklu 2. Bölge Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 29.195.000 960 %100257Konya Merkez Selçuklu 3. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 28.195.000 736 %100258Konya Selçuklu Yazır Mah. (Alt Gelir) Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 23.698.000 640 %81259Konya Yunak Ulu İnş.Turz.Teks.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.690.000 72 %91260Konya-Sarayönü Öz Orallar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.043.000 208 %40261Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2.Etap (64) Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 304 %98262Kütahya Emet İda İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti & Çelikler Taah.İnş.Ve San.A.Ş. İş Ortaklığı 5.939.000 144 %98263Kütahya Gediz Gür Tur İnş. Taah. Enj. San.Tic. Ltd.Şti. 7.845.000 208 %100264Kütahya Hisarcık Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 160 %98265Kütahya İnköy 3.Etap Başyapı İnş. Taah. Tur. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.686.000 180 %53266Kütahya Merkez 1. Etap İlci İnş. San. Ve Tic A.Ş. 9.493.000 332 %100267Kütahya Merkez İnköy 2. Etap (476 Alt Gelir) Makek Termomekanik San. A.Ş. & Be-Ma İnş.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 31.544.839 720 %93268Kütahya Tavşanlı M.A.B. İnş. Ve San. Ltd. Şti 6.325.837 192 %100269Malatya Akçadağ Mas İthl. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.984.000 208 %100270Malatya Arapgir Konut+ ticaret merkezi Meşe İnş. Tur. Gıda San. Ve Paz. Ltd. Şti. 4.141.985 96 %0271Malatya Beydağı 2. Etap 1. Bölge lise-40 (616 Alt Gelir) İlsan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & İlci İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 30.439.500 920 %99272Malatya Beydağı 2. Etap 2. Kısım Meşe İnş. 7.200.000 612 %85273Malatya Beydağı Yapraklı 1. Bölge 2001 Yapı Elemanları San.Ve Tic.A.Ş. 24.400.000 852 %100274Malatya Doğanyol Argün İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.640.000 48 %100275Manisa Köprübaşı Polatoğlu Pet Ürün. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 1.920.000 48 %91276Manisa Merkez Horozköy Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 13.716.000 416 %100277Manisa Salihli Durasıllı + Cami Tic. Mrkz. Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.863.000 132 %91278Mardin Merkez Nur Mah. 1. Etap Areksan İnş. San. Ltd. Şti. 9.333.000 240 %98279Mersin Anamur Ören Beldesi 2. Etap Konut Aksay İnş. San. Tic.Ltd. Şti. 17.758.000 340 %91280Mersin Anamur-Ören 1.Etap (lise-24, cami-şadırvan, ticaret merkezi, sağlık ocağı) (280 alt gelir) Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 35.197.500 560 %97281Mersin Silifke + İlköğretim24, Ticaret mrkz., Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi Toprak Yapı İnş. Tur. Pet. Mad. Gıda Otom. Teks. İth. İhr. San.Ve Tıc. Ltd. Şti. 35.388.000 536 %92282Mersin Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim24, Tic. merkz., Cami Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 24.860.000 407 %95283Mersin Toroslar (252 Alt Gelir) Konut + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami İzka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 34.923.669 612 %87284Muğla Kavaklıdere (80 Alt gelir) + Tic. Mrkz. Şark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti. 6.078.000 116 %82285Muğla Merkez-Kötekli (208 konut alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk.) Ermit Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah. İşmak.Orj . Yed.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı. 40.848.000 880 %99286Muş Merkez Tırkavanak Mehmet Emin Şimşek İnş. 6.089.799 144 %100287Nevşehir Hacıbektaş 1.Etap Aydıngün İnş.Turz.Tic.San.Ve Nak. Ltd.Şti. 5.611.233 144 %91288Nevşehir Hacıbektaş 2. Etap (336 alt gelir) + (ilköğretim24, ticaret mrk., kreş) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.913.000 336 %97289Nevşehir Merkez Yeniüçüncü Erdinç İnşaat Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 14.105.000 504 %100290Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 2. Etap MBD İnş.San.Tur.Müh.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.950.000 272 %100291Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 3. Etap Hatem İnş.Ve Tic.A.Ş. 14.580.000 288 %92292Niğde Altunhisar Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.124.438 96 %99293Niğde Bor Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 14.822.400 512 %96294Niğde Bor 3. Bölge (400 Alt Gelir) Aknet İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 18.823.000 512 %100295Niğde Çiftlik Livanel Turz.İnş.San.Ve Tic.Ltd. Şti. 1.542.028 48 %99296Ordu Merkez 742 konut + sosyal donatı (İlköğretim-16, Ticaret mrk., Kütüphane, Sağlık ocağı, cami-şadırvan)) Teknotes Müh. İnşaat Taah.Tic Ve San. A.Ş. & Çaba Müh. İnş. Mek.Elk.San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 39.339.000 742 %78297Ordu Ünye Tic. Merkezi, Cami, Şadırvan ( 140 alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 19.241.000 448 %93298Osmaniye Kadirli Topraktepe Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.192.168 84 %100299Osmaniye Merkez Fakuşağı (80 Konut Altgelir) Halil Avcı – İnş. Müh. Müt 9.247.000 264 %100300Rize Çamlıhemşin Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 1.795.000 48 %100301Rize Hemşin konut, ticaret merk. Aksu İnş.Taah.Tic.San.Ve Nak.İth.Ve İhr.Ltd.Şti. 4.250.000 56 %91302Rize Merkez Fındıklı (48), Ardeşen (164), Çayeli (156) Gürbüz İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti & Taş İnş.Turz. Ltd. Şti İş Ortaklığı 13.225.000 368 %97303Rize Pazar Kocaköprü (78 Afet Konutu) Kalyon İmar End. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti 47.366.000 168 %100304Sakarya Adapazarı Camili 1.Etap ve 2. Etap + (kütüphane, cami) Atlas Yapı San.Ve Tic. A.Ş. & Erdinç İnş. Taah. Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 74.500.000 1.208 %96305Sakarya Adapazarı Korucuk A Bölgesi 182 Konut İnşaatı Emay İnş.Taah. San.Tic.A.Ş. 4.977.000 182 %100306Sakarya Adapazarı Korucuk B Bölgesi 256 Konut İnşaatı Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 6.500.000 256 %100307Sakarya Adapazarı Korucuk C Bölgesi 148 Konut İnşaatı Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.588.000 148 %100308Sakarya Adapazarı Korucuk D Bölgesi 226 Konut İnşaatı. Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 6.349.000 226 %100309Sakarya Adapazarı Korucuk II. Etap 936 konut inşaatı Turan Haznedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 25.950.000 936 %100310Samsun Hastanebaşı (176), Selahiye(80) İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 7.844.000 256 %100311Samsun Havza (112) ticaret merkezi ve camii, Gazi (210) , Atakentte camii, Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 322 %98312Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim(16) + Atakent Kamalı ilköğretim(24) İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 9.340.000 264 %100313Samsun Merkez Çobanlı Atakent 1. Etap Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.967.000 296 %100314Siirt Yağmurtepe 192 Konut, Kurtalan 132 Konut (Toplam 324 Konut) Garipoğlu Tur.İnş.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.475.000 324 %100315Sinop Merkez İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 11.420.000 272 %98316Sivas - Gölova 2. Etap Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 0 96 %0317Sivas Gölova 64 (Alt Gelir) Konut + Tic. mrk., Cami - Gür-Dağ Müh.İnş.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti & Aba İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı 17.163.000 64 %78318Sivas Merkez Çayboyu Mah. 1. Bölge Hüsamettin Peker İnşaat 8.684.350 384 %100319Sivas Merkez Çayboyu Mah. 2. Bölge (alt gelir grubuna) Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 11.885.000 464 %99320Sivas Merkez İşhanı 1. Bölge A-Yapı İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 8.000.000 288 %98321Sivas Merkez İşhanı 2. Etap Konut + sosyal donatı (ticaret, ilköğretim24, cami, şadırvan) Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 26.149.063 576 %93322Sivas Suşehri + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami) (128 konut alt gelir) Yadigar İnş. San. Ve Tic. Turz. Ltd. Şti. 14.888.500 304 %88323Sivas Şarkışla (96 Alt Gelir) Orhan İnş. 6.734.000 224 %100324Şanlıurfa Akabe 6. Etap Konut + İlköğretim24, İlköğretim16, Spor Salonu, Cami, 2 Adet Kreş, 3 Adet Tic. Mrkz. Ilgın İnş. İç Ve Dış Tic. A.Ş. & Bucaklar İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı 79.674.000 1.136 %93325Şanlıurfa Birecik Konut + sosyal donatı, ilköğretim-24 (176 Alt Gelir) İz-Ka İnş.Müh.Teks.Amb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Gap Metaş İnş.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.584.879 410 %98326Şanlıurfa Merkez Akabe 1. Bölge Soyak İnşaat ve Ticaret A.Ş. 9.412.000 216 %100327Şanlıurfa Merkez Akabe 2. Bölge İlci İnş.San. Ve Tic.A.Ş. & İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 10.979.000 432 %100328Şanlıurfa Merkez Akabe 3. Bölge (96 Konut Altgelir Grubu) Barsa İnş.ve Tic. Ltd. Şti 11.613.000 312 %98329Şanlıurfa Merkez Akabe 4. Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) İz-Ka İnş.Müh.Teks.Amb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Gap Metaş İnş.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 16.884.000 552 %97330Şanlıurfa Merkez Akabe 5. Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) Özge İnş.Taah.Tic.San.Ve Tur.Ltd.Şti. 22.912.000 592 %100331Şanlıurfa Siverek Konut + Tic. Merk. Enyap İnş. Otom. Tur. ve Dayanıklı Tük. Malları San. Tic. Ltd. Şti. 24.620.000 392 %12332Şırnak Beytüşşebap Ahenk Yapı İnş. Tes. Tur. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 2.730.000 48 %0333Şırnak Merkez 2. Etap 1. Bölge Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 6.890.000 220 %100334Tekirdağ Hayrabolu Varan İnş. Tic.Koll.Şti 5.440.000 132 %97335Tokat Almus Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 6.745.000 160 %66336Tokat Merkez Dedeli 1. Bölge Doğa İnş.San.Tic.Ve Tur. Ltd.Şti. 7.398.000 216 %98337Tokat Merkez Dedeli 3. Bölge (320 Alt Gelir) Yıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş 17.850.000 480 %97338Tokat Niksar İsmetpaşa Yıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş 8.360.000 240 %100339Tokat Turhal (80 Alt Gelir) Özensan Müh.Taah.Tur.Hayv.San.Ve Tic.A.Ş 18.265.000 380 %99340Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1. Etap 96 Konut Alt Gelir Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 9.548.000 288 %98341Trabzon Akçaabat Yıldızlı 2. Etap Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 8.389.000 204 %97342Trabzon Akçaabat Yıldızlı 3. Etap Mustafa Ekşi İnş. 9.938.000 258 %98343Tunceli Merkez İlyapı Taah. İnş. San. Ve Tic A.Ş. 2.043.000 80 %98344Tunceli Ovacık iskender demir 1.243.000 48 %97345Tunceli-Çemişgezek 0 80 %0346Uşak Merkez 2. Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Tic. Merkz., Sağlık oc., Kafeterya, Kütüphane, Cami) Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 10.485.000 264 %97347Uşak Merkez 3. Bölge (168 alt gelir) Durmaz İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti 18.350.000 520 %98348Uşak Merkez Kuyucak Serel Yapı İnş. 10.875.000 300 %98349Van Bahçesaray Erensan İnş. Mlz. Ve İnş. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. 7.130.000 90 %0350Van Edremit Sarmansuyu Ulusal İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti.& Kalyon İnş.San.Ve Tic.A.Ş.Ortak Girişimi 55.943.000 1.688 %100351Van Erciş Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 7.380.000 228 %100352Van Erciş 2. Etap+ ilköğretim 24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami, Şadırvan Hüsamettin Peker İnşaat & Niyazi Bayramoğlu Ortak Girişim 22.845.000 304 %92353Yalova Merkez 3. Etap Esha İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.097.141 128 %91354Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) İz-Ka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.ve Tic.Ltd.Şti&Durmaz İnş. Taah.Tic.ltd.Şti.İş Ortaklığı. 54.642.862 1.152 %97355Yozgat - Yenifakılı (96), Çayıralan (72), Sarıkaya (192) + Ticaret Merkezi Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 16.620.000 360 %87356Yozgat Akdağmadeni İbrahimağa 1. Etap Has-Fırat İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 6.189.500 192 %98357Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 13.670.000 320 %97358Yozgat Merkez 1. Bölge Can İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 9.250.000 228 %98359Yozgat Yerköy 1. Etap 0 320 %0360Yozgat Yerköy 2.Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) İlci İnş.San. Ve Tic. A.Ş. 11.780.000 240 %100361Zonguldak Çaydeğirmeni (80 Alt Gelir), tic. mrkz, camii Kübra İnş. Taah. Tic.- Abdullah Yusuf Yeniçerioğlu & Armağan İnş.Med.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ort 7.510.000 160 %77

Konut+Sosyal donatı

Sıra
NoProje Adı ve BölgesiYüklenici FirmaToplam Bedel(YTL)Konut SayısıFiziki Gerçek.1Adana Sofulu 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret mrk, cami) Çukurova İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 12.482.062 308 %972Adıyaman-Kahta 150 Yataklı Devlet Hastanesi Md. İnş. Elk. San. Tic. Ltd. Şti. 18.238.000 %03Afyonkarahisar - Çay Konut + ticaret merkezi, cami Livanel Turz.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. & Feza İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 8.896.418 176 %714Afyonkarahisar Bayat Konut + Tic. Mrk., Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.772.758 160 %115Afyonkarahisar Dinar Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) Sarıdğlar İnş.Tic.Ltd.Şti. 13.930.000 352 %976Afyonkarahisar Merkez 2. Bölge 348 Adet Konut, 1 Adet Kreş ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme Arda Müh. Elk. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 20.320.000 352 %517Afyonkarahisar Sandıklı Konut + Cami, Tic. Mrkz. Livanel Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 15.907.326 288 %48Afyonkarahisar-Emirdağ, ticaret merkezi, cami Çalağan İnş. Taah. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. 12.000.000 230 %919Ağrı Eleşkirt İstiklal mah. İlköğretim-16, Diyadin 200 kişilik pansiyon 0 50 %010Aksaray Zafer mah. 3. Etap Konut - Ortaköy Cami İnş. - Eskil Cami İnş. Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 14.498.000 330 %9111Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) Öz Er-Ka İnş.Turz.Elek.Taah.Tic.Ve San.Ltd. Şti. & Çelikler İnş A.Ş.İş Ortaklığı 11.930.747 264 %9912Ankara Akyurt + Sosyal Dnt., (İlköğretim24, Tic. Mrkz.) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.106.000 336 %9713Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) Balkent İnş. Tic. Ltd. 9.000.000 288 %9114Ankara Elmadağ Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim16, Kreş, Cami Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 27.590.000 528 %8315Ankara Gölbaşı Örencik 5. Etap Konut+ 2 Adet İlköğretim(40), Cami, Kreş Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 0 1.062 %216Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 23.513.000 144 %6117Ankara Haymana 196 Konu+Tic. Mrkz., Cami, Şadırvan 0 196 %018Ankara Kalecik Konut+ticaret merkezi Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 5.075.000 112 %8919Ankara Kızılcahamam Konut + Tic. Mrkz., Cami Taşkınlar İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 14.715.000 298 %8620Ankara Mamak Konut + ilköğretim16, Cami Garipoğlu Tur.İnş. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.599.000 510 %6021Ankara Polatlı 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 37.723.000 648 %8122Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 8.993.000 355 %9823Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret mrk., yemekhane) Özsinan İnş.Tur.Tic.San.Ltd. Şti. 18.436.000 392 %9724Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, kreş, sağlık oc., cami, şadırvan) (112 Altgelir) Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 22.114.000 512 %9725Ankara -Yenikent 104 adet HAİT - Ayaş Şeyh Muhittin Lise16, Çetintürk İnş. - İbrahim ÇETİNTÜRK & Kemal İnş. Teks. Gıda Otm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 9.199.000 104 %2126Ankara Yenimahalle Demetevler Konut + İlköğretim, Krakol, sağlık Ocağı Akay İnş. Ltd. Şti. & YP İnş. A.Ş. İş Ortaklığı 44.224.000 740 %627Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret mrk. Öz-Kar İnş.Tic.Ve San.A.Ş.&Can İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 58.638.000 1.152 %9228Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret mrk. Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 63.000.000 1.272 %6529Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret mrk. Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. 43.682.000 564 %9030Ankara-Gölbaşı 2. Bölge, ticaret merkezi Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 57.835.000 1.032 %8631Ankara-Gölbaşı 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 42.990.000 480 %6732Aydın - Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) Özkan Müh. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. 6.665.623 144 %9833Balıkesir Ayvalık 6 Adet Konut, Sosyal Tesis, Personel Yatakhanesi Fikret Göktaş 0 6 %034Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 23.199.000 412 %8835Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Oc., Tic. Mrkz. Age İnş. Ve Tic. A.Ş. 48.950.000 838 %9236Balıkesir Burhaniye Konut + Tic. merk. Kanyol İnş. A.Ş. & Özyarıcı İnş. San. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı 7.836.000 164 %9937Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim8, Tic. Merkz., Cami Maksem Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 23.722.000 412 %9338Balıkesir Manyas 2.Etap (Tic. Merk.,İlköğretim-24, cami,Şadırvan,Kütüphane) T.E.Z. Mim. İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 12.464.791 252 %10039Bayburt Arpalı Tarımköy (80 konut) - İO (8 ders.) - Bayburt Mrk. 1. Böl. Sos. Don. 300 kişilik Yurt - 24 ders. Lise - Spor Sal. - Bayburt Merk. 2. Böl.120 konut + 61 dükkan + 1 Çelik Köprü Eryapı İnş. San.Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 24.414.000 200 %9340Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.669.000 128 %5941Bitlis Rahva 2. Etap (96 Alt Gelir) Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 10.161.000 272 %9942Bitlis Rahva 3. Etap Konut + Tic. mrkz. Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. 26.980.000 512 %343Bolu Gerede 160 KOnut + Ticaret Merkezi Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.772.758 160 %3044Bolu Kürkçüler Konut + Tic Mrkz., Cami Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 17.980.000 348 %7245Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2.etap konut + Tic. mrkz., Sağlık oc. Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 23.506.000 500 %446Bolu Merkez-Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 14.600.000 348 %9847Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 12.947.000 264 %9748Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim16 MS Müh.İnş.Turz. Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 4.950.000 96 %7749Bursa - Mustafakemalpaşa Tatkavaklı 232 konut + Ticaret Merkezi + Cami Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti. 11.944.005 232 %2150Bursa Hamitler 2.Etap Konut + İlköğretim32, Lise40, Spor Salonu, Tic. Mrkz. Begüm Yapı Turz. Tic.ve San. Ltd. Şti. 63.934.000 1.124 %551Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret mrkz., Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 Begüm Yapı Turz.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 0 948 %9152Bursa- İnegöl 1.Etap ilköğretim, ticaret merkezi, cami Maksem Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Bema İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 43.444.000 686 %1853Bursa Nilüfer Hasanağa II. Kısım + Sosyal donatı İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.& İlsan İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti. İş Ortaklığı 28.107.000 720 %10054Bursa Yenişehir 740 konut + ticaret merkezi + 24 derslikli ilköğretim + camii Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş. Taah. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi 41.450.000 740 %2655Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami Kanyol İnş. A.Ş. 8.068.000 144 %9256Çanakkale Kepez Konut + İlköğretim24, Lise24, Anaokulu, Cami, Tic. Mrkz., Sağlık Ocağı İzka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.VeTic.Ltd.Şti.&Yeni Fidan İnş.Nak.Gıda.Pet.Teks.İş Mak.San.VeTic.Ltd. 65.286.027 960 %857Çankırı Kurşunlu Konut+ Sosyal Donatı, İlköğretim16, Cami, Şadırvan, Tic. Mrkz. K.F.S. İnş.Tic. Ltd. Şti. 18.874.000 384 %1358Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) Taşoğlu İnş.Taah.İth.İhr.Tic.Ve San. Ltd.Şti. & Taş İnş.Turz.Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 7.793.000 256 %9759Çorum Sungurlu Konut + sağlık ocağı 0 176 %060Denizli Çal Konut + Tic. Merkz., Zek-San İnş. Tic. Ve San. Ltd.Şti 0 192 %9261Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) E.R.S İnş.San Ve Tic. A.Ş & Halis Çoban İş Ortaklığı 37.897.000 680 %9062Diyarbakır - Ergani 20 adet Hait, Lice 2 adet Hizmet Destek Tesis(İGPVY Erensan inş. Malz. Ve İnş. Orman Ürün San ve Tic. Ltd. Şti. 5.998.000 20 %1163Diyarbakır Kayapınar Konut (384) - Ergani Karakol Binası Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti. 21.420.000 384 %9264Diyarbakır Silvan (192 alt gelir) Hiperbol İnşaat paz. Ltd.Şti. 9.284.000 208 %9765Diyarbakır Silvan 2. EtapKonut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti 8.640.000 128 %7466Düzce Beyköy ilköğretim-16, ticaret merkezi Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 25.983.588 568 %3667Düzce Merkez (MEMUR-SEN) (72 Alt Gelir)+ Sosyal Donatı, Tic. Mrkz., cami, Sağlık Ocağı, Yönetim Merkezi, Kreş, Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 36.070.000 588 %9868Düzce Merkez Metek 2.Bölge Sosyal Donatı ( ilköğretim-40, sağlık ocağı, cami, şadırvan, ticaret merkezi) Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 38.299.000 608 %7969Edirne Keşan Yenimuhacir Konu+ İlköğretim8, Tic. Mrkz., Cami Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 12.319.000 240 %8670Edirne Merkez 1. Etap Fırınlarsırtı (ilköğretim-8, kreş, cami, ticaret merkezi, sağlık ocağı) Age İnş. Ve Tic. A.Ş. 42.850.000 784 %9471Elazığ Merkez 2. Etap + sosyal donatı (cami, şadırvan, kütüphane, ticaret) Ucuz İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.995.000 224 %10072Erzurum Ilıca Konut + İlköğretim16 Özerka İnş. Turz. Elek. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. & Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak girişimi 14.487.267 272 %8373Erzurum İspir 124 Adet Konut, Ticaret Merkezi Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı İşi Baran İnş. Tur. Eml. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 7.600.000 124 %074Erzurum Oltu Yeşildoğa İnş.Taah. Tic.Ltd.Şti. 2.796.725 80 %9175Erzurum Olur 96 Konut + Tic. Mrkz. Cami, Şadırvan Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 4.481.000 96 %6276Eskişehir Mrkz- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 3.Etap+ ticaret merkezi Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 52.480.000 952 %4077Eskişehir Odunpazarı 4. Etap + (ilköğretim32, lise40, 2 ticaret mrk., spor salonu, cami, kreş) (96 alt gelir) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 31.247.000 400 %9578Eskişehir Odunpazarı Vadişehir 1072 Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor s., Kreş, Cami, Tic. Mrkz. - Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&İttifak İnş.Teks.Gıd.Tur.Oto.Elk.İç. Ve Dış Tic.San.Ltd.Şti 72.608.000 1.072 %8179Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor Sa., Kreş, Cami, 2 Adet Tic. Mrkz Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 81.980.000 1.265 %8980Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz. Cami Ermit Müh.İnş.San.VeTic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah.İşmak.Orj.Yed.San.VeTic.Ltd.Şti.&Aksay İnş.San.VeTi 27.980.000 472 %9181Gaziantep Merkez Şehitkamil konut + ilköğretim-32, spor salonu, cami, kreş, ticaret merkezi, sağlık ocağı Fatih Petrol İnş. Ve San. Tıc. A.Ş. 45.521.000 1.060 %7782Giresun Merkez + Sos. Dnt., Karakol , bekçi kulübesi Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.621.000 240 %9983Giresun-Alucra (ilköğretim-16, Tic. Mrkz., spor salonu, cami) Oruçoğlu Aka İnş. 11.148.000 160 %9384Gümüşhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan, kütüphane) Başyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve Tic.Ltd.Şti.& Taş İnş.Tur.Ltd.Şti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 0 96 %9885hakkari Yüksekova Konut + Tic. Mrk., Camii, Şadırvan Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 8.469.000 156 %9986Hatay Dörtyol + sosyal Donatı ( İlköğretim24, Tic. merk) Nahya İnş.Tic.Turz.Ltd.Şti 16.245.000 360 %8687Hatay Saraycık Mehmet Potas İnş. 5.400.000 114 %9088Iğdır Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (112 alt gelir) Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. & Aslantaş İnş.San. Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığı 13.374.000 288 %9889Isparta - Atabey Yakabağlar 216 konut + Ticaret Merkezi Admin yapı İnş. Turz San Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 9.780.000 216 %1890Isparta Merkez 240 HAİT,1 Adet 52 Üniteli Hizmet Destek Tesisi (İGPVY) Evyap İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti. 0 240 %1491Isparta Merkez Aliköy, 168 Konut +24 derslikli İlköğretim Okulu + Ticaret Merkezi Ser İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. & Egemen İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 11.580.000 168 %092Isparta Sütçüler Konut+ Tic. Mrkz., Cami Admin Yapı İnş. 10.999.000 232 %1993İstanbul - Halkalı Devlet Demir Yolları 1. Etap 700 Konut + 32 derslikli İlköğretim Okulu + 32 derslikli Lise Biat İnş. San. Tic. A.Ş. 43.914.960 700 %2794İstanbul - Tuzla-Aydınlı 3. Etap Konut + İlköğretim40, Lise40 Baltaş İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. 68.500.000 1.360 %295İstanbul Çatalca Hadımköy 3. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şad.) Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 24.385.000 696 %9796İstanbul -Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge (750)+ sosyal donatı (Lise-24, spor salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 Adet Büfe Alke İnş. & Makro İnş. Ortak Girişim 34.329.068 750 %9797İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 2.Etap Konut+ lise-40, ilköğretim-40, kreş, spor salonu Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 26.360.000 332 %098İstanbul Pendik Şehli Mah. 2. bölge + Sosyal Donatı Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 21.149.000 680 %9799İzmir Buca Tınaztepe 2.Etap, ilköğretim - Aliağa cami, açık spor sahaları Siyah Kalem Müh. İnş. San. A.Ş. 53.290.000 986 %10100İzmir Buca-Tınaztepe 1.Etap lise, anaokulu, cami, tic. mrkz, sağlık ocağı 0 694 %0101İzmir Menemen Asarlık 2.Etap (544) + sosyal donatısı (İlköğretim-8, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Fetih İnş.Müh.Müt. Mad.Ltd.Şti. 23.449.000 544 %86102İzmir Tire Konut + İlköğretim, Tic. Mrkz. Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 21.950.000 320 %81103Kahramanmaraş - Afşin + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (112 alt gelir) Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 11.766.000 272 %98104Kahramanmaraş Merkez Serintepe Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan ve bekçi kulübesi- Adıyaman Kahta Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan Özge İnş.Taah.Tic.San.Ve Tur.Ltd.Şti. 15.407.000 200 %91105Karabük Esentepe 268 konut + sosyal hizmetler binası + ticaret merkezi. Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 21.989.000 268 %0106Karaman Kırbağı Konut + İlköğretim, Lise, Cami, Tic. Mrkz.- Yeşildere 50 adet Tarımköy Oraka İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltdi Şti. 48.630 930 %20107Karaman Sarıveliler Konut + Tic. Mrkz. 0 96 %0108Karaman Sevgi Evleri Ortak kullanım binası Entek İnş.Taah.Yapı Malz.Elek.Mak.Bilg.Eml.Oto. Nak.Tur. Gıda Tem.Pet.Ürn. San.Ve Tic.A.Ş 1.900.000 6 %36109Kayseri Bünyan Konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim16 Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 13.590.000 214 %87110Kayseri Erciyes Üniversitesi 1224 konut , sosyal tesis , cami, ilköğretim, kreş ve ticaret merkezi. Tepe İnş San A.Ş. & Erkut İnş. Yapı. End. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 86.840.000 1.224 %0111Kayseri İncesu Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 21.948.000 432 %92112Kayseri Pınarbaşı 2.Etap (144) (80 alt gelir)+ sosyal donatı (İlköğretim-8, ticaret merkezi, kreş, kütüphane ve camii ) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.210.000 144 %67113Kayseri Tomarza (ilköğretim-16, ticaret merkezi, cami) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 14.995.000 304 %52114Kırklareli Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., sağlık ocağı, cami-şadırvan) (192 konut alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 17.396.548 456 %71115Kırşehir Akpınar Boztepe, ticaret merkezi 0 96 %0116Kırşehir -Yenice Mevkii . 8 Engelsiz Yaşam Birimi, 1 İdari bina Yılmaz Eser İnş. 1.848.000 9 %62117Kocaeli - Gebze-Şekerpınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk., kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş&Biat İnş.San.Tic.Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı 49.896.000 1.260 %99118Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) Ekşioğlu İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 23.400.000 420 %99119Konya Akören Konut + ticaret merkezi, cami Özfidan İnş. A.Ş. 6.993.000 144 %14120Konya Beyşehir Konut + sosyal donatı (ilköğretim(24), ticaret mrk, kütüphane, cami sub.) Kom Yapı Hazır Beton-Prefabrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 16.981.000 448 %100121Konya Cihanbeyli konut + Tic. mrk. Soylu Dek. İnş. Taah. Hay. San. Tic. Ltd. Şti 4.278.000 80 %91122Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit) Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 15.650.000 400 %100123Konya Ilgın Konut + Tic. Mrkz., Cami Be-Ma İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. & İnkosa İnş.Kon.Tur.Pey.Nak.San.Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 9.742.042 192 %21124Konya Selçuk Üniversitesi 528 Adet Konut ve Sosyal Donatı Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 21.930.000 528 %97125Konya Seydişehir + ilköğretim16, kreş, ticaret merkezi Ok-Kan İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti. 22.545.000 384 %10126Kütahya - Altıntaş Konut + ticaret merkezi Mintaş Müh. İnş. Taah. Tic. A.ş. 3.838.000 96 %78127Kütahya Çavdarhisar Konut + İlköğretim16 Beta İnş. Tic. Koll. Şti. 5.990.000 80 %9128Kütahya Gediz 2.Etap Konut ve Sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Şadırvan), Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 280 %98129Kütahya- İnköy 4.Etap Konut + ilköğretim-32, ticaret merkezi, cami Akay İnş. Ltd. Şti. 49.950.000 924 %12130Kütahya Simav Konut + Tic. Mrkz., Cami Özfidan İnş. A.Ş. 10.443.000 192 %6131Kütahya Tavşanlı ( 96 Alt Gelir) 2. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami-şadırvan) Akdemir İnş. İth.İhr. Mad. Tic. Ve San.Ltd.Şti 9.160.000 324 %76132Kütahya-Merkez Sevgi Evleri, kreş - Uşak Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi Kolca İnşaat Tic. Ve San. Turz. A.Ş 4.070.700 7 %77133Malatya-Darende Konu+ ticaret merkezi, cami Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müşv. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 196 %51134Manisa Akhisar 436 Konut (176 Alt gelir) + ilköğretim24, Cami, Tic. Mrkz. - Manisa Merkez Lise24 Uzunlar İnş.San.Ve Tic.A.Ş 30.950.000 436 %69135Manisa Merkez 1.Etap Ticaret Merkezi, 2.Etap (192 Alt Gelir) konut ve Sosyal Donatı Öz Er-Ka İnş.Turz.Elk.Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 20.129 544 %100136Manisa Merkez 3. Etap + (ilköğretim32, ticaret mrk., cami) İskar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 31.920.000 724 %22137Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (ilköğretim-24, tic. merkz.) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Çakarlar İnş. Tic. Ve San.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.489.000 384 %98138Mardin Kızıltepe Konut+Sosyal Donatı Eserler İnş.Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. & Re-Ha İnş. Nak. San. Tic. A.Ş. 26.915.000 576 %97139Mardin-Midyat (64 alt gelir) + (ilköğretim24, tic. mrk., cami,.) Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 22.895.000 304 %75140Niğde Altunhisar 2.Etap ticaret merkezi, cami 0 80 %0141Niğde Bor 2. Bölge + sosyal donatı (ticaret mrk., kütüphane, cami, şadırvan) Can İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 14.738.000 496 %100142Niğde Bor 5.Bölge Konut + Tic. Mrkz., Cami Cemre İnş.Plastik Su Ürün.San.Ve Tic.Ltd. Şti & Gürdem İnş. Elek.San.Ve Tic.Ltd. Şti İş Ortaklığı 13.210.766 304 %92143Niğde-Bor 4.Bölge + ticaret merkezi Can İnş. San. ve Tic. A.Ş. 24.250.000 208 %97144Ordu Fatsa Konut + sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret mark.Cami, Kütüphane Şadırvan) İlci İnş. San. Ve Tic A.Ş. 13.993.000 320 %100145Ordu Gölköy (Alt Gelir 96 Adet ) Konut + Tic Merkz. , Cami, İlköğretim16 Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 12.363.000 208 %19146Osmaniye Düziçi Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, çarşı, kafeterya) Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. 7.635.000 192 %100147Osmaniye Kadirli 2. Etap (Tic. Mrk., Camii) Halil Avcı – İnş. Müh. Müt 11.093.000 160 %98148Osmaniye Yaveriye 1.Bölge (ilköğretim-16, tic.merkezi, cami, kütüphane)(384 alt gelir)- Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim-24,sağlık ocağı) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Özuyar İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 23.328.000 482 %99149Sakarya - Karasu 1. Bölge (160 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 16.206.000 304 %89150Sakarya Adapazarı Korucuk 3. Etap 800 Konut - Bilecik Merkez ilköğretim16 Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 34.751.000 800 %75151Sakarya Sapanca Konut + Tic. Mrkz. Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müş. Ve Tic. Ltd. Şti. 11.975.000 240 %32152Samsun Çarşamba + ilköğretim-16, cami, şadırvan, ticaret merkezi Türkerler İnş.Tur.Mad.Enj.Ürt.Tic.Ve San.A.Ş 53.690.000 672 %47153Samsun Merkez Çobanlı Atakent 2. Etap Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 11.776.000 348 %100154Siirt Merkez 64 adet HAİT, 52 Üniteli İGPVY, Eruh 52 Üniteli İGPVY Akanlar Toplu Konut İnş. Turz. Pet. Ürün. Ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 9.510.000 64 %5155Şırnak 3. Etap (Konut 96) + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Cami - Şırnak idil (Konut 80),Tic. Mrkz.- Şırnak Güçlü Konak (Konut 48) Tic mrkz.- Şırnak Cizre ilköğretim24-Şırnak Uludere (Konut 48)tic. mrkz.- Hakkari mrkz Cami, Tic. Mrkz.,- Hakkari Cami Onarımı Etemhan İnş. San. Ve Tıc. Aş. & Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 25.740.000 272 %10156Şırnak Cizre(160), Silopi(96) + (2 ticaret mrk., 2 cami-şad.) Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 14.028.426 256 %97157Tekirdağ Çorlu Velimeşe Konut + ilköğretim32, Tic. mrkz., Cami Özuyar İnş. Tic. Ltd. Şti. & Ateşoğulları İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim 18.620.000 320 %85158Tekirdağ Merkez 1. Bölge(ilköğretim24, tic.mrkz., cami, şadırvan) (80 Alt Gelir) Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 27.712.000 580 %96159Tokat Merkez Dedeli 2. Bölge Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.866.810 438 %97160Tokat Niksar 2.Bölge konut + ticaret merkezi, cami Dio Dan. İnş. Org. Taah.Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti 14.498.000 240 %92161Trabzon Akçaabat (390 konut) - Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 20.100.000 390 %96162Trabzon Akçaabat Yıldızlı 4.Etap (192)+ ticaret merkezi, ilköğretim-24, spor salonu Yapı-Tek İnş. San.Tic. Aş. 11.850.000 192 %98163Tunceli Hozat Konut + Ticaret Merkezi, Kreş Feniş Toprak Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Celal Yaşar Feniş İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı. 6.855.892 102 %18164Uşak Karaağaç 696 Konut 16 Derslikli İlköğretim Okulu Ticaret Merkezi Camii Ve Sağlık Ocağı İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı Durmaz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 32.672.880 696 %25165Van - Merkez Korubaş Köyü 1058 Adet konut, cami, ticaret merkezi, 16 derslikli ilköğretim okulu Pakt İnş. Tic. Ltd. Şti. 70.870.000 1.058 %0166Van Kevenli 1. Etap Konut+ ilköğretim40, Tic. mrkz., Cami Etemhan İnş. San. Ve Tıc. Aş. & Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 20.394.000 368 %68167Yozgat - Merkez Sevgi Evi Başak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 2.199.595 7 %0168Yozgat Merkez 2. Bölge + Sosyal donatı Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 25.725.000 492 %100169Zonguldak Alaplı Konut + İlköğretim, Tic. mkz., Cami K.F.S. İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.399.000 262 %93170Zonguldak Ereğli Konut+ Tic. Mrkz., Cami., Şadırvan Mustafa Ekşi İnş. 15.631.200 258 %84171Zonguldak Merkez + ilköğretim16 (60 konut alt gelir) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 10.567.000 250 %97

=MaGmA=
11-10-2008, 15:29
1 Adana - Kozan (720 konut alt gelir) + (ticaret mrk., cami, ilköğretim24) Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş&Biat İnş.San.Tic. Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı 30.733.125 864 %98
2 Adana Karaisalı 2.Etap 96 konut Erek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 3.670.000 96 %91
3 Adana Kargakekeç 1. Bölge Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 11.630.000 336 %91
4 Adana Kargakekeç 2. Bölge İlköğretim 24, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan, Ticaret Mrk.(Alt Gelir Grubu) Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 19.982.000 588 %99
5 Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.263.000 168 %95
6 Adana Merkez Yüreğir Aksantaş (308 alt gelir grubu) + (ticaret, lise24, cami) Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 37.946.000 888 %91
7 Adana Seyhan (176 Konut Alt Gelir Grubuna) Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 38.035.000 908 %97
8 Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 37.779.000 860 %91
9 Adana Seyhan-Zincirlibağlar Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 61.000.000 1.084 %87
10 Adana Sofulu 1. Bölge Az-Uz İnş.Tic.Ve San. Ltd. Şti& Oba Turz. Otelcilik İnş.Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 22.140.000 784 %91
11 Adana Yüreğir 1. Bölge Ön-Ba İnş.Nak.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.990.000 212 %98
12 Adana Yüreğir 2. Bölge Kasva İnş.Boya Ve Kim. San. Tic.Ltd.Şti. 18.889.000 580 %97
13 Adıyaman Besni 2. Etap + sosyal donatı (cami, ticaret mrk.) (64 konut alt gelir) Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 10.830.000 260 %97
14 Adıyaman Besni 3. Etap konut + 32 Derslikli Lise, Spor Salonu,cami Kübra İnş. Taah. Tic.- Abdullah Yusuf Yeniçerioğlu & Armağan İnş.Med.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ort 11.443.000 168 %24
15 Adıyaman Besni Pınarbaşı Mah. 240 adet konut inşaatı Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 6.730.800 240 %98
16 Adıyaman Gölbaşı 128 adet konut inşaatı Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 3.489.000 128 %100
17 Adıyaman Kahta 192 adet konut inşaatı Sü-Gen İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti 6.489.790 192 %97
18 Adıyaman Merkez Esentepe 1. Bölge Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. & Sima İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 14.480.000 468 %100
19 Adıyaman Merkez Esentepe 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, tic.merk, cami, yemekhane, şadırvan) İlci İnş.San. Ve Tic.A.Ş. & Md İnş.Elekt.San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 9.449.000 200 %100
20 Afyonkarahisar - Dinar 2. Etap Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 18.978.000 480 %32
21 Afyonkarahisar Erkmen (180), Bolvadin (272) (208 alt gelir), İlköğretim-16 camii, Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 41.350.000 452 %98
22 Afyonkarahisar Merkez 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret mrk., 24 derslikli iö.o.) Makek Termomekanik San. A.Ş. 20.024.727 516 %98
23 Afyonkarahisar Merkez Telsiz Mah. 2. Etap konut + Sosyal donatı, anaokulu Arda Müh. Elk. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 20.320.000 352 %94
24 Afyonkarahisar Sandıklı Ser İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.883.000 192 %100
25 Ağrı Merkez Suçatağı Mertkan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.700.000 224 %100
26 Ağrı Patnos + sosyal donatı (ilköğretim32, ticaret mrk., cami Şdırvan, Genel Altyapı) Ermit Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&Acarlar İnş. Taah.Nak.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 11.810.000 224 %93
27 Aksaray Eskil Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 3.888.888 112 %98
28 Aksaray Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 20.700.000 504 %97
29 Aksaray Merkez 360 konut inşaat işi Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.827.000 360 %98
30 Aksaray Ortaköy Gencer İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.464.400 144 %97
31 Amasya - Gümüşhacıköy Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 24.214.000 112 %99
32 Amasya Merkez 284 (176 Alt Gelir)Konut + Tic. Mrkz. Beta İnş. Tic. Koll. Şti. 11.380.000 284 %94
33 Amasya Merzifon Konut + İlköğretim, Cami, Tic. merkz. Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Ahmet Çanga İnş. Ve Tic.Ltd. Şti. & Ayık İnş. Tic. İth. İhr. Ve Turz. 29.265.000 512 %93
34 Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) Gestaş İnş.Tic.Ve San.A.Ş 49.370.000 1.660 %100
35 Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. bölge) Tuna İnş.San.A.Ş 14.949.000 384 %100
36 Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. Bölge) Hükmü Peker İnş.Tic.Ve San.A.Ş. 10.525.000 296 %100
37 Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. Bölge) Kur İnş.Tic. Ve San. A.Ş. 17.200.000 472 %100
38 Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN) Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 21.495.000 768 %100
39 Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısım Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.660.000 808 %100
40 Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısım Turan Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 21.600.000 760 %100
41 Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret mrk., spor mrk., katlı otopark) Mesa Mesken San. A.Ş. 36.960.000 408 %98
42 Ankara Kazan Atatürk Mah. konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim (24) 0 504 %0
43 Ankara Mamak (İlköğretim24) Uransan Dış Tic. Taah. Yat.A.Ş. 16.115.448 620 %100
44 Ankara Polatlı Akdemir İnş. İth.İhr. Mad. Tic. Ve San.Ltd.Şti 7.140.000 210 %97
45 Ankara Polatlı Kuzey 1. Etap Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.912.000 392 %97
46 Ankara Sincan Yenikent İLKSAN 1. Bölge 932 konut Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 29.738.000 932 %100
47 Ankara Temelli 1. Bölge Nahya İnş.Tic.Turz.Ltd.Şti 9.273.000 288 %98
48 Ankara Temelli 2. Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve çevre düzenleme Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 17.700.092 432 %95
49 Ankara Yenikent İLKSAN 2. Bölge 896 konut Uransan Dış Tic. Taah. Yat.A.Ş. 27.744.296 896 %91
50 Ankara Yenikent İLKSAN 3. Bölge 960 konut Ceylan İnşaat Ltd. Şti 29.833.000 960 %99
51 Ankara Yenimahalle-AOÇ Mahallesi Konut+ Kreş, cami, Sağlık Ocağı, ilköğretim32 Yeni Sarp İnş. Madeni Yağlar Petrol Ürün. Turz. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 77.777.000 960 %34
52 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 2. Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane, kreş) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 44.000.000 712 %90
53 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2.Bölge Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. 19.616.000 426 %75
54 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 4.Etap(Karayolları-Turkuaz) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 43.480.000 730 %88
55 Ankara-Gölbaşı 1.Bölge Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 36.460.000 712 %86
56 Ankara-Gölbaşı 4.Bölge Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 35.335.000 600 %76
57 Antalya - Kepez 2. Bölge 392 Konut Can İnş. San ve Tic. A.Ş. 15.950.000 392 %31
58 Antalya Merkez Çıplaklı (420 Alt Gelir) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Çakarlar İnş. Tic. Ve San.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 35.249.000 892 %75
59 Ardahan Göle Fevzi Çakmak Gül Hasan Atlı İnş.Tic.Ltd.Şti 2.775.000 96 %98
60 Ardahan Merkez Karagöl Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 0 192 %100
61 Artvin - Ardanuç 168 Konut Şark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti. & Yonca Tarım İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak G 8.085.000 168 %41
62 Artvin Merkez Seyitler Köyü Ortek İnş.san. Ve Tic.Ltd.şti ve Tekeşinler İnş.san. Ve Tic.Ltd.şti İş Ortaklığı 3.860.000 112 %98
63 Aydın Bozdoğan Biltur İnş.Tic.San. Tur.Yat.Ve İşl. Ltd.Şti. 8.984.339 192 %92
64 Aydın Karacasu Konut + Ticaret Mrkz. Başyapı İnş. Taah. Tur. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 6.394.061 128 %68
65 Aydın Merkez Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 23.750.000 600 %99
66 Balıkesir - Gönen Kanyol İnş. A.Ş. & Özyarıcı İnş. San. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı 8.175.000 176 %94
67 Balıkesir Dursunbey Çiftçi Mah. Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.476.000 48 %100
68 Balıkesir Kepsut Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 7.763.000 176 %87
69 Balıkesir Manyas 1.Etap Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 7.898.000 264 %98
70 Balıkesir Merkez 1. Etap (278 Alt Gelir Grubuna) Çakır Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 21.885.000 766 %97
71 Balıkesir Merkez 2. Etap (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) Makek Termomekanik San. A.Ş. 17.025.000 480 %97
72 Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1. Bölge) Şimşekler İnş.Ve Tur.Taah.Tic.Ltd.Şti 9.737.000 296 %100
73 Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2. Bölge) Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.476.000 496 %100
74 Bartın 2. Bölge Konut + İlköğretim24, Tic. Merk., Cami Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 17.295.000 206 %97
75 Bartın Merkez (192 Alt Gelir) Mertkan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 17.490.000 492 %98
76 Batman Tilmerç 608 Adet Konut İnşaatı Durmaz Oto.Pet.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 17.023.000 608 %100
77 Bayburt - Demirözü 80 Konut Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 3.448.000 80 %80
78 Bayburt Merkez Şingah Mah. Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 4.489.000 144 %100
79 Bilecik Bozuyük 288 konut inşaatı işi Lena İnş. San. Tur. Tic. Ltd. Şti. 9.913.000 288 %100
80 Bilecik Merkez (Alt Gelir) Konut + Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane Güneş Konut San. Ve Tic. Ltd. Şti. 9.444.042 176 %93
81 Bilecik Merkez 2. Etap 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan, ticaret mrk.) Ser İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 136.888 250 %97
82 Bilecik Merkez 208 Adet Konut İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 5.556.000 208 %100
83 Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi 2. Etap 1. Bölge Ser İnşaat Tic. Ltd.Şti. 15.400.000 278 %98
84 Bilecik Osmaneli 192 Konut (112 altgelir) + Ticaret Merkezi İpek İnş.Malz.San.Ve Tic.A.Ş &Çuhadaroğlu İnş.Ve San.A.Ş İş Ortaklığı 8.904.000 192 %97
85 Bingöl Karlıova (192 Alt Gelir) Gül Hasan Atlı İnş.Tic.Ltd.Şti 8.130.000 224 %95
86 Bingöl Saray Mah Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 19.284.000 336 %18
87 Bitlis Ahlat Erkizan, Tunus Mah (108+112) Ser İnşaat Tic. Ltd.Şti. 7.555.000 220 %100
88 Bitlis Merkez Rahva 1. Etap Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 8.600.000 288 %100
89 Bitlis Tatvan 2.Etap Hüsamettin Peker İnşaat 18.120.000 272 %94
90 Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah. Pekhan İnş.Tic.Kol.Şti. 8.000.000 256 %100
91 Bitlis-Adilcevaz (240 alt gelir) ticaret merkezi Aksay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Beymen İnş. Elekt. Tem. Gıda Akary. Eml. İth. İhr. Ve San. Tic.L 18.799.997 400 %73
92 Bolu - Mengen Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 10.489.524 240 %26
93 Bolu Mengen Pazarköy Konut + Tic. mrkz. Taş İnşaat Turizm Ltd. Şti. 6.235.000 144 %60
94 Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 1.etap konut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami, şadırvan Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. 26.890.000 500 %89
95 Bolu Mudurnu 128 konut + ticaret merkezi ve kreş (64 alt gelir) İda İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.690.000 128 %99
96 Burdur Merkez 1. bölge Barsa İnş. Tic. Ltd. Şti 7.580.000 224 %100
97 Burdur Merkez 2. Bölge Bozoğlu İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti 21.243.691 576 %98
98 Burdur Merkez (208 Alt Gelir) Baki Yapı Malz.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.053.000 208 %97
99 Bursa İnegöl - Alanyurt Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 6.650.000 224 %99
100 Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) Alpan İnş. Turz. San.Ve Tıc. Ltd. Şti. 2.487.872 64 %97
101 Bursa Kestel 1. Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Tic. merkz., Sağlık Oc., Cami Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş.Taah.Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 43.680.000 716 %94
102 Bursa Merkez Yıldırım Begüm Yapı Turz.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 15.474.104 492 %100
103 Bursa Nilüfer Hasanağa I. Kısım Ceylan İnşaat Ltd. Şti 25.333.000 864 %99
104 Bursa Nilüfer Kayapa + sosyal donatı Fuat Çelik İnş. Taah. San. 16.900.000 368 %100
105 Bursa Orhangazi 2. Etap Konut + Sosyal Donatı (252 Alt Gelir) İda İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti & Çelikler Taah.İnş.Ve San.A.Ş. İş Ortaklığı 11.739.000 336 %99
106 Bursa Orhangazi 3.etap Konut + İlköğretim24, tic. merkz., cami Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 44.445.000 784 %71
107 Bursa Orhangazi Tekke Mah. Aram İnş.Elk.Ürt.İth.İhr.Taah.San. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.257.000 260 %100
108 Bursa Osmangazi + İlköğretim32, cami, şadırvan Şira Elektrik İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti & Seç İnş San. Ve Tic. Turz. Ltd.Şti 34.385.000 912 %97
109 Çanakkale - Ayvacık 64 konut Özfidan İnşaat Pet. Gıda Tem. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.468.000 64 %41
110 Çanakkale Biga + ticaret mrk. Özşahinler İnş. Malz. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 7.400.000 224 %93
111 Çanakkale Kepez 144 konut inşaatı Gürbüz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.594.000 144 %98
112 Çanakkale Merkez Kepez 140 Konut Özfidan İnşaat Pet. Gıda Tem. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.536.000 140 %93
113 Çankırı Çerkeş (252 alt gelir) Konut+ Sosyal Donatı (İlköğretim16, tic. Mrk., Cami, Şadırvan Barsa İnş.veTic.Ltd.Şti. 0 324 %58
114 Çankırı Korgun Uludağ Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.498.897 104 %100
115 Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Mrkz., Cami Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. 6.075.000 128 %92
116 Çorum Merkez 2.Bölge (652 Alt Gelir) Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 19.499.000 704 %97
117 Çorum Merkez 1. Bölge Sarıdağlar İnş.Tic.Ltd.Şti. 9.700.000 296 %100
118 Çorum Merkez 3. Bölge Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 27.499.000 836 %98
119 Çorum Osmancık (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) Kent İnş.Koll.Şti. 6.643.000 224 %62
120 Denizli Kale (252 konut alt gelir) Serel Yapı End. Tic. San. Ltd. Şti. 11.861.000 408 %97
121 Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) Akçadağ İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. 8.421.000 224 %100
122 Diyarbakır Ergani + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (128 konut alt gelir) Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 25.800.000 560 %100
123 Diyarbakır Lice İkmal İnşaatı Çevlik İnş.Pet.Taşı.Mad.Tur.Sağ.Tic.San. Ltd.Şti. 1.050.000 24 %98
124 Diyarbakır Şilbe 3. Etap Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 31.539.000 960 %100
125 Diyarbakır Şilbe 576 konut inşaatı Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 15.776.000 576 %100
126 Diyarbakır Üçkuyular 1. Etap Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 16.242.000 484 %98
127 Diyarbakır Üçkuyular 2. Etap (600 konut alt gelir) Pakt İnş.Tic.Ltd.Şti. 23.900.000 672 %92
128 Diyarbakır Üçkuyular 3. Etap (240 Alt gelir) İz-Ka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Pakt İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 29.895.074 608 %98
129 Diyarbakır Üçkuyular 4.etap Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 34.321.000 960 %98
130 Düzce - Akçakoca 242 Adet Konut, 16 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sosyal Donatısı Detay İnş. Pey. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 15.947.932 242 %27
131 Düzce Çilimli Emirler Yapı İnş. Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. & Koç İnş. Taah. San. Ve Tıc. Ltd. Şti İş Otaklığı 5.275.000 108 %93
132 Düzce Merkez Metek 1.Bölge Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.635.000 592 %79
133 Düzce Merkez Metek 3.Bölge Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 34.794.000 576 %81
134 Düzce Merkez Nalbantoğlu Emay İnş.Taah. San.Tic.A.Ş. 13.295.000 558 %100
135 Düzce Nalbantoğlu 25 %100
136 Edirne İpsala Konut (160 Altgelir)+ Ticaret Mrkz., Cami, Şadırvan Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 13.489.000 304 %91
137 Edirne Keşan Beyendik Beldesi, ticaret merkezi, cami, ilköğretim-16 Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 22.800.000 456 %59
138 Elazığ Merkez Yapraklı Mah. (264+224) 488 konut Aknet İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 10.480.000 264 %100
139 Elazığ Palu Zekai Dursun İnş.Tur. Tic. A.Ş.& Aba İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 7.185.000 192 %100
140 Elazığ Sürsürü Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. 19.481.000 308 %88
141 Erzincan Kemaliye Hacıyusufmahdi Tuna Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 4.084.515 68 %61
142 Erzincan Kemaliye Taşdibi Selahattin Yıldırım 1.219.992 40 %98
143 Erzincan Merkez Mengüceli 2.Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 10.079.000 368 %100
144 Erzincan Merkez Mengüceli 3. Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 3.049.000 112 %97
145 Erzincan Refahiye İnsa İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 3.189.209 84 %97
146 Erzincan Üzümlü (84 Alt Gelir) Burtan İnş.San.Tic.Ltd.Şti. & Ayyıldız İnş. Nak.Ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 13.238.000 372 %70
147 Erzincan-Çayırlı + ticaret merkezi (alt gelir) Soyak Prj. Taah. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 4.000.000 84 %61
148 Erzurum Hınıs Aksu İnş.Taah.Tic.San.Ve Nak.İth.Ve İhr.Ltd.Şti. 3.780.000 96 %98
149 Erzurum Ilıca Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 6.950.000 240 %100
150 Erzurum İspir Tumalar İnş.Ve Tic.Lt.Şti. 1.684.500 48 %100
151 Erzurum Merkez Yakutiye 0 340 %100
152 Erzurum Palandöken Yıldızkent 1.Etap (504 alt gelir) Can İnş. San ve Tic. A.Ş. 41.750.000 816 %41
153 Eskişehir Ertuğrulgazi Mah. (144 konut) Siyah Kalem Müh.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.&İttifak İnş.Teks.Gıd.Tur.Oto.Elk.İç. Ve Dış Tic.San.Ltd.Şti 72.608.000 144 %81
154 Eskişehir Merkez- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 2.Etap Kaldırımoğlu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti. 19.000.000 400 %14
155 Eskişehir Odunpazarı 1. Etap Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 11.480.000 518 %95
156 Eskişehir Odunpazarı 2. Etap Öz-Kar İnş.Tic. ve San A.Ş. 28.738.000 832 %97
157 Eskişehir Odunpazarı 3. Etap Güneştekin İnşaat Turz. Ve Oto Ve Tic. Ltd.Şti. 9.387.000 368 %97
158 Eskişehir Tepebaşı Şeker Mah. Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 17.000.000 644 %93
159 Gaziantep - Çıksorut 1. Etap Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 58.212.000 976 %3
160 Gaziantep Merkez Şahinbey Karataş (240 konut alt gelir) Balpa İnş.Teks.San.Ve Tic. A.Ş. 39.600.000 1.248 %99
161 Gaziantep Şehitkamil (1104), kreş, camii, ticaret merkezi, sağlık ocağı Baltaş İnş.San Ve Tic.Ltd.Şti. 57.900.000 1.104 %98
162 Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş & Ali Acar İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 9.982.000 176 %94
163 Gümüşhane Kelkit Büyükcami + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan) Başyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve Tic.Ltd.Şti.& Taş İnş.Tur.Ltd.Şti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.337.680 112 %98
164 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah. Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 5.999.000 192 %100
165 Gümüşhane Merkez(250), Torul(80) Konut + ilköğretim okulu(16), ticaret mrk. Gürbüz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 17.415.000 330 %79
166 Hakkari Merkez 160 Konut + Sosyal Tesis Kam İnş.Tic.Ltd.Şti. 11.970 160 %82
167 Hakkari Merkez 2. Etap Gül-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 5.985.000 192 %100
168 Hakkari Şemdinli 64 Konut + Çukurca 48 Konut Erek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 6.300.000 112 %97
169 Hatay Antakya Günyazı 2. Etap (252 Alt Gelir) Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 26.750.000 532 %90
170 Hatay Antakya Günyazı Mahit Topal-Çapa Ortak girişimi 16.195.000 392 %100
171 Hatay Belen 410 konut + Ticaret Merkezi + Camii Avcılar Gıda San. Ltd. Şti. 18.765.000 410 %0
172 Hatay Kırıkhan Dağsan İnş.Tic.Ltd.Şti 11.097.964 296 %98
173 Hatay Reyhanlı (80 alt gelir) + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami-şadırvan) Mithat Topal İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti. & Çapa Müh.İnş.Mek.Elk.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 13.274.000 272 %73
174 Isparta Gönen konut + ticaret mrk., cami İskar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 5.150.600 128 %74
175 Isparta Merkez İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 6.474.000 240 %98
176 Isparta Merkez Çünür Mah. İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 5.784.000 168 %100
177 Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1. Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret mrkz) Serel Yapı End.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Mehmet Çelik İnş.Taah.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Egemen İnş.VeTic.Ltd.Şti. 46.200.000 732 %92
178 Isparta Uluborlu (176) ticaret merkezi; Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 14.388.000 176 %97
179 İstanbul Çatalca Hadımköy 2. Bölge 904 konut Hazinedaroğlu İnş. 27.718.000 904 %100
180 İstanbul Çatalca Hadımköy 1. Etap + Sosyal Donatı, (Tic. Mrk., Cami, Şadırvan) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.443.000 392 %97
181 İstanbul Gaziosmanpaşa Doğa İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. 7.597.000 162 %0
182 İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk 2. Bölge (606) + sosyal donatı (İlköğretim-24, Kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane) Alke İnş. & Makro İnş. Ortak Girişim 34.958.712 606 %97
183 İstanbul Halkalı 1. Bölge Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 66.190.000 1.116 %100
184 İstanbul Halkalı 3. Bölge Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 75.100.000 1.480 %92
185 İstanbul Halkalı 4. Bölge Biat İnş. San. Tic. A.Ş. 30.414.000 784 %99
186 İstanbul Halkalı 5. Bölge Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti 50.950.000 1.108 %99
187 İstanbul Halkalı 550 ada Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 22.496.000 560 %100
188 İstanbul Halkalı 6. Bölge Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 45.300.039 944 %78
189 İstanbul Halkalı 7. Bölge Serel Yapı End. Tic.ve San. Ltd. Şti. & Aydur İnş. Taah. Tic. San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Gi 32.500.000 726 %93
190 İstanbul İkitelli 1. Etap (alt Gelir) Delta İnş. San. Tic. A.Ş. 14.800.387 678 %99
191 İstanbul İkitelli göçmen konutları 2G İnş. - Aydur İnş. ortak girişimi 606.563 20 %100
192 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2. Bölge İskar inş. ve Arslanlar İnş. Ortak girişimi 49.334 1.000 %98
193 İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 1.Etap Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 49.416.000 1.042 %0
194 İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 3. Bölge Ilgın İnş. İç Ve Dış Tic A.Ş. 66.963.000 1.334 %0
195 İstanbul Pendik Şehli Mah. 1. bölge (592 Alt Gelir Grubu) Hazinedaroğlu İnş. 31.870.000 1.056 %100
196 İstanbul Ümraniye Doğa İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. 6.253.000 96 %0
197 İzmir - Torbalı-Yazıbaşı 1. Etap + (ilköğretim24, ticaret mrk.) (400 konut alt gelir) Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 38.600.000 840 %91
198 İzmir Aliağa ilköğretim16 (140 konut alt gelir) 2001 Yapı Elemanları San. ve Tic.A.Ş. 19.144.000 500 %87
199 İzmir Çiğli Siyah Kalem Müh. İnş. San. A.Ş. 34.220.805 668 %0
200 İzmir Menemen Asarlık (160 konut alt gelir) İhe İnşaat San.Ve Tic.Ltd. 7.958.000 208 %99
201 İzmir Merkez Dere Mah. (Ahiska Türkleri) + sosyal donatı(İlköğretm24, Tic.Mrkz, Cami, Şadırvan, yemekhane, Sosyal Tesis Fetih İnşaat Müh. Müt. Madencilik Ltd. Şti. 17.266.964 568 %32
202 İzmir Seferihisar 24 konut + Urla 84 konut Biltur İnş.Tic.San. Tur.Yat.Ve İşl. Ltd.Şti. 6.099.544 108 %81
203 Kahramanmaraş Elbistan ilköğretim24, Tic. Mrkz., Cami Ermit Müh.İnş.San.VeTic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah.İşmak.Orj.Yed.San.VeTic.Ltd.Şti.&Aksay İnş.San.VeTi 36.290.000 504 %97
204 Kahramanmaraş Fatih Mah. 0 396 %0
205 Karabük Merkez Fatih Mahallesi )(alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim24, Tic. Merk.Cami, Şadırvan Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 18.590.000 476 %99
206 Karabük Merkez Kılavuzlar Mah. 672 odalı Yurt + Sosyal Tesis, Yemekhane, Cami Hataş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 12.500.000 168 %99
207 Karaman Ayrancı Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 0 64 %99
208 Karaman Merkez Değirmendere Er yapı San. Tic. Koll. Şti. 28.600.000 720 %99
209 Kars Merkez Karacaören Mahallesi 180 konut inşaatı Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 10.680.000 180 %100
210 Kars Sarıkamış Yenimahalle Sar-Bay İnş.Tur.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 9.990.000 304 %66
211 Kastamonu Merkez 2. Bölge Makek Termomekanik San. A.Ş. & Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.460.000 624 %97
212 Kastamonu Merkez Saraçlar Mah. 1. Bölge Dilek İnş. Ve Tic. A.Ş. 9.346.500 288 %100
213 Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), İnta Müh.Mim.İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti. 13.680.000 312 %97
214 Kayseri - Merkez 4. Bölge (476 konut alt gelir) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 13.083.000 476 %99
215 Kayseri - Merkez 5. Bölge Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 24.145.000 656 %99
216 Kayseri - Pınarbaşı 3. Etap 280 konut DİO Dan. İnş. Org.Taah. Müm. San. ve Tic. Ltd .Şti. 14.750.000 280 %11
217 Kayseri Merkez 1. Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 9.344.000 376 %100
218 Kayseri Merkez 6. Bölge (264 alt gelir) Konut + lise40, spor salonu, tic. mrkz. Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 35.880.000 744 %63
219 Kayseri Merkez 7. Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 35.875.000 728 %63
220 Kayseri Merkez Melikgazi 2. Bölge Atlas Yapı San.Ve Tic. A.Ş. & Erdinç İnş. Taah. Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 33.124.000 944 %97
221 Kayseri Merkez Melikgazi 3. Bölge Tepe İnş.San A.Ş. & Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. Ortak Girişimi 37.740.000 1.184 %97
222 Kayseri Pınarbaşı Hürriyet Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 6.777.000 192 %100
223 Kayseri Yahyalı ( 144 Alt gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami Kaldırımoğlu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti. 20.276.000 344 %83
224 Kırıkkale Yahşihan 2. Etap 108 Alt Gelir konut + (ilköğretim24, cami-şadırvan) Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 0 282 %93
225 Kırıkkale Bahşılı 1. Bölge İb-Ak İnş. Ltd. Taah. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. & Taş İnş. Tur.Ltd. Şti. İş Ortaklığı. 5.800.000 176 %97
226 Kırıkkale Bahşılı 2. Etap Özcan Çelik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.980.000 240 %86
227 Kırıkkale Balışeyh Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 0 144 %100
228 Kırıkkale Hacıbey 48 Alt gelir konut, tic. mrk., cami, şadırvan, ilköğretim (24), sağlık ocağı) Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 0 392 %93
229 Kırıkkale Keskin Yenice Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 0 192 %100
230 Kırıkkale Yahşihan Yavuzlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 19.980.000 380 %100
231 Kırşehir Çiçekdağı Aktif Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 2.948.000 72 %6
232 Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi) Öz-Den Taah.İnş. San.End.Tic.Ltd.Şti. 11.850.000 320 %94
233 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Ayık İnş.Tic.İth.İhr.Ve Tur.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 15.083.228 384 %98
234 Kilis Merkez 1. Bölge Şira Elektrik İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti 9.110.000 224 %100
235 Kilis Merkez 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, kreş, tic. mrk., cami) Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 41.663.000 640 %93
236 Kocaeli - Merkez - Bekirpaşa - Akçakoca 2. Etap İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 6.333.000 190 %99
237 Kocaeli - Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe Mustafa Ekşi İnş. 18.725.000 402 %96
238 Kocaeli Bekirpaşa Deretepe Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş 18.690.000 682 %100
239 Kocaeli Gebze Göçmen Konutları Bedirhan Öztürk 715.473 20 %100
240 Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 13.554.805 476 %97
241 Kocaeli Gölcük (358 Altgelir) Özyapı İnş - Delta İnş. Ortak Girişimi 39.726.000 856 %83
242 Konya - Halkapınar 2. Etap 208 konut Avcılar Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 8.296.288 208 %46
243 Konya Akşehir Kuruçay Dio Dan. İnş. Org. Taah.Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti 6.273.000 192 %98
244 Konya Bozkır Soylu Dek. İnş. Taah. Hay. San. Tic. Ltd. Şti. & Kemal Şeker Ortak Girişim 8.800.000 192 %88
245 Konya Çumra Mihmandar Mh. 1. Etap (48 Alt gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.403.000 144 %98
246 Konya Çumra Mihmandar Mh. 2. Etap (60) + ticaret mrk., Ulu İnş.Turz.Teks.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.690.000 60 %91
247 Konya Doğanhisar (144) Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 0 144 %97
248 Konya Emirgazi Mintaş Müh. İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 5.168.000 96 %0
249 Konya Ereğli Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 0 588 %0
250 Konya Halkapınar Köprübaşı Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 0 80 %100
251 Konya Kadınhanı 2. Etap tic. mrkz., cami Livanel Turz.İnş.San.Ve Tic.Ltd. Şti. 7.073.134 112 %99
252 Konya Kadınhanı Kayabaşı 1. Bölge İmseç İnş.Taah. Müh. Tic.Ltd. Şti. 2.566.997 80 %100
253 Konya Karapınar Sandıklı Güryapı Taah. İnş.Tur. Tic. Ltd.Şti. 10.583.000 336 %100
254 Konya Meram 1. Etap Eryapı San. Ve Tic.Koll.Şti- Necmettin Eryılmaz Ve Ortağı 54.250.000 972 %78
255 Konya Merkez Selçuklu 1. Bölge Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 8.695.000 320 %100
256 Konya Merkez Selçuklu 2. Bölge Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 29.195.000 960 %100
257 Konya Merkez Selçuklu 3. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 28.195.000 736 %100
258 Konya Selçuklu Yazır Mah. (Alt Gelir) Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 23.698.000 640 %81
259 Konya Yunak Ulu İnş.Turz.Teks.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.690.000 72 %91
260 Konya-Sarayönü Öz Orallar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.043.000 208 %40
261 Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2.Etap (64) Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 304 %98
262 Kütahya Emet İda İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti & Çelikler Taah.İnş.Ve San.A.Ş. İş Ortaklığı 5.939.000 144 %98
263 Kütahya Gediz Gür Tur İnş. Taah. Enj. San.Tic. Ltd.Şti. 7.845.000 208 %100
264 Kütahya Hisarcık Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 160 %98
265 Kütahya İnköy 3.Etap Başyapı İnş. Taah. Tur. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.686.000 180 %53
266 Kütahya Merkez 1. Etap İlci İnş. San. Ve Tic A.Ş. 9.493.000 332 %100
267 Kütahya Merkez İnköy 2. Etap (476 Alt Gelir) Makek Termomekanik San. A.Ş. & Be-Ma İnş.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 31.544.839 720 %93
268 Kütahya Tavşanlı M.A.B. İnş. Ve San. Ltd. Şti 6.325.837 192 %100
269 Malatya Akçadağ Mas İthl. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.984.000 208 %100
270 Malatya Arapgir Konut+ ticaret merkezi Meşe İnş. Tur. Gıda San. Ve Paz. Ltd. Şti. 4.141.985 96 %0
271 Malatya Beydağı 2. Etap 1. Bölge lise-40 (616 Alt Gelir) İlsan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & İlci İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 30.439.500 920 %99
272 Malatya Beydağı 2. Etap 2. Kısım Meşe İnş. 7.200.000 612 %85
273 Malatya Beydağı Yapraklı 1. Bölge 2001 Yapı Elemanları San.Ve Tic.A.Ş. 24.400.000 852 %100
274 Malatya Doğanyol Argün İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.640.000 48 %100
275 Manisa Köprübaşı Polatoğlu Pet Ürün. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 1.920.000 48 %91
276 Manisa Merkez Horozköy Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 13.716.000 416 %100
277 Manisa Salihli Durasıllı + Cami Tic. Mrkz. Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.863.000 132 %91
278 Mardin Merkez Nur Mah. 1. Etap Areksan İnş. San. Ltd. Şti. 9.333.000 240 %98
279 Mersin Anamur Ören Beldesi 2. Etap Konut Aksay İnş. San. Tic.Ltd. Şti. 17.758.000 340 %91
280 Mersin Anamur-Ören 1.Etap (lise-24, cami-şadırvan, ticaret merkezi, sağlık ocağı) (280 alt gelir) Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 35.197.500 560 %97
281 Mersin Silifke + İlköğretim24, Ticaret mrkz., Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi Toprak Yapı İnş. Tur. Pet. Mad. Gıda Otom. Teks. İth. İhr. San.Ve Tıc. Ltd. Şti. 35.388.000 536 %92
282 Mersin Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim24, Tic. merkz., Cami Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 24.860.000 407 %95
283 Mersin Toroslar (252 Alt Gelir) Konut + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami İzka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 34.923.669 612 %87
284 Muğla Kavaklıdere (80 Alt gelir) + Tic. Mrkz. Şark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti. 6.078.000 116 %82
285 Muğla Merkez-Kötekli (208 konut alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk.) Ermit Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah. İşmak.Orj . Yed.San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı. 40.848.000 880 %99
286 Muş Merkez Tırkavanak Mehmet Emin Şimşek İnş. 6.089.799 144 %100
287 Nevşehir Hacıbektaş 1.Etap Aydıngün İnş.Turz.Tic.San.Ve Nak. Ltd.Şti. 5.611.233 144 %91
288 Nevşehir Hacıbektaş 2. Etap (336 alt gelir) + (ilköğretim24, ticaret mrk., kreş) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.913.000 336 %97
289 Nevşehir Merkez Yeniüçüncü Erdinç İnşaat Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 14.105.000 504 %100
290 Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 2. Etap MBD İnş.San.Tur.Müh.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.950.000 272 %100
291 Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 3. Etap Hatem İnş.Ve Tic.A.Ş. 14.580.000 288 %92
292 Niğde Altunhisar Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.124.438 96 %99
293 Niğde Bor Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 14.822.400 512 %96
294 Niğde Bor 3. Bölge (400 Alt Gelir) Aknet İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 18.823.000 512 %100
295 Niğde Çiftlik Livanel Turz.İnş.San.Ve Tic.Ltd. Şti. 1.542.028 48 %99
296 Ordu Merkez 742 konut + sosyal donatı (İlköğretim-16, Ticaret mrk., Kütüphane, Sağlık ocağı, cami-şadırvan)) Teknotes Müh. İnşaat Taah.Tic Ve San. A.Ş. & Çaba Müh. İnş. Mek.Elk.San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 39.339.000 742 %78
297 Ordu Ünye Tic. Merkezi, Cami, Şadırvan ( 140 alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 19.241.000 448 %93
298 Osmaniye Kadirli Topraktepe Feza İnş.Tic.Turz.Ve San.Ltd.Şti. 3.192.168 84 %100
299 Osmaniye Merkez Fakuşağı (80 Konut Altgelir) Halil Avcı – İnş. Müh. Müt 9.247.000 264 %100
300 Rize Çamlıhemşin Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 1.795.000 48 %100
301 Rize Hemşin konut, ticaret merk. Aksu İnş.Taah.Tic.San.Ve Nak.İth.Ve İhr.Ltd.Şti. 4.250.000 56 %91
302 Rize Merkez Fındıklı (48), Ardeşen (164), Çayeli (156) Gürbüz İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti & Taş İnş.Turz. Ltd. Şti İş Ortaklığı 13.225.000 368 %97
303 Rize Pazar Kocaköprü (78 Afet Konutu) Kalyon İmar End. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti 47.366.000 168 %100
304 Sakarya Adapazarı Camili 1.Etap ve 2. Etap + (kütüphane, cami) Atlas Yapı San.Ve Tic. A.Ş. & Erdinç İnş. Taah. Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 74.500.000 1.208 %96
305 Sakarya Adapazarı Korucuk A Bölgesi 182 Konut İnşaatı Emay İnş.Taah. San.Tic.A.Ş. 4.977.000 182 %100
306 Sakarya Adapazarı Korucuk B Bölgesi 256 Konut İnşaatı Kontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 6.500.000 256 %100
307 Sakarya Adapazarı Korucuk C Bölgesi 148 Konut İnşaatı Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.588.000 148 %100
308 Sakarya Adapazarı Korucuk D Bölgesi 226 Konut İnşaatı. Çakarlar İnş.San.Ltd.Şti. 6.349.000 226 %100
309 Sakarya Adapazarı Korucuk II. Etap 936 konut inşaatı Turan Haznedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 25.950.000 936 %100
310 Samsun Hastanebaşı (176), Selahiye(80) İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 7.844.000 256 %100
311 Samsun Havza (112) ticaret merkezi ve camii, Gazi (210) , Atakentte camii, Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 322 %98
312 Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim(16) + Atakent Kamalı ilköğretim(24) İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 9.340.000 264 %100
313 Samsun Merkez Çobanlı Atakent 1. Etap Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.967.000 296 %100
314 Siirt Yağmurtepe 192 Konut, Kurtalan 132 Konut (Toplam 324 Konut) Garipoğlu Tur.İnş.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.475.000 324 %100
315 Sinop Merkez İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 11.420.000 272 %98
316 Sivas - Gölova 2. Etap Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 0 96 %0
317 Sivas Gölova 64 (Alt Gelir) Konut + Tic. mrk., Cami - Gür-Dağ Müh.İnş.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti & Aba İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı 17.163.000 64 %78
318 Sivas Merkez Çayboyu Mah. 1. Bölge Hüsamettin Peker İnşaat 8.684.350 384 %100
319 Sivas Merkez Çayboyu Mah. 2. Bölge (alt gelir grubuna) Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 11.885.000 464 %99
320 Sivas Merkez İşhanı 1. Bölge A-Yapı İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 8.000.000 288 %98
321 Sivas Merkez İşhanı 2. Etap Konut + sosyal donatı (ticaret, ilköğretim24, cami, şadırvan) Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 26.149.063 576 %93
322 Sivas Suşehri + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami) (128 konut alt gelir) Yadigar İnş. San. Ve Tic. Turz. Ltd. Şti. 14.888.500 304 %88
323 Sivas Şarkışla (96 Alt Gelir) Orhan İnş. 6.734.000 224 %100
324 Şanlıurfa Akabe 6. Etap Konut + İlköğretim24, İlköğretim16, Spor Salonu, Cami, 2 Adet Kreş, 3 Adet Tic. Mrkz. Ilgın İnş. İç Ve Dış Tic. A.Ş. & Bucaklar İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı 79.674.000 1.136 %93
325 Şanlıurfa Birecik Konut + sosyal donatı, ilköğretim-24 (176 Alt Gelir) İz-Ka İnş.Müh.Teks.Amb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Gap Metaş İnş.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.584.879 410 %98
326 Şanlıurfa Merkez Akabe 1. Bölge Soyak İnşaat ve Ticaret A.Ş. 9.412.000 216 %100
327 Şanlıurfa Merkez Akabe 2. Bölge İlci İnş.San. Ve Tic.A.Ş. & İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 10.979.000 432 %100
328 Şanlıurfa Merkez Akabe 3. Bölge (96 Konut Altgelir Grubu) Barsa İnş.ve Tic. Ltd. Şti 11.613.000 312 %98
329 Şanlıurfa Merkez Akabe 4. Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) İz-Ka İnş.Müh.Teks.Amb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Gap Metaş İnş.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 16.884.000 552 %97
330 Şanlıurfa Merkez Akabe 5. Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) Özge İnş.Taah.Tic.San.Ve Tur.Ltd.Şti. 22.912.000 592 %100
331 Şanlıurfa Siverek Konut + Tic. Merk. Enyap İnş. Otom. Tur. ve Dayanıklı Tük. Malları San. Tic. Ltd. Şti. 24.620.000 392 %12
332 Şırnak Beytüşşebap Ahenk Yapı İnş. Tes. Tur. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 2.730.000 48 %0
333 Şırnak Merkez 2. Etap 1. Bölge Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 6.890.000 220 %100
334 Tekirdağ Hayrabolu Varan İnş. Tic.Koll.Şti 5.440.000 132 %97
335 Tokat Almus Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 6.745.000 160 %66
336 Tokat Merkez Dedeli 1. Bölge Doğa İnş.San.Tic.Ve Tur. Ltd.Şti. 7.398.000 216 %98
337 Tokat Merkez Dedeli 3. Bölge (320 Alt Gelir) Yıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş 17.850.000 480 %97
338 Tokat Niksar İsmetpaşa Yıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş 8.360.000 240 %100
339 Tokat Turhal (80 Alt Gelir) Özensan Müh.Taah.Tur.Hayv.San.Ve Tic.A.Ş 18.265.000 380 %99
340 Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1. Etap 96 Konut Alt Gelir Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 9.548.000 288 %98
341 Trabzon Akçaabat Yıldızlı 2. Etap Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 8.389.000 204 %97
342 Trabzon Akçaabat Yıldızlı 3. Etap Mustafa Ekşi İnş. 9.938.000 258 %98
343 Tunceli Merkez İlyapı Taah. İnş. San. Ve Tic A.Ş. 2.043.000 80 %98
344 Tunceli Ovacık iskender demir 1.243.000 48 %97
345 Tunceli-Çemişgezek 0 80 %0
346 Uşak Merkez 2. Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Tic. Merkz., Sağlık oc., Kafeterya, Kütüphane, Cami) Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 10.485.000 264 %97
347 Uşak Merkez 3. Bölge (168 alt gelir) Durmaz İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti 18.350.000 520 %98
348 Uşak Merkez Kuyucak Serel Yapı İnş. 10.875.000 300 %98
349 Van Bahçesaray Erensan İnş. Mlz. Ve İnş. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. 7.130.000 90 %0
350 Van Edremit Sarmansuyu Ulusal İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti.& Kalyon İnş.San.Ve Tic.A.Ş.Ortak Girişimi 55.943.000 1.688 %100
351 Van Erciş Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 7.380.000 228 %100
352 Van Erciş 2. Etap+ ilköğretim 24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami, Şadırvan Hüsamettin Peker İnşaat & Niyazi Bayramoğlu Ortak Girişim 22.845.000 304 %92
353 Yalova Merkez 3. Etap Esha İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.097.141 128 %91
354 Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) İz-Ka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.ve Tic.Ltd.Şti&Durmaz İnş. Taah.Tic.ltd.Şti.İş Ortaklığı. 54.642.862 1.152 %97
355 Yozgat - Yenifakılı (96), Çayıralan (72), Sarıkaya (192) + Ticaret Merkezi Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 16.620.000 360 %87
356 Yozgat Akdağmadeni İbrahimağa 1. Etap Has-Fırat İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 6.189.500 192 %98
357 Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 13.670.000 320 %97
358 Yozgat Merkez 1. Bölge Can İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 9.250.000 228 %98
359 Yozgat Yerköy 1. Etap 0 320 %0
360 Yozgat Yerköy 2.Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) İlci İnş.San. Ve Tic. A.Ş. 11.780.000 240 %100
361 Zonguldak Çaydeğirmeni (80 Alt Gelir), tic. mrkz, camii Kübra İnş. Taah. Tic.- Abdullah Yusuf Yeniçerioğlu & Armağan İnş.Med.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ort 7.510.000 160 %77


Konut+Sosyal donatı
Sıra
No Proje Adı ve Bölgesi Yüklenici Firma Toplam Bedel(YTL) Konut Sayısı Fiziki Gerçek.
1 Adana Sofulu 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret mrk, cami) Çukurova İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 12.482.062 308 %97
2 Adıyaman-Kahta 150 Yataklı Devlet Hastanesi Md. İnş. Elk. San. Tic. Ltd. Şti. 18.238.000 %0
3 Afyonkarahisar - Çay Konut + ticaret merkezi, cami Livanel Turz.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. & Feza İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 8.896.418 176 %71
4 Afyonkarahisar Bayat Konut + Tic. Mrk., Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.772.758 160 %11
5 Afyonkarahisar Dinar Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) Sarıdğlar İnş.Tic.Ltd.Şti. 13.930.000 352 %97
6 Afyonkarahisar Merkez 2. Bölge 348 Adet Konut, 1 Adet Kreş ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme Arda Müh. Elk. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 20.320.000 352 %51
7 Afyonkarahisar Sandıklı Konut + Cami, Tic. Mrkz. Livanel Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 15.907.326 288 %4
8 Afyonkarahisar-Emirdağ, ticaret merkezi, cami Çalağan İnş. Taah. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. 12.000.000 230 %91
9 Ağrı Eleşkirt İstiklal mah. İlköğretim-16, Diyadin 200 kişilik pansiyon 0 50 %0
10 Aksaray Zafer mah. 3. Etap Konut - Ortaköy Cami İnş. - Eskil Cami İnş. Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. 14.498.000 330 %91
11 Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) Öz Er-Ka İnş.Turz.Elek.Taah.Tic.Ve San.Ltd. Şti. & Çelikler İnş A.Ş.İş Ortaklığı 11.930.747 264 %99
12 Ankara Akyurt + Sosyal Dnt., (İlköğretim24, Tic. Mrkz.) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 12.106.000 336 %97
13 Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) Balkent İnş. Tic. Ltd. 9.000.000 288 %91
14 Ankara Elmadağ Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim16, Kreş, Cami Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 27.590.000 528 %83
15 Ankara Gölbaşı Örencik 5. Etap Konut+ 2 Adet İlköğretim(40), Cami, Kreş Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 0 1.062 %2
16 Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 23.513.000 144 %61
17 Ankara Haymana 196 Konu+Tic. Mrkz., Cami, Şadırvan 0 196 %0
18 Ankara Kalecik Konut+ticaret merkezi Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 5.075.000 112 %89
19 Ankara Kızılcahamam Konut + Tic. Mrkz., Cami Taşkınlar İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 14.715.000 298 %86
20 Ankara Mamak Konut + ilköğretim16, Cami Garipoğlu Tur.İnş. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.599.000 510 %60
21 Ankara Polatlı 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 37.723.000 648 %81
22 Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 8.993.000 355 %98
23 Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret mrk., yemekhane) Özsinan İnş.Tur.Tic.San.Ltd. Şti. 18.436.000 392 %97
24 Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, kreş, sağlık oc., cami, şadırvan) (112 Altgelir) Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 22.114.000 512 %97
25 Ankara -Yenikent 104 adet HAİT - Ayaş Şeyh Muhittin Lise16, Çetintürk İnş. - İbrahim ÇETİNTÜRK & Kemal İnş. Teks. Gıda Otm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 9.199.000 104 %21
26 Ankara Yenimahalle Demetevler Konut + İlköğretim, Krakol, sağlık Ocağı Akay İnş. Ltd. Şti. & YP İnş. A.Ş. İş Ortaklığı 44.224.000 740 %6
27 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret mrk. Öz-Kar İnş.Tic.Ve San.A.Ş.&Can İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 58.638.000 1.152 %92
28 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret mrk. Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 63.000.000 1.272 %65
29 Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret mrk. Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. 43.682.000 564 %90
30 Ankara-Gölbaşı 2. Bölge, ticaret merkezi Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 57.835.000 1.032 %86
31 Ankara-Gölbaşı 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 42.990.000 480 %67
32 Aydın - Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) Özkan Müh. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. 6.665.623 144 %98
33 Balıkesir Ayvalık 6 Adet Konut, Sosyal Tesis, Personel Yatakhanesi Fikret Göktaş 0 6 %0
34 Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.& Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 23.199.000 412 %88
35 Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Oc., Tic. Mrkz. Age İnş. Ve Tic. A.Ş. 48.950.000 838 %92
36 Balıkesir Burhaniye Konut + Tic. merk. Kanyol İnş. A.Ş. & Özyarıcı İnş. San. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı 7.836.000 164 %99
37 Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim8, Tic. Merkz., Cami Maksem Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 23.722.000 412 %93
38 Balıkesir Manyas 2.Etap (Tic. Merk.,İlköğretim-24, cami,Şadırvan,Kütüphane) T.E.Z. Mim. İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 12.464.791 252 %100
39 Bayburt Arpalı Tarımköy (80 konut) - İO (8 ders.) - Bayburt Mrk. 1. Böl. Sos. Don. 300 kişilik Yurt - 24 ders. Lise - Spor Sal. - Bayburt Merk. 2. Böl.120 konut + 61 dükkan + 1 Çelik Köprü Eryapı İnş. San.Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 24.414.000 200 %93
40 Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.669.000 128 %59
41 Bitlis Rahva 2. Etap (96 Alt Gelir) Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 10.161.000 272 %99
42 Bitlis Rahva 3. Etap Konut + Tic. mrkz. Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. 26.980.000 512 %3
43 Bolu Gerede 160 KOnut + Ticaret Merkezi Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 7.772.758 160 %30
44 Bolu Kürkçüler Konut + Tic Mrkz., Cami Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 17.980.000 348 %72
45 Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2.etap konut + Tic. mrkz., Sağlık oc. Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 23.506.000 500 %4
46 Bolu Merkez-Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 14.600.000 348 %98
47 Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. 12.947.000 264 %97
48 Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim16 MS Müh.İnş.Turz. Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 4.950.000 96 %77
49 Bursa - Mustafakemalpaşa Tatkavaklı 232 konut + Ticaret Merkezi + Cami Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti. 11.944.005 232 %21
50 Bursa Hamitler 2.Etap Konut + İlköğretim32, Lise40, Spor Salonu, Tic. Mrkz. Begüm Yapı Turz. Tic.ve San. Ltd. Şti. 63.934.000 1.124 %5
51 Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret mrkz., Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 Begüm Yapı Turz.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 0 948 %91
52 Bursa- İnegöl 1.Etap ilköğretim, ticaret merkezi, cami Maksem Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Bema İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 43.444.000 686 %18
53 Bursa Nilüfer Hasanağa II. Kısım + Sosyal donatı İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.& İlsan İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti. İş Ortaklığı 28.107.000 720 %100
54 Bursa Yenişehir 740 konut + ticaret merkezi + 24 derslikli ilköğretim + camii Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş. Taah. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi 41.450.000 740 %26
55 Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami Kanyol İnş. A.Ş. 8.068.000 144 %92
56 Çanakkale Kepez Konut + İlköğretim24, Lise24, Anaokulu, Cami, Tic. Mrkz., Sağlık Ocağı İzka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.VeTic.Ltd.Şti.&Yeni Fidan İnş.Nak.Gıda.Pet.Teks.İş Mak.San.VeTic.Ltd. 65.286.027 960 %8
57 Çankırı Kurşunlu Konut+ Sosyal Donatı, İlköğretim16, Cami, Şadırvan, Tic. Mrkz. K.F.S. İnş.Tic. Ltd. Şti. 18.874.000 384 %13
58 Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) Taşoğlu İnş.Taah.İth.İhr.Tic.Ve San. Ltd.Şti. & Taş İnş.Turz.Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 7.793.000 256 %97
59 Çorum Sungurlu Konut + sağlık ocağı 0 176 %0
60 Denizli Çal Konut + Tic. Merkz., Zek-San İnş. Tic. Ve San. Ltd.Şti 0 192 %92
61 Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) E.R.S İnş.San Ve Tic. A.Ş & Halis Çoban İş Ortaklığı 37.897.000 680 %90
62 Diyarbakır - Ergani 20 adet Hait, Lice 2 adet Hizmet Destek Tesis(İGPVY Erensan inş. Malz. Ve İnş. Orman Ürün San ve Tic. Ltd. Şti. 5.998.000 20 %11
63 Diyarbakır Kayapınar Konut (384) - Ergani Karakol Binası Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti. 21.420.000 384 %92
64 Diyarbakır Silvan (192 alt gelir) Hiperbol İnşaat paz. Ltd.Şti. 9.284.000 208 %97
65 Diyarbakır Silvan 2. EtapKonut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti 8.640.000 128 %74
66 Düzce Beyköy ilköğretim-16, ticaret merkezi Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 25.983.588 568 %36
67 Düzce Merkez (MEMUR-SEN) (72 Alt Gelir)+ Sosyal Donatı, Tic. Mrkz., cami, Sağlık Ocağı, Yönetim Merkezi, Kreş, Seha İnş.Müh.Mad. Tur.San.Ve Tic.A.Ş. 36.070.000 588 %98
68 Düzce Merkez Metek 2.Bölge Sosyal Donatı ( ilköğretim-40, sağlık ocağı, cami, şadırvan, ticaret merkezi) Bulgu İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 38.299.000 608 %79
69 Edirne Keşan Yenimuhacir Konu+ İlköğretim8, Tic. Mrkz., Cami Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 12.319.000 240 %86
70 Edirne Merkez 1. Etap Fırınlarsırtı (ilköğretim-8, kreş, cami, ticaret merkezi, sağlık ocağı) Age İnş. Ve Tic. A.Ş. 42.850.000 784 %94
71 Elazığ Merkez 2. Etap + sosyal donatı (cami, şadırvan, kütüphane, ticaret) Ucuz İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. 9.995.000 224 %100
72 Erzurum Ilıca Konut + İlköğretim16 Özerka İnş. Turz. Elek. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. & Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak girişimi 14.487.267 272 %83
73 Erzurum İspir 124 Adet Konut, Ticaret Merkezi Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı İşi Baran İnş. Tur. Eml. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 7.600.000 124 %0
74 Erzurum Oltu Yeşildoğa İnş.Taah. Tic.Ltd.Şti. 2.796.725 80 %91
75 Erzurum Olur 96 Konut + Tic. Mrkz. Cami, Şadırvan Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 4.481.000 96 %62
76 Eskişehir Mrkz- Odunpazarı- Çankaya- Vadişehir 3.Etap+ ticaret merkezi Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 52.480.000 952 %40
77 Eskişehir Odunpazarı 4. Etap + (ilköğretim32, lise40, 2 ticaret mrk., spor salonu, cami, kreş) (96 alt gelir) Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. 31.247.000 400 %95
78 Eskişehir Odunpazarı Vadişehir 1072 Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor s., Kreş, Cami, Tic. Mrkz. - Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&İttifak İnş.Teks.Gıd.Tur.Oto.Elk.İç. Ve Dış Tic.San.Ltd.Şti 72.608.000 1.072 %81
79 Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor Sa., Kreş, Cami, 2 Adet Tic. Mrkz Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 81.980.000 1.265 %89
80 Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz. Cami Ermit Müh.İnş.San.VeTic.Ltd.Şti.&Doğcan İnş.Taah.İşmak.Orj.Yed.San.VeTic.Ltd.Şti.&Aksay İnş.San.VeTi 27.980.000 472 %91
81 Gaziantep Merkez Şehitkamil konut + ilköğretim-32, spor salonu, cami, kreş, ticaret merkezi, sağlık ocağı Fatih Petrol İnş. Ve San. Tıc. A.Ş. 45.521.000 1.060 %77
82 Giresun Merkez + Sos. Dnt., Karakol , bekçi kulübesi Ali Acar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.621.000 240 %99
83 Giresun-Alucra (ilköğretim-16, Tic. Mrkz., spor salonu, cami) Oruçoğlu Aka İnş. 11.148.000 160 %93
84 Gümüşhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan, kütüphane) Başyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve Tic.Ltd.Şti.& Taş İnş.Tur.Ltd.Şti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. 0 96 %98
85 hakkari Yüksekova Konut + Tic. Mrk., Camii, Şadırvan Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 8.469.000 156 %99
86 Hatay Dörtyol + sosyal Donatı ( İlköğretim24, Tic. merk) Nahya İnş.Tic.Turz.Ltd.Şti 16.245.000 360 %86
87 Hatay Saraycık Mehmet Potas İnş. 5.400.000 114 %90
88 Iğdır Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (112 alt gelir) Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. & Aslantaş İnş.San. Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığı 13.374.000 288 %98
89 Isparta - Atabey Yakabağlar 216 konut + Ticaret Merkezi Admin yapı İnş. Turz San Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 9.780.000 216 %18
90 Isparta Merkez 240 HAİT,1 Adet 52 Üniteli Hizmet Destek Tesisi (İGPVY) Evyap İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti. 0 240 %14
91 Isparta Merkez Aliköy, 168 Konut +24 derslikli İlköğretim Okulu + Ticaret Merkezi Ser İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. & Egemen İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 11.580.000 168 %0
92 Isparta Sütçüler Konut+ Tic. Mrkz., Cami Admin Yapı İnş. 10.999.000 232 %19
93 İstanbul - Halkalı Devlet Demir Yolları 1. Etap 700 Konut + 32 derslikli İlköğretim Okulu + 32 derslikli Lise Biat İnş. San. Tic. A.Ş. 43.914.960 700 %27
94 İstanbul - Tuzla-Aydınlı 3. Etap Konut + İlköğretim40, Lise40 Baltaş İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. 68.500.000 1.360 %2
95 İstanbul Çatalca Hadımköy 3. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şad.) Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 24.385.000 696 %97
96 İstanbul -Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge (750)+ sosyal donatı (Lise-24, spor salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 Adet Büfe Alke İnş. & Makro İnş. Ortak Girişim 34.329.068 750 %97
97 İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 2.Etap Konut+ lise-40, ilköğretim-40, kreş, spor salonu Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 26.360.000 332 %0
98 İstanbul Pendik Şehli Mah. 2. bölge + Sosyal Donatı Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 21.149.000 680 %97
99 İzmir Buca Tınaztepe 2.Etap, ilköğretim - Aliağa cami, açık spor sahaları Siyah Kalem Müh. İnş. San. A.Ş. 53.290.000 986 %10
100 İzmir Buca-Tınaztepe 1.Etap lise, anaokulu, cami, tic. mrkz, sağlık ocağı 0 694 %0
101 İzmir Menemen Asarlık 2.Etap (544) + sosyal donatısı (İlköğretim-8, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Fetih İnş.Müh.Müt. Mad.Ltd.Şti. 23.449.000 544 %86
102 İzmir Tire Konut + İlköğretim, Tic. Mrkz. Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 21.950.000 320 %81
103 Kahramanmaraş - Afşin + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (112 alt gelir) Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 11.766.000 272 %98
104 Kahramanmaraş Merkez Serintepe Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan ve bekçi kulübesi- Adıyaman Kahta Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan Özge İnş.Taah.Tic.San.Ve Tur.Ltd.Şti. 15.407.000 200 %91
105 Karabük Esentepe 268 konut + sosyal hizmetler binası + ticaret merkezi. Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 21.989.000 268 %0
106 Karaman Kırbağı Konut + İlköğretim, Lise, Cami, Tic. Mrkz.- Yeşildere 50 adet Tarımköy Oraka İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltdi Şti. 48.630 930 %20
107 Karaman Sarıveliler Konut + Tic. Mrkz. 0 96 %0
108 Karaman Sevgi Evleri Ortak kullanım binası Entek İnş.Taah.Yapı Malz.Elek.Mak.Bilg.Eml.Oto. Nak.Tur. Gıda Tem.Pet.Ürn. San.Ve Tic.A.Ş 1.900.000 6 %36
109 Kayseri Bünyan Konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim16 Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 13.590.000 214 %87
110 Kayseri Erciyes Üniversitesi 1224 konut , sosyal tesis , cami, ilköğretim, kreş ve ticaret merkezi. Tepe İnş San A.Ş. & Erkut İnş. Yapı. End. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 86.840.000 1.224 %0
111 Kayseri İncesu Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş. 21.948.000 432 %92
112 Kayseri Pınarbaşı 2.Etap (144) (80 alt gelir)+ sosyal donatı (İlköğretim-8, ticaret merkezi, kreş, kütüphane ve camii ) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 10.210.000 144 %67
113 Kayseri Tomarza (ilköğretim-16, ticaret merkezi, cami) Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 14.995.000 304 %52
114 Kırklareli Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., sağlık ocağı, cami-şadırvan) (192 konut alt gelir) Kobalt İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş. 17.396.548 456 %71
115 Kırşehir Akpınar Boztepe, ticaret merkezi 0 96 %0
116 Kırşehir -Yenice Mevkii . 8 Engelsiz Yaşam Birimi, 1 İdari bina Yılmaz Eser İnş. 1.848.000 9 %62
117 Kocaeli - Gebze-Şekerpınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk., kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş&Biat İnş.San.Tic.Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı 49.896.000 1.260 %99
118 Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) Ekşioğlu İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 23.400.000 420 %99
119 Konya Akören Konut + ticaret merkezi, cami Özfidan İnş. A.Ş. 6.993.000 144 %14
120 Konya Beyşehir Konut + sosyal donatı (ilköğretim(24), ticaret mrk, kütüphane, cami sub.) Kom Yapı Hazır Beton-Prefabrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 16.981.000 448 %100
121 Konya Cihanbeyli konut + Tic. mrk. Soylu Dek. İnş. Taah. Hay. San. Tic. Ltd. Şti 4.278.000 80 %91
122 Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit) Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 15.650.000 400 %100
123 Konya Ilgın Konut + Tic. Mrkz., Cami Be-Ma İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. & İnkosa İnş.Kon.Tur.Pey.Nak.San.Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 9.742.042 192 %21
124 Konya Selçuk Üniversitesi 528 Adet Konut ve Sosyal Donatı Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 21.930.000 528 %97
125 Konya Seydişehir + ilköğretim16, kreş, ticaret merkezi Ok-Kan İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti. 22.545.000 384 %10
126 Kütahya - Altıntaş Konut + ticaret merkezi Mintaş Müh. İnş. Taah. Tic. A.ş. 3.838.000 96 %78
127 Kütahya Çavdarhisar Konut + İlköğretim16 Beta İnş. Tic. Koll. Şti. 5.990.000 80 %9
128 Kütahya Gediz 2.Etap Konut ve Sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Şadırvan), Akay İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.420.000 280 %98
129 Kütahya- İnköy 4.Etap Konut + ilköğretim-32, ticaret merkezi, cami Akay İnş. Ltd. Şti. 49.950.000 924 %12
130 Kütahya Simav Konut + Tic. Mrkz., Cami Özfidan İnş. A.Ş. 10.443.000 192 %6
131 Kütahya Tavşanlı ( 96 Alt Gelir) 2. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami-şadırvan) Akdemir İnş. İth.İhr. Mad. Tic. Ve San.Ltd.Şti 9.160.000 324 %76
132 Kütahya-Merkez Sevgi Evleri, kreş - Uşak Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi Kolca İnşaat Tic. Ve San. Turz. A.Ş 4.070.700 7 %77
133 Malatya-Darende Konu+ ticaret merkezi, cami Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müşv. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 196 %51
134 Manisa Akhisar 436 Konut (176 Alt gelir) + ilköğretim24, Cami, Tic. Mrkz. - Manisa Merkez Lise24 Uzunlar İnş.San.Ve Tic.A.Ş 30.950.000 436 %69
135 Manisa Merkez 1.Etap Ticaret Merkezi, 2.Etap (192 Alt Gelir) konut ve Sosyal Donatı Öz Er-Ka İnş.Turz.Elk.Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 20.129 544 %100
136 Manisa Merkez 3. Etap + (ilköğretim32, ticaret mrk., cami) İskar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 31.920.000 724 %22
137 Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (ilköğretim-24, tic. merkz.) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Çakarlar İnş. Tic. Ve San.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.489.000 384 %98
138 Mardin Kızıltepe Konut+Sosyal Donatı Eserler İnş.Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. & Re-Ha İnş. Nak. San. Tic. A.Ş. 26.915.000 576 %97
139 Mardin-Midyat (64 alt gelir) + (ilköğretim24, tic. mrk., cami,.) Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 22.895.000 304 %75
140 Niğde Altunhisar 2.Etap ticaret merkezi, cami 0 80 %0
141 Niğde Bor 2. Bölge + sosyal donatı (ticaret mrk., kütüphane, cami, şadırvan) Can İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 14.738.000 496 %100
142 Niğde Bor 5.Bölge Konut + Tic. Mrkz., Cami Cemre İnş.Plastik Su Ürün.San.Ve Tic.Ltd. Şti & Gürdem İnş. Elek.San.Ve Tic.Ltd. Şti İş Ortaklığı 13.210.766 304 %92
143 Niğde-Bor 4.Bölge + ticaret merkezi Can İnş. San. ve Tic. A.Ş. 24.250.000 208 %97
144 Ordu Fatsa Konut + sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret mark.Cami, Kütüphane Şadırvan) İlci İnş. San. Ve Tic A.Ş. 13.993.000 320 %100
145 Ordu Gölköy (Alt Gelir 96 Adet ) Konut + Tic Merkz. , Cami, İlköğretim16 Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 12.363.000 208 %19
146 Osmaniye Düziçi Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, çarşı, kafeterya) Güç-Ar İnş. San. Tic. A.Ş. 7.635.000 192 %100
147 Osmaniye Kadirli 2. Etap (Tic. Mrk., Camii) Halil Avcı – İnş. Müh. Müt 11.093.000 160 %98
148 Osmaniye Yaveriye 1.Bölge (ilköğretim-16, tic.merkezi, cami, kütüphane)(384 alt gelir)- Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim-24,sağlık ocağı) Bozbey İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.&Özuyar İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. 23.328.000 482 %99
149 Sakarya - Karasu 1. Bölge (160 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 16.206.000 304 %89
150 Sakarya Adapazarı Korucuk 3. Etap 800 Konut - Bilecik Merkez ilköğretim16 Özekip İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 34.751.000 800 %75
151 Sakarya Sapanca Konut + Tic. Mrkz. Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müş. Ve Tic. Ltd. Şti. 11.975.000 240 %32
152 Samsun Çarşamba + ilköğretim-16, cami, şadırvan, ticaret merkezi Türkerler İnş.Tur.Mad.Enj.Ürt.Tic.Ve San.A.Ş 53.690.000 672 %47
153 Samsun Merkez Çobanlı Atakent 2. Etap Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 11.776.000 348 %100
154 Siirt Merkez 64 adet HAİT, 52 Üniteli İGPVY, Eruh 52 Üniteli İGPVY Akanlar Toplu Konut İnş. Turz. Pet. Ürün. Ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 9.510.000 64 %5
155 Şırnak 3. Etap (Konut 96) + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Cami - Şırnak idil (Konut 80),Tic. Mrkz.- Şırnak Güçlü Konak (Konut 48) Tic mrkz.- Şırnak Cizre ilköğretim24-Şırnak Uludere (Konut 48)tic. mrkz.- Hakkari mrkz Cami, Tic. Mrkz.,- Hakkari Cami Onarımı Etemhan İnş. San. Ve Tıc. Aş. & Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 25.740.000 272 %10
156 Şırnak Cizre(160), Silopi(96) + (2 ticaret mrk., 2 cami-şad.) Doğcan İnş.Taah.İş.Mak.Orjyed.San.Tic.Ltd.Şti. 14.028.426 256 %97
157 Tekirdağ Çorlu Velimeşe Konut + ilköğretim32, Tic. mrkz., Cami Özuyar İnş. Tic. Ltd. Şti. & Ateşoğulları İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim 18.620.000 320 %85
158 Tekirdağ Merkez 1. Bölge(ilköğretim24, tic.mrkz., cami, şadırvan) (80 Alt Gelir) Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. 27.712.000 580 %96
159 Tokat Merkez Dedeli 2. Bölge Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 21.866.810 438 %97
160 Tokat Niksar 2.Bölge konut + ticaret merkezi, cami Dio Dan. İnş. Org. Taah.Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti 14.498.000 240 %92
161 Trabzon Akçaabat (390 konut) - Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 20.100.000 390 %96
162 Trabzon Akçaabat Yıldızlı 4.Etap (192)+ ticaret merkezi, ilköğretim-24, spor salonu Yapı-Tek İnş. San.Tic. Aş. 11.850.000 192 %98
163 Tunceli Hozat Konut + Ticaret Merkezi, Kreş Feniş Toprak Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Celal Yaşar Feniş İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı. 6.855.892 102 %18
164 Uşak Karaağaç 696 Konut 16 Derslikli İlköğretim Okulu Ticaret Merkezi Camii Ve Sağlık Ocağı İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı Durmaz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 32.672.880 696 %25
165 Van - Merkez Korubaş Köyü 1058 Adet konut, cami, ticaret merkezi, 16 derslikli ilköğretim okulu Pakt İnş. Tic. Ltd. Şti. 70.870.000 1.058 %0
166 Van Kevenli 1. Etap Konut+ ilköğretim40, Tic. mrkz., Cami Etemhan İnş. San. Ve Tıc. Aş. & Gür-Dağ Müh. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 20.394.000 368 %68
167 Yozgat - Merkez Sevgi Evi Başak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 2.199.595 7 %0
168 Yozgat Merkez 2. Bölge + Sosyal donatı Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 25.725.000 492 %100
169 Zonguldak Alaplı Konut + İlköğretim, Tic. mkz., Cami K.F.S. İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.399.000 262 %93
170 Zonguldak Ereğli Konut+ Tic. Mrkz., Cami., Şadırvan Mustafa Ekşi İnş. 15.631.200 258 %84
171 Zonguldak Merkez + ilköğretim16 (60 konut alt gelir) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 10.567.000 250 %97


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:31
1 Adana Seyhan Gürselpaşa Aybu İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Sağır İnş. Gıda Teks. Tur. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 10.763.000 224 %98
2 Ankara Altındağ Aktaş - Doğantepe Konut+ Sosyal Dnt., Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 24.958.000 718 %94
3 Ankara Altındağ-Gültepe (Gecekondu Dönüşüm) Konut + Sosyal Donatı,8 Dükkan, İlköğretim16, Sağlık Oca., Cami, Şadırvan Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 45.350.000 784 %94
4 Ankara Kuzey Kent Girişi 1. Etap + ilköğretim24 Toprak Yapı İnş.Turz.Pet.Mad.Gıda Oto.Teks.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.&Özoğuz İnş.San.ve Tic.Koll.Şt 47.100.000 710 %53
5 Ankara Kuzey Kent Girişi 2. Etap Konut + Anaokulu Türkerler İnş.Tur.Mad.Enj.Ürt.Tic.Ve San.A.Ş 47.247.613 754 %46
6 Ankara Kuzey Kent Girişi 3. Etap Taş İnş. 31.450.000 530 %23
7 Ankara Kuzey Kent Girişi 4. Etap + 2 adet tic. mrkz., ilköğretim32 Gestaş İnş. Tic. Ve San. A.Ş. & Hona Grup İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 45.500.000 690 %44
8 Ankara Kuzey Kent Girişi 5. Etap Toprak Yapı İnş.Turz.Pet.Mad.Gıda Oto.Teks.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.&Özoğuz İnş.San.ve Tic.Koll.Şt 42.444.000 688 %34
9 Ankara Kuzey Kent Girişi 6.Etap, ticaret merkezi, ilköğretim-32 İlerleyen Yapı İnş. Taah. Gıda Tur. Egt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. & İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Lt 39.435.000 591 %46
10 Ankara Kuzey Kent Girişi 7.Etap, ticaret merkezi Hataş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 19.980.000 318 %2
11 Ankara Mamak Yatıkmusluk Özşahinler İnş. Malz. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.400.000 132 %15
12 Ankara Mamak Yatıkmusluk 2. Etap (kentsel Yenileme) Üç-Aş İnş. 8.800.000 176 %97
13 Ankara Protokol Yolu 1. Bölge 400 konut Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 12.879.000 480 %100
14 Ankara Protokol Yolu 2. Etap Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. 13.416.000 496 %97
15 Ankara Protokol Yolu 3. Etap (480 konut) + sosyal donatı (ilköğretim, lise, 2 spor salonu) Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 20.275.000 480 %98
16 Ankara Protokol Yolu 4. Bölge (1.008 konut) + (kreş, ticaret mrk., cami-şad., sağlık ocağı, kütüphane, imamevi, kafeterya) İlsan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & İlci İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 49.443.000 1.008 %93
17 Antalya - Merkez Sütçüler 1. bölge 336 konut Dibay İnş. Turz. Müh. Telek. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 13.600.000 336 %25
18 Antalya Merkez Kepez 1.bölge (Kentsel Yenileme) Özsinan İnş.Tur.Tic.Ve San.Ltd.Şti. & Aytaş Çev.Sis.İnş.Doğ.İml. İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 17.645.000 448 %91
19 Bayburt 1. Bölge 36 Adet Konut, 23 Adet Dükkan ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi Eryapı İnş. San.Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 9.349.260 36 %94
20 Bayburt Merkez Gençosman 1,2. Etaplar Eryapı İnş. San.Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 33.763.260 156 %75
21 Bursa Osmangazi 1. Bölge (Kentsel Yenileme) Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti. 10.711.000 208 %0
22 Bursa Osmangazi 2.Etap (Kentsel Yenileme) Şentürkler Müh. Müth. İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 11.420.000 222 %0
23 Denizli Kurudere 1.Etap (ilköğretim-24, cami, ticaret merkezi) Ser İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. & Halis Çoban Ortak Girişim 29.445.000 496 %71
24 Denizli Kurudere 2.Etap (sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami) Merkez Yapı İnş.A.Ş & Biser İnş.Müh.Gıda Tek.Pet.Oto.Tur.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 29.829.771 582 %87
25 Denizli Kurudere 3.Etap (ticaret merkezi) Dio Dan.İnş.Org.Taah.Müm.San.Ve Tic.Ltd.Şti.-Yp İnş.A.Ş İş Ortaklığı 22.778.165 456 %93
26 Denizli Merkez Dokuzkavaklar 1. Etap Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. 5.600.000 256 %97
27 Denizli Merkez Dokuzkavaklar 2. Etap Özemekyapı İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.900.000 192 %100
28 Diyarbakır Merkez Çölgüzeli 1.Etap ilköğretim-24, sağlık ocağı, cami, ticaret merkezi, karakol Polen İnş. Müh. Nak. Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Dibay İnş. Tur. Müh. Telek. Nak. San. Ve Ti 44.887.000 816 %0
29 Diyarbakır-Merkez-Çölgüzeli 2.Etap(Kentsel Yenileme Projesi) Hiperbol İnş. Paz. Ltd. Şti. + Fettah İnş. Ort. Girişimi 19.485.999 456 %0
30 Erzincan Çarşı Mah. 1. Etap Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 12.748.000 368 %98
31 Erzincan Çarşı Mah. 2. Etap (konut+ticaret+semt konağı) Tepe İnş. San. A.Ş. & Tesan İnş.San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 22.288.605 512 %100
32 Erzincan Merkez Geçitköy Mengüceli Mah.(Alt Gelir) Saka İnş.Tic.San.Ltd.Şti. 2.841.000 153 %100
33 Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 1. Bölge Pekerler İnş Ve Tic.Koll.Şti. 9.240.000 280 %100
34 Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 2. Bölge + Sosyal Donatı (İlköğretim24), Ticaret mrkz., Cami, Kütüphane Haşemoğlu İnş. San.Ltd.Şti. & Pekerler İnş. Ve Tic. Koll. Şti. İş Ortaklığı 17.930.000 420 %100
35 Erzurum Merkez Yakutiye Öz Er-Ka İnş.Turz.Elk.Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti.. 17.000.000 512 %99
36 Gaziantep - Şahinbey (Kentsel Yenileme)+( 2 cami, ticaret merkezi, kütüphane, sağlık ocağı) Hasan Sever İnş. Müt. Taah. Tıc. Ltd. Şti. 65.227.000 1.260 %79
37 Gaziantep Beylerbeyi İlköğretim32, cami, tic. mrkz. 0 %0
38 Gaziantep Merkez Beylerbeyi 1. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) Biat İnş.San.Ve Tic.A.Ş. & İspa İnş.San.Ve Paz.A.Ş. İş Ortaklığı 10.215.450 320 %100
39 Gaziantep Merkez Beylerbeyi 2. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) Durmaz İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti 28.335.000 824 %100
40 İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 1. Kısım Tek-Art İnş. A.Ş. 24.862.000 912 %100
41 İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 2. Kısım + sosyal donatı (ilköğretim(32), Ticaret Mrk., spor salonu) Tek-Art İnş. A.Ş. 16.162.862 576 %100
42 İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 3. Kısım Tek-Art İnş. A.Ş. 26.938.755 1.152 %100
43 İstanbul Küçükçekmece-Ayazma Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 17.935.000 364 %64
44 İstanbul Maltepe Başıbüyük Ak İnş. Harf. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. 13.670.000 300 %31
45 İstanbul Tuzla 1.Bölge 760 konut Altgelir Makek İnş. & Hasan Ekşi İnş. 26.325.000 760 %99
46 İstanbul Tuzla Aydınlı 2. Bölge (gecekondu dönüşüm) Siyah Kalem Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Hasan Ekşi Ortak Girişimi 36.701.000 984 %72
47 İzmir Konak Uzundere 3. Bölge Kuzu Toplu Konut İnş.Ltd.Şti.&Bozoğlu İnş. Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 19.763.702 616 %97
48 İzmir Karşıyaka Örnekköy Gül-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 20.605.000 808 %98
49 İzmir Konak Uzundere 1. Etap Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 19.990.000 672 %97
50 İzmir Konak Uzundere 2. Etap Ekşioğlu İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 39.998.525 1.176 %81
51 İzmir Konak Uzundere 4. Etap Kuzu Toplu Konut İnş.Ltd.Şti.&Bozoğlu İnş. Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 18.300.685 616 %93
52 Karabük Cevizlidere 1. bölge 384 Konut ve Katlı Otopark İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 15.500.000 384 %97
53 Karabük Cevizlidere 2. bölge (432 konut) + sosyal donatı (ilköğretim24, 2 ticaret, cami) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. 42.500.000 432 %94
54 Kars Merkez Yenimahalle 1. Bölge Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 7.489.848 224 %98
55 Kars Merkez Yenimahalle 2. Bölge Haşemoğlu İnş. San.Ltd.Şti. 18.995.000 528 %95
56 Kocaeli Bekirpaşa Özgürtaş İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti & Gürsel Selvi Ortak Girişim 3.324.448 84 %52
57 Kocaeli Merkez Gündoğdu 1. Bölge Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 42.000.000 1.040 %78
58 Kocaeli Merkez Gündoğdu 2. Bölge (338 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim36, spor salonu, cami, imamevi) Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 12.395.000 338 %98
59 Mersin Erdemli Öz Orallar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 3.515.382 80 %19
60 Mersin Erdemli 1. Bölge Karataş İnş.Mak.Ve San.Tic.A.Ş. 14.715.000 480 %99
61 Mersin Erdemli 2. Bölge Garipoğlu İnş. 4.000.000 160 %87
62 Nevşehir Merkez ilköğretim-32, sağlık ocağı, cami, ticaret merkezi 0 704 %0
63 Samsun Canik 1. Etap 960 Eryapı İnş. San. Tic. A.Ş. 0 960 %0
64 Samsun Merkez Adalet Mh. + sosyal donatı (ilköğretim-24, tic. mrk.) Koçoğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş. 22.769.000 672 %97
65 Trabzon Bahçecik 1. Bölge Özsinan İnş.Tur.Tic.San.Ltd. Şti. 16.933.000 382 %97


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:32
1 Ankara Bala Afet Uygulaması Meda İnş. Turz. San. Tic. Ltd.Şti. 41.160.000 726 %0
2 Batman Kuyubaşı 1. Bölge 382 konut İlci İnş. San. Ve Tic A.Ş. 21.239.000 382 %98
3 Batman Kuyubaşı 2. Etap Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim24, Sağlık oc., Cami Durmaz Oto.Pet.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 15.822.000 214 %97
4 Batman Kuyubaşı 3. Bölge 606 konut Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 34.340.000 606 %98
5 Bingöl (TOBB) 480 Adet Konut İnşaatı Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 480 %100
6 Bingöl 1. Bölge Ekinyolu İçtaş İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 7.919.477 208 %100
7 Bingöl Genç Yenişehir 1. Bölge Şüra Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. 4.134.240 80 %100
8 Bingöl Genç Yenişehir 2. Bölge Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.933.000 112 %100
9 Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 1. Bölge Turan Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 17.293.108 448 %100
10 Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 2. Bölge Baytur İnş.Taah.A.Ş. 14.028.592 368 %100
11 Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 3. Bölge Altındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. 8.220.000 224 %100
12 Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 4. Bölge Tepe İnş.San.A.Ş. 10.562.010 288 %100
13 Bursa M.Kemal Paşa Karaköy + Tic. Merk, Ahır, Tandır inşaatı Makro İnş. Tic. Ltd. Şti. 6.250.000 105 %97
14 Erzurum Kandilli Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti. 4.362.000 96 %100
15 Erzurum Aşkale Prizma Mobilya İnşaat Turizm.Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 6.438.705 176 %98
16 Erzurum Aşkale Yeniköy Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 1.684.500 45 %98
17 Erzurum Ilıca 1.Bölge 208 Afet Konutu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi Umut İnş. Tic. Tur. Ve San. Ltd. Şti. 1.355.000 208 %96
18 Erzurum Ilıca 2. Etap Çuhadaroğlu İnş.San.A.Ş. 4.304.880 144 %98
19 Gümüşhane Kürtün 20 Konut - Özkürkün 156 Konut Merkez İnşaat 7.990.000 176 %53
20 Hakkari Bağlar Afet Konutu Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.735.000 108 %100
21 Hakkari Gupsi Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 5.804.000 192 %51
22 Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatı Şark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti. 1.445.000 44 %100
23 İstanbul - Esenler İkitelli 114 Adet Afet Konutu (Karaahmetli Mevkii) Simkar İnş. Gıda Turz Ve Su Ürünleri Ltd. Şti. 4.934.000 114 %0
24 İzmir Seferihisar Turabiye Pakt İnş.Tic.Ltd.Şti. 7.624.520 180 %100
25 İzmir Urla Ekintaş İnş.San.ve Tic.A.Ş. 2.898.560 72 %100
26 Kastamonu-İhsangazi 24 konut (Afet Uyg.), Çatalzeytin 60 konut (Afet Uyg.), Pınarbaşı 64 konut (Afet Uyg.) Yapı Kur Mim. Müh. İnş. Ve İnş. Ürünleri Mak. İml. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.895.000 148 %32
27 Muş Bulanık Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 5.672.850 144 %98
28 Rize (Kavaklı, Bağdatlı, İslampaşa, Atmeydanı, Müftü) afet konutu. Yüksel İnş. A.Ş. ve Tekeşinler İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi 6.798.000 372 %100
29 Rize Güneysu - Rize Pazar Tic. Mrkz., Cami, Şadırvan Öz Akkuşlar İnş.San. Tic. Ltd.Şti. 4.300.000 96 %86
30 Sivas Yıldızeli 208 (96 Alt Gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. mrk., Cami Gür-Dağ Müh.İnş.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti & Aba İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı 17.163.000 208 %78
31 Şanlıurfa Ceylanpınar (Afet Konutları) ilköğretim16, cami, Şadırvan, Tic. Merkz Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müşv. Ve Tic. Ltd. Şti. 7.910.000 96 %97
32 Trabzon Düzköy Yenimahalle (afet konutları) Mazlum Milletlerarası İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 6.350.000 208 %83
33 Trabzon Merkez Çömlekçi (64), Akçaabat Kavaklı(40), Akçaabat(80) (afet konutları) Taş İnş. 5.360.000 184 %97
34 Trabzon Of (Afet Konutları) Zafer Saka - İnş. Müh. 2.760.000 40 %54
35 Tunceli Merkez (100 Afet Konutu+Huzur evi, Cami Minaresi), Tunceli Nazımıye (56 Konut) Haysel İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 7.113.000 156 %36
36 Tunceli Pülümür Afet Konutları Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. 2.500.000 48 %100
37 Van Hangediği 80 Afet Konutu, 80 Ahır inşaatı, İlköğretim5, Tic. mrkz., Cami Kartalkaya Prj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 9.859.206 80 %91


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:33
1 Adana - Yüreğir - Buruk (Tarımköy) Alaniçi İnş.İma.Taah.Turz.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.&Yitaş Müh.İnş.Malz.Taah.Plan Proje Teks.Nak.Turz. 6.064.000 113 %14
2 Adana Kürkçüler Konut + Tic. Mrkz., İlöğretim5, cami, Şadırvan, Sağlık Ocağı Alaniçi İnş.İma.Taah.Turz.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.&Yitaş Müh.İnş.Malz.Taah.Plan Proje Teks.Nak.Turz. 6.694.000 97 %7
3 Afyonkarahisar İli Çay İlçesi 95 Adet Tarımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet konut Tic. mrkz. Çalağan İnş. Taah. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. 7.977.000 139 %85
4 Aydın İncirliova Burakgazi İnş.İth.İhr.Mad.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 4.214.000 142 %100
5 Batman Kuyubaşı (Tarımköy) Ekn İnşaat Gıda Taah. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 4.490.000 196 %83
6 Bilecik Pazaryeri 122 Adet Konut İnşaatı işi (Tarımköy) Martaş Ulus.Taş.İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 4.352.500 122 %100
7 Bingöl Kığı Yazgünü (Tarımköy) Has-Vural İnş.Tur.Gida Pet.Tem.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 2.431.000 89 %91
8 Çankırı Merkez İnançköy (Tarımköy) Bedirhan Öztürk 6.213.000 222 %100
9 Erzincan - Altınbaşak 61 konut Tarımköy Uygulaması Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 3.239.000 61 %97
10 Erzincan - Bayırbağ 40 Konut Tarımköy Uygulaması + ticaret Merkezi Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 3.239.000 40 %97
11 Erzincan Çukurkuyu ( Tarımköy ) Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 1.658.168 42 %97
12 Erzincan Yaylabaşı 277 konut - Tarımköy Eryapı İnş. San. Tic. A.Ş. 15.980.000 277 %3
13 Erzurum Aşağı Çat(51 konut), Yukarı Çat(68 konut) (tarımköy uyg.) Pasin İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.736.440 119 %98
14 Gaziantep Çaybaşı (tarımköy) Kalyon İmar End. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti 8.598.000 214 %80
15 Gümüşhane Kale (Tarımköy)Konut + İlköğretim D-Müh. Yapı Gıda Ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 3.710.000 60 %76
16 Isparta Senirkent Büyükkabacı Tarımköy 105 konut ve Ticaret Merkezi Detay İnş. Teks. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 7.001.647 105 %86
17 Kahramanmaraş Türkoğlu + ilköğretim5, ticaret mrk., cami Alaniçi İnş. İma. Taah. Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti & Yitaş Müh. İnş. Malz. Taah. Plan Proje Teks 7.925.000 119 %0
18 Muğla Yeşilbağcılar 127 Konut ve Sağlık Ocağı C.C İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 4.675.017 127 %0
19 Siirt Merkez Bostancık İzzettin Kuzu İnş. 2.750.000 62 %97
20 Siirt Merkez Doluharman Köyü (tarımköy) Saçarlar İnş. 5.550.000 163 %62
21 Şanlıurfa - Halfeti Argıl 100 konut Tarımköy Uygulaması, Şanlıurfa - Yukarıgöklü 90 konut Tarımköy Uygulaması Sağır İnş. Gıda Teks. Tur. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. 8.233.000 190 %98
22 Şanlıurfa Argıl, Yukarıgöklü Altyapı İnşaatı işi 0 %0
23 ŞanlıUrfa Halfeti (Tarımköy) Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.995.000 158 %100
24 Şanlıurfa Halfeti 2. Etap Konut+ Tic. mrkz. Aydın İnş. Taah San. Ve Tic. Ltd. Şti. 22.963.000 363 %0
25 Van Merkez Yeşilköy Konut + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami) (tarımköy) Ermit Müh.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.&Acarlar İnş. Taah.Nak.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 4.963.000 78 %98
26 Yozgat Çandır (60) (Tarımköy) konut + Ticaret Merkezi Metek İnş. Teks. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 60 %92


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:34
1 Ankara Çankaya Dikmen Mah. 16743 ada 1 parsel Mesa Mesken San.A.Ş.&Aktürk Yapı End.Ve Tic.A.Ş.&Emlak Paz. İnş. Prj.Yön.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı 0 1.852 %21
2 Ankara Eryaman 10. Etap Konut + Tic. Merkz., Yüzme Havuzu, Anaokulu Kontaş İnş.Mad.San.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. & Canberk İnş.Tur.San Ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 100.000.000 534 %76
3 Ankara Eryaman 168 adet Konut İntim İnş.Tic.Müş.Ltd.Şti. 9.472.000 168 %100
4 Ankara Eryaman 8-9. Etaplar Kontaş İnş.Mad.San.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. & Canberk İnş.Tur.San Ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 207.090.124 1.344 %98
5 Ankara Keçiören (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 80.800.000 428 %54
6 Antalya Çıplaklı Kentsel Servis Alanının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Ok-Kan İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti. 9.000.000 %0
7 Diyarbakır Kayapınar 1482 ada 1 parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi Pakt İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 0 336 %0
8 Eskişehir Tepebaşı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi Al-Reş İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 60.000.000 448 %80
9 İstanbul Bahçeşehir 10. Bölge (SPRADON) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 103.300.000 394 %50
10 İstanbul - Küçükçekmece Halkalı Mah. 5201 parsel Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 26.290.000 400 %0
11 İstanbul Ataköy Konutları 6. Mah.İlköğretim-16 Mutlu İnşaat Tic.ve San. A.Ş. Ve Ortakları ortak Girişimi 347.214.076 950 %82
12 İstanbul Avcılar Ispartakule 1. Bölge + ticaret mrk., ilköğretim, lise, cami (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) (BİZİM EVLER) İhlas Holding- İhlas Yapı Tur. ve Sağ. A.Ş. Ortak Girişimi 202.500.000 751 %33
13 İstanbul Bahçeşehir 11. Bölge Gülkeleşoğlu İnşaat & İfaş Yapı San. & Ar-Ke İnşaat & 2M İnşaat & Gül iş İnşaat Otak Girişimi 547.000.000 600 %0
14 İstanbul Bahçeşehir 4. Bölge - (MANOLYA EVLERİ) İntes İnşaat San. Tic. A.Ş. - FİBA Gayrimenkul Gel. İnş. Yat. A.Ş. Adi Ortaklığı 137.845.190 374 %90
15 İstanbul Bahçeşehir 5. Bölge (UpHillCourt) Varyap Varlıbaşlar-Teknik Yapı 224.000.000 682 %76
16 İstanbul Bahçeşehir 6. Bölge (SPRADON) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.-Garipoğlu İnş. Ortaklığı 156.000.000 352 %40
17 İstanbul Bahçeşehir 8. Bölge konut + ticaret (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) Hona İnş. - Demirkaya İnş. - Mehmet Çelik İnş. ortak girişimi 171.500.000 565 %0
18 İstanbul Bahçeşehir 9. Bölge (SPRADON) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. 38.000.000 179 %42
19 İstanbul Bahçeşehir T1 Bölgesi Kontaş İnş.Mad.San.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. & Canberk İnş.Tur.San Ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 240.000.000 395 %47
20 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Aşçıoğlu İnş. - Yimtaş İnş. ortak girişimi 42.684.021 74 %47
21 İstanbul Halkalı IV. Bölge Özsaya İnş.A.Ş. & Güner İnş.Ltd.Şti Ortak Girişimi 0 1.368 %100
22 İstanbul Halkalı Toplu Konut alanı 625/1,626/1 ve 627/1 parsellerin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı Artaş İnş.San.Ve Tic. A.Ş. & Gün-Er İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 280.646.775 1.044 %0
23 İstanbul Kozyatağı Baytur İnş.Taah.A.Ş. 81.000.000 800 %100
24 İstanbul Küçükçekmece Halkalı (Olympiakent) 1. etap Soyak İnşaat ve Ticaret A.Ş. 137.375.350 1.364 %100
25 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 4. Etap (664) ve 3.Etap (1564) (Olympiakent) 2. Etap Soyak İnşaat ve Ticaret A.Ş. 60.761.121 2.228 %97
26 İstanbul Küçükçekmece Halkalı II. Bölge 447/1-17 bölgeler (576+292) Albayrak Turz.Sey. Tic. A.Ş. 77.114.000 868 %91
27 İstanbul Küçükçekmece Halkalı III. Bölge 451/10 parsel (264+96) Turan Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. - Özyazıcı İnş. ortaklığı 63.270.000 360 %100
28 İstanbul Ümraniye Taşdelen Mehmet Çelik-Buket İnş.-Tokal İnş.-Hat San. İnş. Ortak Girişimi 43.500.000 346 %63
29 İstanbul-Bahçeşehir 243/1 parsel ikmal ihalesi (has. payl.) Bemay İnşaat 40.000.000 38 %32
30 Tekirdağ Kapaklı (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 0 1.160 %100


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:34
1 İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Cengiz İnşaat Ve Ticaret A.Ş. 227.700.000 675 %0
2 İstanbul Ataşehir (Batı) 1. Bölge (KentPlus) Emay İnş.-İpek İnş. Ortak Girişimi 390.000.000 2.044 %98
3 İstanbul Ataşehir (Batı) 2. Bölge (UpHillCourt) Varyap İnş.-Teknik Yapı Ortak Girişimi 400.000.000 1.742 %96
4 İstanbul Ataşehir (Batı) 3. Bölge Konut ve işyeri (myworld) Akdeniz İnş. (Ağaoğlu) 810.000.000 3.639 %91
5 İstanbul Ataşehir 4. Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş. Esasına göre inşaatı ve satışı) Or-Han İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. - Grant İnş. Dış Tic. ve Tur.San.Ltd.Şti. ortak girşimi 31.525.824 180 %100
6 İstanbul Ataşehir Batı 1. Kısım 4.Bölge Konut+ İlköğretim, Tic. Mrkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Varyap İnş. 766.000.000 1.500 %0
7 İstanbul Bahçeşehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Ekşioğlu İnş. - Gürbüz İnş. - Kare İnş. Ortak Girişimi 215.902.440 844 %11
8 İstanbul Bahçeşehir 460-62/1 parsel Tulip Gayrimenkul-Mertkan İnş.-İlci İnş.-Fms İnş. 415.800.000 1.410 %0
9 İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Emlak Pazarlama İnş.-Fideltus İnş.Tic.A.Ş- Öztaş İnş 519.075.770 2.373 %23
10 İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 2.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Emlak Pazarlama İnş.-Fideltus İnş.Tic.A.Ş- Öztaş İnş. 565.821.516 3.600 %23
11 İstanbul Bakırköy Kartaltepe (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Taş Yapı İnş. 105.000.000 285 %81
12 İstanbul Büyükçekmece M.Sinan (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Emay İnş.Taah. San.Tic.A.Ş. 120.000.000 660 %97
13 İstanbul Esenler İkitelli (misstanbul) Mehmet Çelik İnş. - Tek Çelik İnş. - HTM Mimarlık Müh. İnş. ortak girişimi 270.000.000 936 %76
14 İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mh. (Emlak Konut GYO) Artaş İnş San. A.Ş.& Öztaş İnş. & Doğu İnş. Ortak Girişimi 0 2.824 %52
15 İstanbul Silivri Selimpaşa (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) AA Grup İnşaat San. ve Tic.A.Ş. 69.691.630 820 %53
16 İstanbul Şişli Ayazağa (Seyrantepe) Konut + Turizm ve Ticaret Kompleksi Eren Talu Mim. &Alke İnş. Ortak girişim 777.777.777 400 %0
17 İstanbul Ümraniye Çekmeköy Kemerdere 856 Konut + 3 Adet Okul Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 120.000.000 883 %87
18 İstanbul Üsküdar Burhaniye (EGYO) Gap İnş. Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 137.700.000 120 %0
19 İzmir Karşıyaka 4.Etap Şemikler Konut+Tic. Mrkz., (Emlak Konut GYO A.Ş.) 0 %0
20 İzmir Karşıyaka Mavişehir 1. Bölge (Mavişehir) Soyak İnş. Soyak Toplu Konut Ortak Girişimi 215.000.000 1.568 %97
21 İzmir Karşıyaka Mavişehir 2. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Bozoğlu İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti 260.000.000 750 %55
22 İzmir Karşıyaka Mavişehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Albayrak Turz.Sey. Tic. A.Ş. 175.000.000 536 %79
23 İzmir Karşıyaka Mavişehir 4. Etap 5. Kısım (7 villa+ 56 konut inşaatı) Cengiz İnşaat Ve Ticaret A.Ş. 28.000.000 63 %26
24 Kırklareli Lüleburgaz + İlköğretim okulu(24), Cami (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Özmaş Müteahhitlik 0 804 %57
25 Kocaeli Körfez (Sosyal Konut), 3 Adet İlköğretim. Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş. 437.500.000 3.550 %15
26 Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı Hona İnş. A.Ş. 33.000.000 204 %94
27 Tekirdağ Çorlu Kazımiye 1. Etap (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) Makro İnşaat Tic. Ltd. Şti.- Yıltaş San. AŞ Ortak Girişim 0 1.296 %15


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:35
1 Adıyaman - Samsat Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi Restorasyon Mahmut Baykan 370.000 %0
2 Ankara Valilik Binası Resterasyon Pusat Mim. Müh. Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. & Nazif Karacan İnş. Taah. Tic. Prj. İş Ortaklığı 3.169.557 %38
3 Ankara Vilayet Konağı (Proje Alım İşi) Işık Proje İnş. Ltd. Şti. 68.400 %100
4 Ankara Vilayet Konağı (Restorasyon) Nazif Karacan İnş.Taah.Tic.Proje 1.334.000 %100
5 Denizcilik Müsteşarlığı - İstanbul Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının güçlendirilmesi ve restore edilmesi. Doğa İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. 2.623.000 %29
6 Elazığ-Çarşı mahallesi 269.Ada 13.Parseldeki eski Hükümet Konağının Restorasyonu Vakıf İnş. Rest. Ve Tic. A.Ş. 1.279.562 %98
7 Gaziantep Merkez Naib Hamamı Retorasyon İşi Hüseyin Hartavi İnş. 486.000 %
8 Gaziantep Şahinbey Beyazhan Kültür Merkezi restarasyon M-Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.439.905 %91
9 İdaremiz B1 Blok Bilkent Plaza Bilkent ANKARA Merkez Bina Zemin ve 1.Bodrumda yapılacak tadilat, bakım ve onarım işi Dem-Ba İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 371.500 %0
10 İstanbul Halkalı Kültür Merkezi Bakım Onarım İnşaatı Çakır Müh. İnş. Tic. San Ltd. Şti. 154.389 %100
11 İstanbul Üsküdar Fatih mahkeme binası restorasyon işi Vakıf İnş. Rest. Ve Tic. A.Ş. 336.420 %97,35
12 Trabzon Çömlekçi Tescilli iki binanın restorasyonu Vakıf İnş. Rest. Ve Tic. A.Ş. 1.099.188 %97


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:36
1 Adana 112 Acil Servis Binası Gürsel Selvi İnş. 694.990 %94
2 Adana Seyhan Sarıhular sosyal donatı, ilköğretim(32), lise(32), cami, şadırvan, 3 adet büfe, spor salonu, tic. mrk., +SHÇEK sevgi evleri, karaisalı 96 konut Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti 22.750.000 120 %91
3 Adana Seyhan sosyal donatı (ilköğretim-32, ticaret mrk., cami, şadırvan) İpek Petrol Ürn.İnş.Turz.Nak.Tic.Ve San.Ltd.Şti. 3.599.000 %91
4 Adana Yüreğir Köprülü Mah. 988 Konut ve sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, 32 Derslikli Lise, Spor Sal., Sağ. Oc., Tic. Mer., Camii, Şad., Kütp., Saat Kul.), Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. 55.338.000 988 %98
5 Adana Yüreğir Sosyal Donatı (ilköğretim(24), Ticaret Mrk.) Binsa İnş.Med.Gıda Petr.Nak. Tem.Güv.Tic. San. Ltd.Şti. 1.740.000 %91
6 Adana Yüreğir Sosyal donatı Otel, Çarşı, Büfe, Halk Eğitim mrkz., Cami Ön-Ba İnş.Nak.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 11.322.000 %24
7 Adana-Merkez-Yüreğir 400 yataklı hastane Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 59.995.000 %17
8 Adıyaman Kahta Sağlık Oc. ve Lojman İsmail AYYILDIZ 2.390.000 %0
9 Afyonkarahisar 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güryapı Taah. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Gözde İnş. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. Iş Ortaklığı 59.927.000 %0
10 Afyonkarahisar Sandıklı Termal Huzur Evi Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 5.167.565 15 %3
11 Ağrı - Doğubeyazıt 52 Üniteli Hizmet Destek Tesisi (İç Güvenlik Vardiya Personeli Yatakhanesi) 0 %5
12 Ağrı Doğubeyazıt 150 Yataklı Devlet Hastanesi Meşe İnş. Turz. Gıda San. Paz. Ltd. Şti. 21.444.000 %0
13 Ağrı Sevgi Evi Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 1.446.000 5 %43
14 Ali Sami Yen Kentsel Sosyal Altyapı Alanları ve Seyrantepe Spor Kompleksi Eren TALU Mimarlık ve ALKE İnş. Ortak Girişimi 0 %0
15 Ankara - Sarayköy Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi (0-6 Yaş 15 adet, 7-18 yaş 42 adet) İki İdare Binası, Revir, Santral Binası Ön-Ba İnş.Nak.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.996.000 57 %83
16 Ankara - TBMM Blokları İnşaatı Altyapı, Peyzaj, Elektrik, Mekanik tesisat işleri bakım ve onarım Emin Müt. İnş. Nak. Taah. 494.400 %100
17 Ankara Akyurt cami-şadırvan + Temelli ticaret merkezi Emirler Yapı İnş. Taah. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.840.000 %13
18 Ankara Çankaya Lise-24, Çubuk Lise-16, Etimesgut Lise-24, Gölbaşı Lise-16, 300 Kişilik Pansiyon Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. 12.990.000 75 %60
19 Ankara Demetevler Rehabilitasyon Merkezi Akva İnş. Mad. Gıda Teks. Hay. Med. Tem. Tic. San. Ltd. Şti 2.743.000 %91
20 Ankara Eryaman 5.-7. Etaplar sosyal donatı (ilköğretim32, spor salonu, 2 anaokulu, 2 cami) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 3.825.000 %91
21 Ankara Eryaman 6. 7. Etaplar istinat duvarı ve drenaj inşaatı Ekit İnş.Mad.Turz.Ve Tic.A.Ş 1.290.146 %100
22 Ankara Eryaman 6. Etap 2. Kısım sosyal donatı (ilköğretim, spor s., anaokulu, ticaret, sosyal tesis) + 5. etap lise ve spor sl. Ulu İnş.Turz.Teks.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.600.000 %100
23 Ankara Eryaman 6. Etap Genel Altyapı İnşaatı işi Ekit İnş.San. ve Tic.A.Ş. 5.622.196 %100
24 Ankara Eryaman 6. Etap I. Kısım sosyal donatı (lise, ilköğretim okulu, anaokulu, sosyal tesis ve 2 spor salonu) inşaatı Martaş Ulusl. Taş. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.241.843 %100
25 Ankara Eryaman 6.-7. Etaplar genel altyapı (asfalt, doğalgaz, elektrik) inşaatı Tisan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 8.113.958 %100
26 Ankara Eryaman 7. Etap Genel Altyapı İnşaatı işi Tisan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 6.851.339 %100
27 Ankara Eryaman İlköğretim32, Cami, Spor Salonu Şûra Müh. San. Ve Tıc. A.Ş. 4.799.000 %92
28 Ankara Mamak İlköğretim okulu, ticaret merkezi, spor salonu, sağlık ocağı ve çevre düzenleme inşaatı Uğur Müh.İnş.Elkt.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.150.000 %100
29 Ankara Polatlı 100 Adet HAİT, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Arslanlar İnş. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. 6.925.450 %0
30 Ankara Polatlı Sosyal Donatı (İlköğretim(32), kütüphane, ticaret merkezi, cami, şadırvan) Üçaş İnş. Turz. Taah. Prj. Müh. Müşv. Ve Tic. Ltd. Şti. 3.180.000 %97
31 Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Al-Reş İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. & Burak Gazi İnş.İth. İhri Mad. Tic. San. Ltd. Şti. İş Orta 21.493.000 79 %54
32 Ankara Sincan Yenikent Genel Altyapı Tisan İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 5.982.475 %100
33 Ankara Sincan-Yenikent yol, doğalgaz ve çevre düzenlemesi inşaatı Çevik İnş.İth.İhr.Ve Tic. Ltd. Şti. 6.145.946 %100
34 Ankara Tarım ve Köyişler Bakanlığı Binası ve Sosyal Tesis Sigma İnş. Ve Turz. İşl. Tic. A.Ş. 47.696.790 %7
35 Ankara Temelli 720 Konuta Ait Sıvılaştırılmış Doğalgaz (Lng) Sisteminin Tesisi İşi Yapım İşi HüseyinTorun İnş. 134.000 %97
36 Ankara Temelli içmesuyu hattı terfi hattı, terfi merkezi, servis deposu, klorlama binası inşaatı HüseyinTorun İnş. 599.701 %95
37 Ankara Temelli kanalizasyon deşarj hattı ve içmesuyu inşaatı Elit Proje Müş.Taah.Tic.Ldt.Şti. 838.057 %100
38 Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı İnşaatı Ekit İnş. San. ve Tic. A.Ş. 22.998.155 %0
39 Ankara Yenikent sosyal donatı (anaokulu, lise, ilköğretim, spor salonu, cami, sağlık oc., ticaret) Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 10.699.000 %97
40 Artvin Merkez ilköğretim16, sağlık ocağı, ticaret mrk., içmesuyu, arıtma, yağmur suyu inşaatı Tümtaş Tüm.İnş.San.Tic.İth.İhr.Nak.Turz.A.Ş. 4.320.576 %89
41 Aydın 150 Yataklı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Genç İnş. Ltd. Şti. 24.999.999 %0
42 Balıkesir merkez sosyal donatı (ticaret merkezi, camii, anaokulu) Dağ Yapı İnş.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti 0 %0
43 Batman Merkez Sosyal Donatı (24 Derslikli İlköğretim Okulu, Camii, Sağlık Ocağı, Ticaret Merkezi) + Siirt Yağmurtepe Sosyal Donatı (Camii, Ticaret Merkezi) Hayranoğulları İnş.Taah.Tic. Ltd.Şti. 2.811.000 %95
44 Batman toplum merkezi inşaatı Sertka Müh. Müş. İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 349.976 %0
45 Bayburt Gençosman Mah.40 Derslikli Lise, Terminal Binası Kur.İnş.Tic. Ve San. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San.Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 6.276.000 %94
46 Bilecik 5 Adet Sevgi Evi, 1 İdari Bina Eser Orman Ürün. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 0 6 %97
47 Bilecik Pazaryeri Sosyal Donatı İlköretim O., Tic. Mrkz.., Cami Cemal Tartar 1.643.000 %36
48 Bingöl 7. Bölge İlköğretim okulu ve Spor Salonu İnşaatı İntim İnş.Tic.Müş.Ltd.Şti. 2.168.596 %100
49 Bingöl 8. Bölge Lise ve Çarşı İnşaatı Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. 1.687.223 %100
50 Bingöl Genel Altyapı İnşaatı Ekit İnş.San. ve Tic.A.Ş. 3.440.150 %100
51 Bingöl Kalıcı Deprem Konutları Bölgesi Arıtma binası Çelik Çatı ve Uydukent Bölgesine ait Yağmursuyu ve arıtılmış atık suyu deşarj işi Ekit İnş.Taah.Turz.Nak.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 290.000 %100
52 Bingöl Karlıova 50 Yataklı Devlet Hastanesi Güngör Tarım İnş. San ve Tic. A.Ş. 8.484.000 %22
53 Bingöl Solhan 50 Yataklı Devlet Hastanesi Güngör Tarım İnş. San ve Tic. A.Ş. 7.900.000 %21
54 Bingöl Toplu Konut Alanı Karakol Binası ve Adaiçi Altyapı İnşaatı işi Önal İnş.Taahüt Turz.Nak.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 516.000 %100
55 Bingöl Uydukent Cami Öz Akkuşlar İnş.San. Tic. Ltd.Şti. 440.000 %100
56 Bingöl Uydukent Paket Atıksu Arıtma inşaatı Ekit inş.San. ve Tic. AŞ 745.950 %100
57 Bingöl Uydukent Telekom Santral Binası ve Altyapı İnşaatı Önal İnş.Taahüt Turz.Nak.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 209.000 %100
58 Bingöl Uydukent Toplu Konut Alanı Cami İkmal İnşaatı- Karlıova İlçesi Tic. Mrkz., Cami Umut İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. 975.000 %0
59 Bitlis 150 yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina Pekhan İnş. Ve Tic. Koll. Şti. 18.800.000 %6
60 Bitlis Rahva polis okulu, yurt binası, nizamiye, futbol sahası, basket sahası, 2 adet mini futbol sahası Ön-Ba İnş.Nak.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 7.389.000 %89
61 Bitlis Rahva Sosyal Donatı (İlköğretim16, sağlık ocağı, ticaret merkez, cami subasmanı, şadırvan) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 1.783.000 %100
62 Bolu ilköğretim-24, Düzce ilköğretim-24 Erhan İnş. San Ve Tic. Ltd. Şti. 5.248.000 %12
63 Bolu Merkez 180 Adet HAİT, 52 Üniteli Personel Hizmet Destek Tesisi ve Isı Merkezi Arslanlar İnş. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. 16.475.000 232 %0
64 Bursa Merkez Akpınar ilköğretim-24, Çakıllısırtı lise-24, Gümüştepe lise-24, Özlüce ilköğretim-24, lise-24 Taş İnş. Tur. Ltd. Şti. - Taşlar Yapı İnş. San. Tic. Ortak girişimi 13.205.777 %0
65 Bursa Nilüfer sosyal donatı (ilköğretim okulu, alışveriş merkezi, kafeterya, spor salonu, camii su basmanı) İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.& İlsan İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti. İş Ortaklığı 28.107.000 %100
66 Bursa Orhangazi sosyal donatı (cami, şadırvan, ticaret m., kütüphane) Hayranoğulları İnş.Taah.Tic. Ltd.Şti. 398.000 %100
67 Bursa Ovaakça Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi Elbistan İnş.Tic.Ltd.Şti. 1.365.000 5 %91
68 Çanakkale Ezine 100 Yataklı Devlet Hastanesi Adakale İnş. Mim. Müh. Nak. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti. 11.487.000 %16
69 Çankırı Çerkeş (324)+ sosyal donatı (İlköğretim-16, cami-şadırvan, ticaret merkezi) Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. 0 324 %44
70 Çankırı Korgun Sevgi Evleri Cemal Tartar-İnş.Müh. 1.837.000 10 %71
71 Çankırı Merkez İnançköy içmesuyu + ilköğretim-8, Sağlık Oca., ticaret merkezi, cami, şadırvan+ Korgun (çok amaçlı salon, tic. mrz.) Leda Yapı Ve Proje Taahhüt Ltd.Şti. 2.981.343 %97
72 Çorum Merkez sosyal donatı (ilköğretim32, lise32, 2 bekçi klb., 2 ticaret, 2 cami, 2 şad., sağlık ocağı) Alya Müh.İnş.Mad.Taah.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 5.847.754 %95
73 Denizli-Kale Sosyal Donatı (spor salonu, cami-şadırvan, ticaret merkezi) Serel Yapı İnş. 2.530.000 %91
74 Diyarbakır Şilbe 2. Etap sosyal donatı (lise, tic. mrk., sağlık ocağı, cami subasmanı) Canka İnş.Taah.Turz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. & Arzu İnş.San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 2.748.000 %100
75 Diyarbakır Şilbe İlköğretim32, Lise24 - Üçkuyular İlköğretim40, Lise40 sağlık ocağı, camii, kreş, 2 spor salonu, Pakt İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.490.000 %91
76 Diyarbakır Üçkuyular Genel Altyapı Ensar İnş.Tic.Ltd.Şti & Murat Ölmez İş Ortaklığı. 8.502.902 %93
77 Diyarbakır Üçkuyular 400 Yataklı hastane+ Cami, Kafeterya İntim İnş.Tic.Müş.Ltd.Şti. 55.190.000 %92
78 Düzce Ticaret Merkezi Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. 376.447 %100
79 Elazığ Palu Sosyal Donatı (İlköğretim(24), ticaret merkezi, cami) Soydam İnş. Taah.San Ve Tic. Ltd.Şti. 3.150.000 %100
80 Elazığ Yazıkonak lise24 Şükrü BİNGÖL 3.178.000 %0
81 Erzincan Çarşı Mah. 24 Derslikli İlköğretim Okulu Tavşanoğlu İnş. Tur. Otm. San. Ve Tic. A.Ş. 1.986.211 %100
82 Erzincan Geçit Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz. Ve-Du İnş. San. 0 304 %0
83 Erzincan Toplu konut alanı sosyal donatı (çarşı, açık spor alanları, kafeterya) Varan İnş. Tic. Koll. Şti.& Akdemir İnş. İth. İhr. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı 1.324.000 %100
84 Erzurum - Narman Konut + ticaret merkezi Soyak Prj. Taah. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 8.960.000 156 %52
85 Erzurum Merkez Yıldızkent 2. Bölge Sosyal Donatı (İlköğretim, ticaret merkezi, camii, kütüphane) Haşemoğlu İnş. San.Ltd.Şti. & Pekerler İnş. Ve Tic. Koll. Şti. İş Ortaklığı 0 %0
86 Erzurum-Oltu lise-16, 200 Kişlik Pansiyon Taşoğlu İnş. Taah. Tic. Ve Nak. Ltd. Şti. & Aktaş İnş. Taah. Tic. Ve Nak. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 4.394.940 50 %12
87 Eskişehir Merkez 247-1 Ada ilköğretim-24 ve 2794-1 Ada ilköğretim-24 Z-A İnş. Taah. Turz. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. 5.289.843 %91
88 Eskişehir Tepebaşı sosyal donatı (ilköğretim okulu, ticaret merkezi, kreş, cami, şadırvan, kafeterya, bekçi kulubesi) Varan İnş. Tic.Koll.Şti 1.945.000 %100
89 Gaziantep Beylerbeyi Sosyal Donatı (İlköğretim32, spor salonu, ticaret merkezi, cami, şadırvan) Çaba Müh.İnş.Mek.Elk.San.Ve Tic.Ltd.Şti 9.173.250 %0
90 Gaziantep Nizip 5 Sevgi Evi Semerkand Müh. - Orhan BUDAK 898.000 5 %0
91 Gaziantep Şahinbey lise-24, lise-32, Şehitkamil ilköğretim-24, 2 adet ilköğretim-32 Bileşik İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 14.889.286 %55
92 Gaziantep Şehitkamil ilköğretim(32) - Şahinbey ilköğretim(32) 0 %0
93 Giresun Çocuk Esirgeme Yuvası Bayram Nadiroğlu-Nadiroğlu İnş. 1.555.242 %86
94 Giresun Görele Yeşiltepe Lisesi, Pansiyon, Spor Salonu - Giresun Espiye Lisesi - Giresun Merkez Aksu Mahallesi Kız Meslek Lisesi Ve Kız Meslek Lisesi Uygulama Ana Okulu 0 %0
95 Gümüşhane - merkez 32 dersliklli İlköğretim okulu Akva İnş. Mad. Gıda Teks. Hay. Med. Tem. Tic. San. Ltd. Şti 2.243.000 %97
96 Gümüşhane Merkez Sosyal Donatı (ilk.ö.o, çarşı, cami) Cemal Tartar& Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San. Ltd. Şti. 1.990.000 %100
97 Gümüşhane Merkez spor salonu Akva İnş. Mad. Gıda Teks. Hay. Med. Tem. Tic. San. Ltd. Şti 490.000 %100
98 Gümüşhane Özürlü Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Azmi Kuvvetli & Ünsal Örsal İnş. Ortak Girişimi 2.298.000 12 %19
99 Hakkari Şemdinli 1 Adet Hizmet Destek tesisi, Yüksekova 1 Adet Hizmet Destek tesisi Ekn. İnş. 5.275.000 %0
100 Hatay Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 Adet Engelsiz Yaşam Birimi, Ticaret Merkezi,1 Adet Kafeterya ile Hatay Kırıkhan 16 Derslikli İlköğretim Okulu, Kreş, Cami, Şadırvan, Adaiçi Altyapı ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 4.734.000 7 %91
101 Iğdır Tuzluca 240 Kişilik Pansiyon, Aralık lise16- Topçular lise16, 300 kişilik pansiyon , Spor salonu- Mrekez ilköğretim24 0 %0
102 Isparta - Eğirdir 78 Adet Hait İnşaatı Özfidan İnş. A.Ş. 5.370.000 78 %9
103 İstanbul - Büyükçekmece meslek lisesi + 2 Atölye Uyat Uluslararası Yat. İnş. Taah.San ve Tic. Ltd. Şti. 3.229.971 %0
104 İstanbul Bahçelievler (Ayazma) ilköğretim-32, Avcılar (Ayazma) ilköğretim-32, Gop (Arnavutköy) ilköğretim-32, Silivri (Alibey) lise-24, Gop (Boğazköy) lise-32 Ekol Yapı End. Tic. Ltd. Şti. & Aksa Yapı Taah. Eğt. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim 15.850.000 %56
105 İstanbul Bahçeşehir Antik Merkez ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi 3K İnş.Tur. San. ve Tic. A.Ş. 159.155 %100
106 İstanbul Çatalca Hadımköy bağlantı yolu ve altyapı inşaatı Turan Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş. 2.175.325 %100
107 İstanbul Çatalca Hadımköy Tic. Mrkz., lise32, ilköğretim32, Cami, Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. 10.718.815 %79
108 İstanbul Halkalı 1. Bölge Sosyal Donatı 2 Adet Lise, spor Salonu, Kreş, Sağlık Oc., Cami Ekol Yapı End. Tic. Ltd. Şti. 9.230.000 %75
109 İstanbul Halkalı 1. Köprülü Kavşak İnşaatı Gökdelen İnş- Sinan İnş. 11.385.686 %94
110 İstanbul Halkalı 2. Köprülü Kavşak İnş. YSE Yapı Sanayi 10.435.827 %99
111 İstanbul Halkalı 2.Bölge Sosyal Donatı ilköğretim-16, ilköğretim-24, 2 kreş, sağlık ocağı, cami Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. 6.882.044 %63
112 İstanbul Halkalı 3. Etap İstinat duvarı inşaatı Ekit İnş.San. ve Tic. A.Ş. 3.950.000 %100
113 İstanbul Halkalı 3. Etap Sosyal Donatı (ilköğretim24, 2 Ticaret Mrk., Cami sub.) Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. 1.580.000 %100
114 İstanbul Halkalı 3. Köprülü Kavşak İnş. SNH İnşaat 8.884.447 %94
115 İstanbul Halkalı 3.Bölge Sosyal Donatı sosyal tesis, sağlık ocağı, ilköğretimö-16, spor salonu, lise-24, cami-şadırvan Yıldızlar İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 7.456.000 %31
116 İstanbul Halkalı 544 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 65.480.000 %53
117 İstanbul Halkalı Kültür merkezi elektrik, mekanik, asansör tesisatı bakım onarım Aras İnş. 997.685 %100
118 İstanbul Halkalı Sos. Don.(imamevi ve sağlık ocağı) Aydur İnş. Taah. Tic. Ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. 472.499 %100
119 İstanbul Halkalı Yol ve Doğalgaz İnş. Çevik İnş.İth.İhr.Ve Tic. Ltd. Şti. 7.424.360 %100
120 İstanbul Küçükçekmece İrtibat merkezi Aks İnş.Laboratuar Ve Proje Hizmet San.Ve Tic.Ltd.Şti. 887.236 %92
121 İstanbul Pendik engelsiz yaşam merkezi, 5 adet engelsiz yaşam birimi Sefa İnş. 1.750.000 6 %84
122 İstanbul Sultanbeyli Mesleklisesi24, Bilgi İletişim Teknolojileri Atölyesi, Uçak Bakım Atölyesi Cansın İnş. Yat. Planlama San. Tic. A.Ş. 3.600.000 %18
123 İstanbul Tuzla (Seyitnizam)ilköğretim-32, Ümraniye (Yukarıdudullu) ilköğretim-32, Küçükçekmece (Halkalı) lise-40, Sarıyer (Maden) lise-40 Yıldızlar İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 14.440.000 %55
124 İstanbul Ümraniye-Taşdelen Kirazlıdere Mah. 739 Parsel' de ilköğretim-32 0 %0
125 İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Mevkii ilköğretim32 Doğa İnş. San. Tic. Turz. Ltd. Şti. 2.798.000 %5
126 İzmir Karşıyaka Mavişehir Ticaret Merkezi ve ofis Blokları İnşaatı Cengiz İnşaat Ve Ticaret A.Ş. 43.600.000 %0
127 İzmir Konak Uzundere (ilk.44, lise38, ticaret, sağlık oc., cami) + Örnekköy (ilk.32, lise32, spor salonu, ticaret) Esha İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 20.298.000 %52
128 İzmir Tire 200 Yataklı Devlet Hastanesi Kart İnş. Dek. Ltd. Şti. & Güllüoğlu İnş. Nak. Oto. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 27.450.000 %0
129 Kahramanmaraş Merkez ilköğretim-24, Elbistan lise-24, spor salonu Elbistan İnş.Tic.Ltd.Şti. 6.150.000 %88
130 Karaman Merkez Sosyal Donatı İnşaatı Adil İnşaat taah.Tic.Ltd.Şti. 3.387.000 %100
131 Kars - Karacaören 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi, 1 Adet İdari Bina RG İnş. Enj. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1.997.392 12 %35
132 Kars Merkez sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, kreş, cami sub., şadırvan) Akkaya İnşaat 1.540.000 %100
133 Kars Sarıkamış Sosyal Donatı İlköğretim16, Tic. Mrkz. Aydur İnş. Taah. Tic. Ve San. Tur. Taş. Ltd. Şti. &Emin Kaya İş Ortaklığı 2.744.633 %68
134 Kars sosyal donatı ilköğretim24, Sağlık Ocağı Aydur İnş. Taah. Tic. Ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. 3.043.000 %93
135 Kırıkkale Balışeyh Sosyal Donatı Cemal Tartar 0 %0
136 Kırşehir Kaman sosyal donatı (Lise24, cami, şadırvan, kütüphane) Aks İnş. Lab. Ve Prj. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.175.000 %96
137 Kırşehir Merkez 8 Adet Sevgi evi, 1 adet idari bina Yılmaz Eser 1.848.000 8 %62
138 Kırşehir-Merkez ilköğretim-24, spor salonu, ticaret merkezi - Kırşehir Kaman ilköğretim-16, spor salonu, kreş Emirler Yapı İnş. Taah. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. & Alaniçi İnş. İml. Taah. Turz. Teks. San. Ve Tic. Lt 7.264.000 %23
139 Kocaeli Bekirpaşa cami + ticaret merkezi Binsa İnş.Med.Gıda Petr.Nak. Tem.Güv.Tic. San. Ltd.Şti. 2.100.557 %100
140 Kocaeli Gebze camii ikmal inşaatı Aydınel - Altıntaş ortak girişimi 438.000 %66
141 Konya - Karapınar 24 derslikli ilköğretim okulu Doneks İnş.San.Ve Dış.Tic.A.Ş. 1.734.444 %97
142 Konya Akşehir 24 Derslikli Lise Sedat Çınar - Çınar Müh. 1.981.000 %97
143 Konya Akşehir 240 Kişilik Pansiyon, lise-16, Cihanbeyli lise-32, spor salonu, Karatay ilköğretim-24, 0 60 %0
144 Konya Ereğli İlköğretim okulu (24 derslikli) Binsa İnş.Med.Gıda Petr.Nak. Tem.Güv.Tic. San. Ltd.Şti. 1.910.000 %100
145 Kütahya Merkez Zığra 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Kütahya 2.Bölge Cami İkmal İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 0 %0
146 Malatya Beydağı sosyal donatı (lise40, ticaret mrk., sağlık ocağı, kütüphane, cami-şadırvan) Göksar İnş.Kömür Ve Nak.San.Ve Ltd.Şti. 11.378.000 %99
147 Malatya Sevgi Evleri İdari Binası, Ortak Kullanım Binası Bozdağ Çevre Müh. Müş. Doğalgaz İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 989.916 %66
148 Mardin Kızıltepe 200 Yataklı Devlet Hastanesi Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 33.527.038 %0
149 Mardin Kızıltepe 576 konutun 2 adet su kuyusu, 1 adet 3500 kişilik paket atıksu arıtma ve 1 adet 500 m3 kapasiteli su deposu yapılması Asm Arıtma Sistemleri Mak. İma. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 684.000 %55
150 Mardin Merkez Nur Mah. 2. Etap + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrkz., cami, şadırvan, bekci klb.) Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 25.912.000 512 %97
151 Mardin Midyat 150 Yataklı Devlet Hastanesi Enyap İnş. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 19.789.000 %0
152 Mersin Erdemli Huzurevi Mehmet Kayğısız İnş. Müh. 3.849.000 %30
153 Mersin Merkez, 2 Adet Lise-24, 300 Kişilik Pansiyon, Erdemli Lise-16, Tarsus ilköğretim-24, 300 Kişilik Pansiyon Mehmet Özcan 15.278.000 %0
154 Muğla Ula helikopter pisti, yangın ekip binası, lojman ve çalışma binası Özfidan İnşaat Pet. Gıda Tem. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 525.000 %99
155 Muş Bulanık 100 Yataklı Devlet Hastanesi Bakan İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 0 %2
156 Nevşehir 300 Yataklı Devlet Hastanesi 0 %0
157 Nevşehir Merkez lise-32 Emirler Yapı İnş. Taah. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. & Alaniçi İnş. İml. Taah. Turz. Teks. San. Ve Tic. Lt 4.100.000 %21
158 Nevşehir Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim okulu, ticaret merkezi) Hatem İnş.Ve Tic.A.Ş. 14.580.000 %100
159 Niğde Bor sosyal donatı (ilköğretim32, lise32, spor salonu, kreş, 2 bekçi kulübesi, cami, şadırvan, kütüphane, sağlık ocağı) Mehmet Potas 6.440.000 %97
160 Ordu Merkez ilköğretim24 - Ordu Ünye İlköğretim24 0 %0
161 Osmaniye Kadirli 150 Yataklı Hastane Dio Dan. İnş. Org. Taah.Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti 14.243.801 %61
162 Rize 250 Yataklı Devlet Hastanesi Kılıç İnş. İth. İhr. San. A.Ş. 45.890.000 %5
163 Rize Pazar Hamidiye 150 Yataklı Hastane Aksu İnş. 18.341.000 %0
164 Rize Pazar İlköğretim Okulu Cemal Tartar& Balkent İnş.İth.İhr.Tic.Ve San. Ltd. Şti. 1.095.000 %100
165 Rize Pazar Kültür Merkezi Orma Uluslararası İnş.San.Ve Tic.A.Ş. 0 %70
166 Sakarya Adapazarı Korucuk Bölünmüş Yol inşaatı Mintaş Müh. İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 1.577.227 %100
167 Sakarya Adapazarı Korucuk 250 yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İntim İnş.Tic.Müş.Ltd.Şti. 21.945.000 %100
168 Sakarya Adapazarı Korucuk A1-A3 yolları inşaatı Elit Proje Müş.Taah.Tic.Ldt.Şti. 493.388 %67
169 Sakarya Adapazarı Korucuk Dogalgaz Çelik Boru Döşemesi işi Beta Müh. Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 975.140 %100
170 Sakarya Adapazarı Korucuk Genel Altyapı İnşaatı Mintaş Müh. İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. 2.241.900 %100
171 Sakarya Adapazarı Korucuk İlköğretim, kreş, Spor salonu, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Ofısan İnş. Tur. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. 6.297.000 %91
172 Sakarya Adapazarı Korucuk Kanalizasyon kollektör inşaatı Elit Proje Müş.Taah.Tic.Ldt.Şti. 1.546.233 %100
173 Sakarya Adapazarı Korucuk Sosyal Donatı (İlköğretim okulu, ticaret merkezi, cami subasmanı ve İzmit Atılım Lisesi ek bina) Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. 3.800.000 %100
174 Sakarya Adapazarı Mithatpaşa 400 Yataklı Devlet Hastanesi Gestaş İnş.Tic.ve San.A.Ş 54.495.000 %0
175 Sakarya Merkez, lise-24, lise-16, 300 Kişilik Pansiyon, Ferizli Lise-16, Geyve Lise-16, Karasu Lise-16, Kocaali Lise-16 Ofısan İnş. Tur. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. 17.276.286 75 %65
176 Samsun 200 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Al-Reş İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 30.515.000 %3
177 Samsun Merkez 400 Yataklı Hastane Türkerler İnş.Tur.Mad.Enj.Ürt.Tic.Ve San.A.Ş 59.493.000 %36
178 Samsun Merkez lise-24, Bafra lise-32, Çarşamba lise-24, Terme lise-12, Yakakent lise-16 Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 14.400.000 %74
179 Samsun Vezirköprü 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Kul İnşaat 0 %0
180 Siirt Kurtalan 100 Yataklı Devlet Hastanesi Bakan İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 0 %19
181 Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi Kaya Erdem İnş. Ve Taah. İşleri 1.965.000 4 %0
182 Sivas Merkez Çayboyu sosyal donatı (ilköğretim24, sağlık oc., ticaret mrk., cami, şadırvan) Hüsamettin Peker İnşaat 4.889.150 %100
183 Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Birimi - 4 adet engelsiz yaşam birimi, 1 adet idari bina, 1 adet çocuk sosyal rehabilitasyon merkezi Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 3.586.000 22 %18
184 Şanlıurfa Halfeti içme suyu hattı Gönen İnş.Hayv.Gıd.San.Ve Tic. Ltd.Şti. 832.437 %100
185 Şanlıurfa Lise+ genel altyapı Esha İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 2.439.000 %100
186 Şanlıurfa Sosyal Donatı ve Ring Yolu İnşaatı İşi Esha İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 1.530.000 %100
187 Şanlıurfa Viranşehir 20 Adet HAİT- Mardin Kızıltepe ve Dargeçit lise24 Sağır İnş. 0 %0
188 Şırnak - Silopi 2 adet hizmet destek tesisi (İç Güvenlik Vardiya Personeli Yatakhanesi) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. 5.280.000 %0
189 Şırnak Cizre Toplum Merkezi 0 %0
190 Tekirdağ Çorlu 300 Yataklı Devlet Hastanesi Aram İnş. Elekt. Ürt. Mad. Kuyum. İth. İhr. Taah.San ve Tic. Ltd. Şti. 46.452.405 %28
191 Trabzon Akçaabat 200 Yataklı Devlet Hastanesi Genç İnşaat 0 %0
192 Trabzon Of Taşhan Mevkii Sağlık Tesisi ve Lojman İnş. Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim. Gıda Ve Tem. Hiz. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti. 2.241.000 %87
193 Trabzon Yıldızlı Genl Altyapı ve Bağlantı Yolu, ile İstinat Duvarı Yapımı - Söğütlü Yıldızlı Bağlantı Yolu iyileştirme yapılması Dursun Ali Düzenli 4.490.000 %95
194 Trabzon Yıldızlı sosyal donatı (cami sub., çarşı) Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. 587.445 %100
195 Trabzon Yomra Kaşüstü 400 Yataklı Hastane Genç İnş.Ltd.Şti. 57.537.777 %15
196 Trabzon Zağnos Rekreasyon 2 Kafeterya, 1 Çokamaçlı birim, Anfi Tiyatro İttifak İnş. Teks. Gıda. Tur. Oto. Elk. İç Ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. 3.949.000 %99
197 Tunceli Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi 0 %0
198 Tunceli Merkez 52 Üniteli Personel Hizmet Tesisi, Hozat 52 Üniteli Personel Hizmet tesisi, Pertek 24 Üniteli Apart Misafirhane 0 %0
199 Tunceli Pülümür İstinat perdesi yapılması işi Şimşekler İnş.Ve Tur.Taah.Tic.Ltd.Şti 559.633 %100
200 Van Edremit 400 Yataklı Devlet Hastanesi İlsan İnş. Tar. Tur. Pet. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 61.950.000 %13
201 Van Edremit sosyal donatı İspa İnş. San. Paz. A.Ş. & Ulusal İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti 4.348.000 %100
202 Van Erciş 1 Adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi Erek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 1.495.000 6 %91
203 Yalova Sevgi Evleri İrden İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 470.000 2 %0
204 Zonguldak Huzurevi Blt İnşaat Tem. San Ve Tic. Ltd. Şti 1.436.000 %0


KAYNAK: toki.gov.tr

=MaGmA=
11-10-2008, 15:37
1 Adana, Hatay, Gaziantep, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Konya İllerinde 4570 Ad. Konut, Sosyal Dnt., Adaiçi, Genel A.yapı ile Çevre Dz. İnş. İşlerinin İnş. Öncesi, İnş. Aşaması ve İnş. Sonrası danışmanlık hizmeti işi Peta Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. 3.196.000 %90
2 Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, İllerinde 4875 Konut, Sosyal Donatıları, Sevgi Evleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnşaatları Danışmanlık işi Peta Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. 6.288.000 %60
3 Adana-Seyhan-Sofulu konut + sosyal donatı 4628 konut müşavirlik Peta Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. 2.640.000 %80
4 Adana-Yüreğir, Adıyaman-Besni-Kahta, Ankara-Mamak sd., Çorum-Merkez sd., Diyarbakır-Şilbe sd.,-Bismil-Lice Gaziantep-Merkez, Hatay-Kırıkhan, Kilis-Merkez, Mardin-Merkez-Kızıltepe, Osmaniye-Merkez-Kadirli, Siirt-Bostancık, Şanlıurfa-A 6190 konut Müşavirlik Metroplan Müş. Müh. San. Tic. Ltd.Şti. 3.920.000 %89
5 Adıyaman Gölbaşı, Malatya-Beydağı, Sivas 1268 Konut Müşavirlik Hizmetleri Renktaş Müh.Müş.A.Ş. 892.943 %90
6 Adıyaman-Esentepe-Besni, Bitlis-Rahva sd., Diyarbakır-Ergani, Hakkari-Gupsi, Malatya-Beydağı 2. Etap, Muş-Merkez, Sivas-İşhanı-Çayboyu+sd.-Suşehri 5179 Konut Müşavirlik Tüstaş Sınai Tesisleri A.Ş. 2.440.000 %72
7 Afyonkarahisar, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya, Bursa, Isparta, Yalova, Antalya, Uşak İllerinde 8390 Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Sevgi Evleri, Hastane v.b., Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düz İnş. İşl. Koltek Mş. 0 %2
8 Afyonkarahisar, İzmir, Denizli, Bilecik, Burdur, Muğla, Kütahya, Uşak İllerinde 4856 Konut, Sosyal Dnt. danışmanlık hizmeti işi Koltek Müşavirlik A.Ş 3.495.000 %76
9 Afyonkarahisar-Sandıklı, Balıkesir-Merkez-Dursunbey, Bilecik-Bozuyük-Pazaryeri, Burdur-Merkez, Bursa-Nilüfer-Hasanağa-Kayapa, Isparta-Merkez, Kütahya-Tavşanlı-Emet-Gediz, Uşak-Merkez 4854 Konut Müşavirlik Prokon Müh.Ve Müş.A.Ş & Beşer Müh.Müş.Ltd.Şti. 3.000.000 %97
10 Ağrı-Merkez, Ardahan-Merkez-Göle, Bayburt-Merkez, Erzincan-Merkez, Erzurum-Ilıca-Yakutiye, Gümüşhane-Merkez, Kars-Merkez-Sarıkamış, Kütahya-Merkez 2. Etap, Rize-Merkez 3.326 konut Müşavirlik Üç-er Müh. Müş Tic. Ltd.Şti. 1.499.400 %89
11 Aksaray-Merkez-Eskil-Ortaköy, Kayseri-Pınarbaşı, Kırşehir-Kaman, Konya-Selçuk Ün.-Akşehir-Ereğli-Karapınar, Yozgat-Merkez-Akdağmadeni-Boğazlıyan-Yerköy 4136 Konut Müşavirlik Hizmetleri Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 2.750.000 %89
12 Amasya, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Samsun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Trabzon, Sivas, Erzincan, Erzurum İllerinde 5162 Konut, Sosyal Donatıları, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Yurt, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnş. Danışmanlık İşi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 7.330.000 %40
13 Ankara 4426 Konut + Sosyal Donatı Müşavirlik İhalesi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 2.920.000 %55
14 Ankara Düzce 1178 adet Konut Müşavirlik Hizmetleri Metroplan Müş. Müh. San. Tic. Ltd.Şti. 720.000 %89
15 Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir İllerinde 5473 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sevgi Evleri, Rehabilitasyon Merkezi, Restorasyon v.b. Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnş 0 %0
16 Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sosyal Donatıları, Sevgi Evleri Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 4.970.000 %58
17 Ankara-Mamak, Düzce-Merkez Metroplan Müş. Müh. San. Tic. Ltd.Şti. 720.000 %92
18 Ankara-Protokol Yolu 1.2. Bölge 976 Konut Müşavirlik TOBAŞ 540.000 %88
19 Ankara-Sincan-Yenikent konut + sosyal donatı, Bilecik-Merkez, Eskişehir-Tepebaşı, İstanbul-Bahçeşehir 4.-5.-243/1 parsel ve T1 bölgesi 4659 Konut Müşavirlik EPPY A.Ş. 2.200.000 %90
20 Artvin-Merkez, Batman, Elazığ-Merkez-Palu+sd., Erzincan-Kemaliye, Erzurum-Yıldızkent-Aşkale-İspir-Oltu, Gümüşhane-Merkez-Torul-Kelkit-Şiran, Kars-Merkez konut+sd., Rize-Ç.hemşin-Pazar, Trabzon-Yıldızlı 4295 konut müşavirlik Su Yapı Mühendislik Ve Müşavirlik A.Ş. 3.300.000 %90
21 Aydın-İncirliova, Balıkesir-Manyas, Burdur-Merkez, Çanakkale-Kepez, Denizli-Merkez, İzmir-Örnekköy-Menemen, Manisa-Merkez 3482 konut müşavirlik Ubm Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş 2.030.000 %93
22 Balıkesir-Merkez 2. Etap, İzmir-Uzundere 4326 Konut Müşavirlik Koltek Müşavirlik A.Ş 1.400.000 %79
23 Batman, Bitlis, Bingöl, Erzincan, G.hane, Giresun, Siirt, Iğdır, Sivas, Tokat, Şırnak, Erzurum, Mardin, Van, Ağrı, D.bakır|da 2889 Knt., Sos. Dnt., Polis Ok., 400 Yat. Eğ. ve Arş. Has., İnş. İşl. danışmanlık hizmeti işi Renktaş Müh.Müş.A.Ş. 2.299.500 %80
24 Batman-Tilmerç, Bitlis-Ahlat-Erkizan-Rahva-Tatvan, Çorum-Merkez, Hakkari-Merkez-Şemdinli-Bağlar, Hatay-Antakya, Kocaeli-Bekirpaşa, Muş-Bulanık, Siirt-Ytepe-Kurtalan, Şırnak-Merkez, Van-Edremit-Erciş 7206 Konut Müşavirlik Hizmetleri Metroplan Müş. Müh. San. Tic. Ltd.Şti. 3.300.000 %95
25 Bayburt-Merkez 2. etap, Bingöl-Merkez cami, Erzincan-Çarşı+sd.-Mengüceli-Üzümlü, Erzurum-Çat-Hınıs, Samsun-Kazımkarabekir, Tunceli-Merkez 4183 konut Üç-er Müh. Müş Tic. Ltd.Şti. 2.500.000 %77
26 Bilecik, Eskişehir, Ankara 3064 Konut Müşavirlik Hizmetleri EPPY A.Ş. 2.200.000 %0
27 Bingöl-Merkez-Uydukent+sd.,-Genç (2208) Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 2.485.000 %100
28 Bolu-Merkez, Çorum-Sungurlu, Kayseri-Merkez 2.3. bölge, Kırşehir-Kaman sd., Konya-Ereğli sd.-Akşehir sd., 2732 konut Prokon Müh.Ve Müş.A.Ş & Beşer Müh.Müş.Ltd.Şti. 1.965.000 %90
29 Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Afyonkarahisar 4576 Konut+ Soyal Donatı Müşavirlik İhalesi Ubm Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş 3.200.000 %82
30 Çankırı-İnanç-Korgun, Kastamonu-Merkez, Malatya-Akçadağ-Doğanyol, Samsun-Atakent-Hastanebaşı-Selahiye, Sivas-Merkez-Şarkışla, Tokat-Merkez-Niksar 3272 konut müşavirlik Peta Mühendislik Müşavirlik 1.390.000 %95
31 Diyarbakır-Şilbe 2.3. Etap, Şanlıurfa-Akabe 1.2. etap 2184 adet Konut Müşavirlik Hizmetleri Tüstaş Sınai Tesisleri A.Ş. 894.000 %95
32 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 6465 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sevgi Evleri, Hastane, Bina Onarımı, Toplum Merkezi, Pansiyon v.b., Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve 0 %0
33 Edirne, Balıkesir, Eskişehir İllerinde 4971 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi Su Yapı Mühendislik Ve Müşavirlik A.Ş. 4.426.000 %63
34 Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman İllerinde 4700 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Eski Eser Restorasyonu İnşaatları Danışmanlık Hizmetleri İşi Peta Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. 4.414.000 %65
35 Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Batman, Şanlıurfa, Elazığ, Van, Mardin İllerinde 5222 Konut, Sosyal Donatıları, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Eski Eser Restorasyonu, Huzur Evi, Toplum Merkezi İnşaatları Danışmanlı İşi Prokon Müh.Ve Müş.A.Ş & Beşer Müh.Müş.Ltd.Şti. 5.490.000 %70
36 Hatay, Kayseri, Mersin, Adana, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Osmaniye, Karaman, Adıyaman, Kahramanmaraş İllerinde 4135 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Sevgi Evleri, Huzur Evi, Hastane v.b., Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş Peta Mühendislik Müşavirlik 4.830.000 %3
37 Isparta, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir, Muğla, Burdur, Antalya, Manisa İllerinde 5986 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı Danışmanlık Hizmetleri İşi Koltek Müşavirlik A.Ş 5.570.000 %70
38 İzmir-Urla, Seferihisar (252 Konut Müşavirlik) Su Yapı Mühendislik Ve Müşavirlik A.Ş. 324.500 %100
39 Karaman-Merkez-Ayrancı+sd., Kayseri-Merkez 1.etap, Kırıkkale-Bahşılı, Kırşehir-Merkez, Konya-Merkez-Beyşehir-Kadınhanı, Nevşehir-Merkez 2.3. etap-Hacıbektaş, Niğde-Bor 2.3. Etap 5976 konut müşavirlik Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 3.720.000 %90
40 Kocaeli 4976 Konut + Soyal Donatı Müşavirlik İhalesi Metroplan Müş. Müh. San. Tic. Ltd.Şti. 3.400.000 %75
41 Kütahya, Bursa İllerinde 3662 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sevgi Evleri, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi Koltek Müşavirlik A.Ş 3.444.000 %69
42 Kütahya-Merkez 1. Etap, Nevşehir-Merkez, Niğde-Bor 1. Etap 1348 Konut Müşavirlik Üç-er Müh. Müş Tic. Ltd.Şti. 599.400 %91
43 Nevşehir, Niğde 1016 Konut Müşavirlik Hizmetleri Üç-er Müh. Müş Tic. Ltd.Şti. 599.400 %91
44 Sakarya, Düzce, Bilecik, Bolu, Bartın, Kastamonu, Karabük, Zonguldak İllerinde 4702 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sevgi Evleri, Yurt inşaatları Danışmanlık işi Fultek Müşavirlik 4.709.000 %68
45 Trabzon, Tokat, Giresun, Rize, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Amasya, Bayburt, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu İllerinde 3804 Konut, Sosyal Donatıları, Sevgi Evleri, Rehabilitasyon Mrk., Engelsiz Yaşam Merkezi, Okul, Hastane v.b., Adaiçi, Genel Al Üç-er Müh. Müş Tic. Ltd.Şti. & Kaptaş 6.928.000 %2
46 Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Bartın, Karabük, Samsun, Kastamonu İllerinde 5380 Konut, Sosyal Dnt., Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düz. İnş. İşlerinin İnş. Öncesi, İnş. Aşaması ve İnş. Sonrası danışmanlık hizmeti işi Prokon Müh.Ve Müş.A.Ş & Beşer Müh.Müş.Ltd.Şti. 3.765.000 %86


KAYNAK: toki.gov.tr

Mekap
12-01-2008, 13:03
teşekkürler aphachi. eline sağlık

Mekap
01-12-2009, 10:33
YENİ KARAKOLLARI TOKİ İNŞA EDECEK

http://resimler.haberler.com/haber/292/yeni-karakollari-toki-insa-edecek_o.jpg (http://www.haberler.com/resim.asp?haber_id=1537292)

Doğu ve Güneydoğu ile Sınır İllerimizdeki Karakol ve Hizmet Binalarının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Tarafından Yaptırılmasına İlişkin Protokol ile Jandarma İçin 118, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İçin de 44 Tesis İnşa Edilecek.

Doğu ve Güneydoğu ile sınır illerimizdeki karakol ve hizmet binalarının Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından yaptırılmasına ilişkin protokol ile Jandarma için 118, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için de 44 tesis inşa edilecek. Maliye Bakanlığı ve TOKİ'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirdiği 2 ayrı protokol, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından da imzalanarak, TOKİ'ye gönderildi.

Protokoller ile listelerde belirtilen askeri tesisler, Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı için) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gösterilecek bölgelerde yine bu kuruluşlarca verilecek mimari proje, mahal listesi ve ihtiyaç programı ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak TOKİ tarafından yeniden yaptırılacak. Mevcutlar da genişletilecek, iyileştirilecek veya esaslı onarıma tabi tutulacak.
Bunun için Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca önerilen ve TOKİ'ce uygun bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmazlar, ilgili idareler ya da TOKİ tarafından Maliye Bakanlığından talep edilecek ve bunların TOKİ'ye devri yapılacak.
Askeri tesislerin maliyet bedeli ile TOKİ'ye devredilecek taşınmaz bedelleri arasında TOKİ'nin alacak farkı oluşması ve bu farkın ilave taşınmaz devri ile karşılanamaması halinde, fark tutarı Maliye Bakanlığınca aktarılacak ilave ödeneğin TOKİ'ye aktarılması ile giderilecek.
Protokol kapsamındaki taşınmazların kıymet takdirleri, Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Ekspertiz Kuruluşları veya idarelerce müşterek olarak belirlenecek. Devri sağlanacak taşınmazların değerlendirilmesi hususu da TOKİ'ye ait olacak. Tesislerin ifraz, parselasyon ve imar planı işlemleri de TOKİ tarafından üstlenilecek.
YOL VE DİĞER ALTYAPIYI DA TOKİ YAPACAK
TOKİ, askeri tesislerin elektrik, su ve telefon ihtiyacıyla ilgili gerekli izinleri alacak, ihtiyaca ve onaylı projesine uygun hat ve bağlantıları inşa edecek.
Aynı şekilde askeri tesislerin kullanacağı ve bölgedeki araç geçişine uygun en yakın yola irtibatını sağlayacak yollar ile bölgedeki diğer askeri tesislere bağlantıyı sağlayacak devriye ve irtibat yolu da, MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bildirilecek ihtiyaç programları ve kriterlere göre yaptırılarak, teslim edilecek.
İnşa sırasında çalıştırılacak teknik personel ve işçilerin güvenlik soruşturmaları da, TOKİ tarafından yaptırılacak ve ilgili birlik komutanlığına bildirilecek.
TOKİ'nin gerçekleştireceği uygulama proje ve yapım ihaleleri soncunda elde edilen bedele, zemin etüdü, sondaj, halihazır harita, altyapı, çevre düzenleme, vergi, resim harç ve diğer giderler dahil edilerek hesaplanacak bedel, “askeri tesislerin bedeli” olarak belirlenecek. Buna ilişkin hesap ve kayıtlar, TOKİ tarafından güncel olarak tutulacak ve iş durumu ile hesaplamalar hakkında 3'er aylık periyotlar halinde Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarına rapor verilecek. Mahsuplaşmada da Haziran 2009, milat olarak alınacak.
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Protokol çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ tarafından talep edilen ve Genelkurmay tarafından uygun görülecek taşınmazlar içerisinden, kıymet takdir bedeli üzerinden mutabakat sağlananların TOKİ'ye devri için gerekli muvafakatı, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirecek.
Üzerine askeri tesislerin yaptırılacağı bölgelerin yer teslimi de, TOKİ (http://www.haberler.com/toki/)'nin talebini takip eden 20 gün içinde tamamlanacak.
TOKİ tarafından inşa edilecek askeri tesislerin proje ve mahal listesine uygun yapılıp yapılmadığının ve işin seviyesinin tespiti ile raporlarının hazırlanması için söz konusu inşaatlar, oluşturulacak bir heyet tarafından belirli periyotlarda mahallinde incelenecek. Sonuçlar da, TOKİ'ye bildirilecek. İnşaatlar sırasında görevli TOKİ personelinin güvenliğini de, talep halinde Kuvvet Komutanlıkları sağlayacak.
YENİ KARAKOLLAR, NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Karakol ve diğer hizmet binalarının proje ve yapım ihaleleri, MSB ve Jandarma Genel Komutanlığının inşa alanlarına ilişkin bilgi ve belgeleri TOKİ'ye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 75 gün içinde gerçekleştirilecek.
Askeri tesisler, ihalenin onaylanması ve yer tesliminin ardından projenin büyüklüğüne göre en fazla 8 ile 24 ay içerisinde protokol hükümlerine, proje ve mahal listelerine uygun olarak, bütün bağlantıların (elektrik, su, telefon vb) alt yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış ve yol irtibatları sağlanmış şekilde inşa edilecek. Tesisler, eksiksiz ve kullanıma elverişli şekilde, geçici ve kesin kabulünü yapacak MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumlularına devir-teslim tutanağı ile teslim edilecek.
Bu arada protokol konusu inşaatlar, “savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu işler” kapsamında değerlendirilecek. İnşaatta kullanılacak her türlü malzeme de, TSE standartlarına uygun olacak.
Protokol faaliyetlerinin sağlıklı ve koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı, MSB ve Maliye Bakanlığından birer, TOKİ'den de 2 temsilcinin katılımıyla Koordinasyon Heyeti oluşturulacak. Heyet, 3 ayda bir olağan, gerektiğinde ise olağanüstü toplanacak. Projenin gelişimi de, 3'er aylık zaman dilimleri halinde Kurula sunulacak.
KARAKOL VE HİZMET BİNALARI NERELERE YAPILACAK?
Protokol çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı için inşa edilecek erbaş/er, koğuş, yemekhane ve revir binasi ile hizmet binaları ve tesislerinin bulundukları yerler şöyle:
HAKKARİ:
-Merkez (Bağışlı, Geçitli)
-Yüksekova (Zerrin, Ş.İ Korucu, Kapı, Perihan, Çobanpınarı, Güvenli, Yeşiltaş, Uzunsırt, Kısıklı)
-Çukurca (Merkez, Hakantepe, Çayırlı, Işıklı)
-Şemdinli (Merkez, Gelişen, Durak, Beyyurdu, Güzelkonak, Ortaklar, Şapatan)
ŞIRNAK:
-Merkez: (Kızılsu)
-Silopi: (Kapılı, Silahkaya, Altunbey, Dolan, Ilıcalar, Aktepe, Aydoğdu, Eren, Ovaköy, Şehit Mesut)
-Gülyazı: (Yemişli, Ortasu, Betonpınar, Yekmal)
-Şenoba: (Sarıziyaret, Hilal (2), Delikavak)
-Uludere: (Uzungeçit)
-Beytüşşebap: (Mezra, Boğazören, Taş arası)
-Cizre: (Merkez, Züran)
-Güçlükonak: (Damlarca)
AĞRI:
-Doğubeyazıt: (Tanıktepe (Sarısu), Gürbulak)
-Eleşkirt: (Toprakkale)
-Tutak: (Kılıçgediği)
-Taşlıçay: (Merkez)
BATMAN:
-Merkez: (Bıçakçı, Suçeken)
-Sason: (Yücebağ)
-Kozluk: (Bekirhan)
-Beşiri: (Beşpınar)
BİNGÖL:
-Karlıova: (Kaynakpınar, Çatak, Bağlıisa, Yiğitler)
-Kiğı: (Bilice, Açıkgüney)
-Genç: (Merkez, Güzeldere, Yazkonağı, Yeniyazı)
-Yayladere: (Dalbasan)
ELAZIĞ:
-Palu: (Arındık)
-Arıcak: (Bukardi)
-Maden: (Merkez)
ERZİNCAN:
-İliç: (Merkez)
MARDİN:
-Savur: (Şenocak, Sürgücü)
-Dargeçit: (Bostanlı, Çelik)
-Midyat: (Beyazsubaşı)
-Nusaybin: (Üçköy)
MUŞ:
-Merkez: (Üçevler)
-Varto: (Merkez)
SİİRT:
-Merkez: (Uluçay, Eğlence)
-Baykan: (Çukurca)
-Şirvan: (Merkez)
-Kurtalan: (Merkez)
-Pervari: (Merkez)
-Baykan: (Merkez)
ŞANLIURFA:
-Merkez: (Yardımcı)
-Siverek: (Karakeçi)
-Halfeti: (Merkez)
-Hilvan: (Merkez)
VAN:
-Başkale: (Köprüağzı, Bebleşin, Aydemir)
-Erçiş: (Altındere, Muradiye, Akbulak)
-Gürpınar: (Merkez)
TUNCELİ:
Hozat: (Merkez, Çağlarca, Yüceldi)
Pertek: (Merkez (2), Akdemir)
Çemişgezek (Akçapınar)
Mazgirt: (Merkez, Darıkent)
Ovacık: (Merkez, Aşağı Torunoba)
Pülümür: (Kocatepe)
Nazimiye: (Merkez)
DİYARBAKIR:
Lice: (Üçdamlar)
ERZURUM
İspir: (Çamlıkaya)
Hınıs: (Merkez)
Şenkaya: (Merkez)
KARS:
Merkez: (Başgedikler)
Sarıkamış: (Merkez)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İÇİN İNŞA EDİLECEK TESİSLER
Protokol kapmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 100'er kişilik A Tipi karakol binalarının inşa edileceği yerler de şu şekilde belirlendi:
VAN
-Özalp: (Yahya Tepe-Saltuk Karakolu, Balçıklı-Balçıklı Karakolu, A. Koçkıran-Koçkıran Karakolu, Oymaklı-Kurudere Karakolu, Kapıköy-Kapı (Özalp) Karakolu, Mendi Düzü-Kapıköy Karakolu, Koçbaşı-Harabe Kışla Karakolu)
-Çaldıran: (Kuruot Tepe-Sarıçimen Karakolu, Kükürtlü Tepe-Güneş Karakolu, Ağgüldüren-Uzunpınar Karakolu, Tepebaşı-Uzunyol Karakolu, Tepebaşı-Soğuksu Karakolu, İsimsiz Tepe-Hangedik Karakolu)
-Başkale: (Kop Tepe-Koçdağı Karakolu)
-Albayrak: (Killik Tepe-Güllük Karakolu, Dölge Tepe-Sultançayır Karakolu, Bey Tepe-Böğrüpek Karakolu, İsimsiz Tepe-Alev Karakolu, Belekü Tepe-Gelincik Karakolu)
HATAY
-Kırıkhan: (Hassa-Yağmur Karakolu, Hassa-Akbaba Karakolu, Kırıkhan-Sucu Karakolu, Kırıkhan-Ufuk Karakolu, Kumlu-Karakaya Karakolu, Reyhanlı-Bükülmez Karakolu, Reyhanlı-Kuşaklı Karakolu)
-Narlıca: (Reyhanlı-Çayır Karakolu, Reyhanlı-Yeşilce Karakolu, Altınözü-Demirköprü Karakolu, Altınözü-Ziyaret Karakolu, Altınözü-Kıyıgören Karakolu, Altınözen-Hacıpaşa Karakolu, Yayladağ-Üsteğmen Alim Karakolu, Yayladağ-Hamuttepe Karakolu, Yayladağ-Aslanyazı Karakolu, Yayladağ-Güveççi Karakolu, Yayladağ-Belen Göz Karakolu)
IĞDIR
-Aralık: (Ay Vadisi-5'inci Tk. Hd. Karakolu, Torunkışla-Torunkışla Karakolu, A. Çiftlik-Aşağı Çiftlik Karakolu) -Telçeker: (Çetenli-Ersanlı Hd. Karakolu, Ziyaret Tepe-Ziyaret Karakolu, Ara Tepe-Kızılkaya Karakolu, Kocatepe-Bölücek Karakolu)

15.11.2008 12:00 [1537292]


kaynak: http://www.haberler.com

PİROZZZ
03-07-2009, 13:51
Toplu Konut İdaresi, Başbakan Erdoğan'ın da katılımı ile açılış üstüne açılış yapacak.

Toplu Konut İdaresi, 19 ilde tamamlanan toplam 29 bin 225 konutu, 24 Şubat-18 Mart arasında, 23 günde, düzenlenen törenlerle hak sahiplerine veriyor. İdare, aynı sürede, söz konusu projeler kapsamında tamamlanan, aralarında 26 ilkögretim okulu, 26 cami, 41 ticaret merkezinin de bulunduğu sosyal tesisleri hizmete açıyor.
TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, büyük bölümüne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konutların teslimi veya sosyal tesislerin hizmete açılmasına ilişkin ilk törenler, 24 Şubat’ta Yozgat ve Çorum’da yapıldı. İdare, Yozgat’ta 431 konutu hak sahiplerine verirken, 2 ticaret merkezi de hizmete açıldı. Çorum’da da 2 bin 160 konut hak sahiplerine verildi, 32 derslikli bir ilköğretim okulu, 32 derslikli bir lise, 2 spor salonu, 3 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve bir cami hizmete açıldı.
İdare, 25 Şubat’ta Afyon’da bin 63 konutu, 1 Mart’ta Gaziantep’te bin 826 konutu, 3 Mart’ta Isparta’da bin 41 konutu, 4 Mart’ta Manisa’da 582 konutu, 6 Mart’ta Şanlıurfa’da bin 160 konutu hak sahiplerine teslim etti. Bugün Başbakan Erdoğan’ın da katılacağı törenler ile Hatay’da bin 44, Adana’da 3 bin 87 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
İdare, Mersin’deki 3 bin 225 konutu 8 Mart’ta, Aydın’daki bin 240 konutu 9 Mart’ta, Malatya’daki bin 595 konutu 10 Mart’ta, Eskişehir’de bin 982 konutu 13 Mart’ta, Yalova’daki bin 152 konut ile Bursa’daki 774 konutu 14 Mart’ta, Balıkesir’deki bin 641 konut ile İzmir’deki 514 konutu 15 Mart’ta, Tekirdağ’daki 2 bin 443 konutu 16 Mart’ta, Denizli’deki bin 973 konutu 17 Mart’ta,
Çanakkale’deki 292 konutu da 18 Mart’ta düzenlenecek törenler ile hak sahiplerine teslim etmeyi programladı.
Açıklamaya göre, 24 Şubat-18 Mart döneminde, 23 günde, toplam 29 bin 225 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 424 derslikli 26 ilk okul, 128 derslikli 9 lise, 20 spor salonu, 9 sağlık ocağı, 26 cami, 7 kreş, 41 ticaret merkezi, 1 anaokulu, 1 huzurevi, 3 sevgi evi, 1 acil servis binası, bir kütüphane ve bir sosyal tesis hizmete açılıyor.
TOKİ’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, hükümet tarafından başlatılan konut seferberliği kapsamında, 2003-2009 arasında 348 bin 826 konutun, ayrıca toplam 13 bin 279 derslikli 455 lise, ilköğretim ve anaokulu, 445 spor salonu, 35 kütüphane, 327 ticaret merkezi, 38 hastane, 74 sağlık ocağı, 264 cami, 6 bin kişi kapasiteli 23 yurt ve pansiyon, 15 sevgi evi, 10 engelsiz yaşam merkezinin inşaatı projelendirdi veya başlatıldı. Başlatılan 348 bin 826 konuttan 274 bin 817 adedi satıldı. Toplam 244 bin konutun sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasında olduğu kaydedildi.

Mekap
04-20-2009, 13:22
27.11.2007 10:19:15 - (585)
Marmaray Projesi’nde Japonya’dan bir Türk

DAHA iyi bir yaşam umuduyla Fatsa’dan Japonya’ya giderek çok sayıda inşaat şirketinde çalıştıktan sonra Marmaray Projesi’ne yönetici olarak atanan Zeki Kekiloğlu, Marmaray projesini yürüten Japon Taisei firmasında makina mühendisi kadrosunda çalışıyor.

Japonya macerası 12 yıl önce başlayan ortaokul mezunu Kekiloğlu, Tokyo ile Osaka arasında kalan Nagoya isimli küçük bir bölgede çalışmaya başladı. Kekiloğlu bir süre sonra yol kenarlarındaki kanallarda kullanılacak kalıp üretimi yapan bir fabrikada işe başladı. Gündüzleri fabrikada çalışan Kekiloğlu, akşamları ise evde Japonca öğrenmek için çabalamaya başladı.

KEKİLOĞLU, 3 yıl boyunca çok sayıda şirkette kaçak olarak çalıştıktan sonra Japonya’daki ‘babam’ dediği Nagashima adında bir işadamı ile tanıştı. Bu tanışmanın ardından tünel açma işinde kullanılan makineleri üreten bir şirkette çalışmaya başlayan Kekiloğlu, başustalığa yükseldi. Kekiloğlu, tek Türk olarak çalıştığı şirkette çok sayıda Japon’a da işini öğretti. 12 yıl sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapmaya karar veren Kekiloğlu’na Marmaray Projesi’ni üstlenen Japon firma Taisei’den TBM isimli tünel açma makinalarından sorumlu yönetici olarak görev yapması için teklif geldi. Teklifi kabul eden Kekiloğlu 3 yıldır Marmaray Projesi’nde makina mühendisi kadrosunda görev yapıyor.

KENAN İSPİR


İnşaatları tamamlanan-başlatılan: Adedi Nitelik Seviye Açıklama

Adana-Mrk.-Kargakekeç(2 etap) 924 (336+588) %91,%97 (ilköğretim-24) 588 konut alt gelir.
Merkez-Yüreğir (2 etap) 792 (212+580) %98,%97 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı.
Mrk.-Yüreğir-Aksantaş 888 %86 (lise-24) 308 konut alt gelir.
Mrk.-Yüreğir-Köprülü Mh. 988 %82 (ilköğretim-32) (lise-32)
Merkez-Yüreğir 168 %92 Tamamı alt gelir.
Yüreğir 400Yataklı Hastane %6
Merkez-Seyhan 908 %97 (ilk.-32) 176 alt gelir.Tamamı satıldı.
Seyhan-Sarıhular Sevgi Evi 21 %51 (ilköğretim-32) (lise-32)
Mrk.-Seyhan-Sarıhular 860 %17 Tamamı alt gelir.
Mrk.-Seyhan-Zincirlibağlar 1.080 %49
Mrk.-Seyhan-Gürselpaşa 224 Gecekondu Dön. %17
Seyhan-112 Acil servis
Merkez-Sofulu (2 bölge) 1.092 (784+308) %86,%97 (ilköğretim-24) 1.092 alt gelir.
Kozan 864 %84 (ilköğretim-24) 720 alt gelir.
Karaisalı (2 Etap) 192 (96+96) %51,%22 Tamamı alt gelir.
Adıyaman-Mrkz-Esentepe (2 etap) 668 (468+200) %98,%98 300 alt gelir. (ilk.-24) Tamamı satıldı.
Besni (3 etap) 668 (240+260+168) (168’i talep örg.) %98,%91 1.etap tamamı satıldı. 64 alt gelir. (lise-32)
Gölbaşı 128 %100 Tamamı satıldı.
Kahta 192 %97 (ilköğretim-16)
Afyon-Merkez-Telsiz Mah (2 etap) 868 (516+352) %93,%25 516 alt gelir. (ilköğretim-24)
Merkez 400 yataklı hastane
Dinar 352 %97 (ilk.-16) 112 alt gelir.
Sandıklı 192 %98 Tamamı satıldı.
Emirdağ 230 Talep Örg. %66 48 alt gelir.
Erkmen 180 Talep Örg. %68
Bolvadin 272 %68 208 alt gelir. (ilköğretim-16)
Çay 95 Tarımköy %68
Susuz 44 Tarımköy %68
Ağrı-Merkez-Suçatağı 224 %98 Tamamı satıldı.
Merkez-Sevgi Evi 5
Patnos 224 %76 (ilköğretim-32)
Aksaray-Merkez-Yunuskent Mh. 1.194 (360+504+330) %98,97,28 (ilk.-32) 610 altgelir.
Eskil 112 %98
Ortaköy 144 %97
Amasya-Merkez 284 %77 176 alt gelir.
Gümüşhacıköy 112 Talep Örg. %81
Merzifon 512 %45 192 alt gelir. (ilköğretim-16)
Suluova 264 %91 (ilköğretim-24)
Ankara-Altındağ-Aktaş-Doğantepe 718 Gecekondu dön. %89
Eryaman 168 Prestij %100 Tamamı satıldı.
Eryaman 6. Etap (OYAK) 2.812 (1.660+1.152) (384+296+472) %100,86%99,98,100 Satıldı. (OYAK mensuplarına)
(2 ilköğretim-24-30) (lise-32)

Eryaman(7.Etap)(3 kısım) 2.336 (768+808+760) %100,100%100 1.476(Pols.),440(GSGM),(ilköğr-32) 384 alt gelir
Eryaman (8-9-10. Etap) 1.878 (1.344+534) Hasılat pay. %98,%76 (ilköğretim-32)
Etimesgut-Erler 408 Prestij %98 Tamamı satıldı.
Keçiören 428 Hasılat pay. %28 Tamamı satıldı.
Mamak 620 %100 Tamamı satıldı. (ilköğretim-24)
Mamak-Yatıkmusluk 2 Etap 308 Gecekondu dön. 132+176 %15,%27
Protokol Yolu (4 etap) 2.464 (480+496+480+ 1008) Gec. Dön. %98,%97
%88,%69
(ilköğretim-24) (lise-24)
Sincan-Yenikent (3 bölge) 2.788 (932+896+960) %100,91,99 (İLKSAN) (ilköğretim-32) (lise-32)
Sincan-Yenikent (2 etap) 747 (355+392) %98,%97 (ilköğretim-24)(lise-24) 570 altgelir.
Temelli 1. ve 2. Bölge 720 (288+432) %98,%95 (ilköğretim-16)
Polatlı 210 %97 (ilköğretim-32) Tamamı satıldı.
Polatlı(Kuzey) (2 etap) 1.040 (392+648) %87,%38 256 alt gelir. (ilköğretim-32)
Akyurt 336 Talep Örg. %97 (ilköğretim-24) 224 alt gelir.
Ayaş 288 Talep Örg. %74 (ilköğretim-16)
Şereflikoçhisar 512 %97 112 alt gelir. (ilköğretim-24)
Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.Bölge
(1.-2.-3.-4.-5. etaplar)
4.430 (1.152+712+
1.272+730+564)
%75,%69, %20,53, 55 (ilköğretim-24) (ilköğretim-24)
(lise-32)

Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 2.Bölge 426 %22
Sarayköy-Sevgi Evleri 57 %81
Saray Engelsiz Yaşam Mrkz
Çankaya-Dikmen Mahallesi (TBMM Lojmanları) 1.852 Hasılat paylaşımı
Güdül 144 Talep Örg. %40 Tamamı alt gelir.
Pursaklar-Altındağ-Gültepe 784 Gecekondu Dön. %60 (ilköğretim-16)
Kuzey Kent Girişi (3 Etap)
(1.,2.,3. etaplar)
1.994 (710+754+530)
Gecekondu Dön.
%2, 1, 1 (ilköğretim-24)
Kuzey Kent Girişi 3 Etap
(4.,5.,6.,7. etaplar)
2.287 (690+688+591+318) Gecekondu Dön. (ilköğretim-32) (ilköğretim-32)
Demetevler Rehabilitasyon Merkezi %14
Kızılcahamam 298 Talep örgütlenme %8 196 alt gelir.
Elmadağ 528 %9 336 alt gelir. (ilköğretim-16)
Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı (2 lise-16) (2 lise-24)
Gölbaşı (3 Etap) 2.104 (664+984+456) %3,%2,3 (ilköğretim-24) (lise-32)
Antalya-Merkez-Çıplaklı 892 %54 420 alt gelir.
Kepez 1. Bölge 448 Gecekondu Dön. %37
Ardahan-Merkez-Karagöl 192 %100 Tamamı satıldı.
Göle 96 %98 Tamamı satıldı.
Artvin-Merkez-Seyitler Köyü 112 %98 Tamamı satıldı. (ilköğretim-16)
Ardanuç 168 %5
Aydın-İncirliova 142 Tarımköy %100
Merkez 600 %82 480 alt gelir.
Söke-Yenidoğan 144 Talep Örg. %86 96 alt gelir.
Bozdoğan 192 Talep Örg.

Yorum yaz ve okuDiğer Haberler
Circuit City iflasını istedi
TOKİ Tema Park ihalesini iptal etti
Macro, turizme 5 yıldızlı girecek
Historia’daki yangın korkuttu
Forum Trabzon’da da kepenkler kapandı
TOKİ’nin orta gelir konutlarına rekor talep
Dolar satan eve koşuyor
Edip iplikten çıktı gayrimenkule girdi
Avrupa Konutları TEM’de Euro 2.20, dolar 1.70!
Uplife Park’ta 129 bin YTL’ye!
’Dumankaya Müşterileri Ormanı’’yeşeriyor.
TOKİ Yalova’da 44 konut satacak
Narin Park’ta 59 bin YTL’ye!
Bosphorus City’de krizde 780 konut satıldı
İller Bankası’ndan satılık arsa
Gay*ri*men*kul en i*yi ya*tı*rım
Krizden kaçan iki dev soluğu Türkiye’de aldı
TOKİ’den ‘riskli evini getir yenisini al’ fırsatı
Dövizle kredi kullananlar nelere dikkat etmeli?
TOKİ’den peşinatsız 100 YTL taksitle ev
Sümerpark projesi Denizli’de hayata geçiyor
Müteahhite ’demir’ farkı ödenecek!
Geb*ze’ye 20 mil*yon e*u*ro*luk ya*tı*rım
Konut fiyatları nasıl etkilenecek
Avrupa’nın en yüksek binası Sami Yen’den yükselecek
Atrium’da satılık 33 dükkan
TOKİ’den İstanbul Kayabaşı’nda 306 YTL taksitle!
Viaport’a ziyaretçi krizde patladı
10 milyon Euro’ya ’yer’den ısınıyoruz
Gayrimenkule 2. kuşak dopingi

!.ApHacHi.!
05-22-2009, 09:16
Ucuz Konut Heyecanı Salona SığmadıTOKİ'nin Van'ın Kevenli Köyü Yakınlarında Fakir Vatandaşlar için Yapımına Başladığı 800 Konutun Kuraları Çekimine 5 Bin 754 Kişi Başvurunca 1000 Kişilik Salon Almadı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Van'ın Kevenli köyü yakınlarında fakir vatandaşlar için yapımına başlanan 800 konutun kuraları çekildi. Konutlar için 5 bin 754 kişi başvurunca, kalabalık, kura çekiminin yapıldığı salona sığmadı.

TOKİ'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa, fakir vatandaşlar için Van'da yaptıracağı konutların kura çekimi yapıldı. Temeli yeni atılan ve 30 ay sonra hak sahiplerine teslim edilecek olan bir oda ve salondan oluşan 45 metrekarelik dairelerin kuraları noter huzurunda çekildi. 210'u özürlü, toplam 5 bin 754 kişinin başvurması üzerine kura çekimi Merkez Kapalı Salonu'nda yapıldı. Gelen vatandaşlar, toplam bin kişilik kapasiteye sahip salona sığmadı. Dışarıda kalan vatandaşlar kurayı, bahçeye kurulan ses sisteminden takip etti.

!.ApHacHi.!
05-22-2009, 09:19
TOKİ Müşterileri Krize Dayanamadı
TOKİ'den Konut Alan Binlerce Vatandaş, Ekonomik Kriz Nedeniyle Taksitleri Ödeyemeyince, Hayallerindeki Eve Sahip Olamadan Bunları İade Etmek Zorunda Kaldı.Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle taksitleri ödeyemeyince, hayallerindeki eve sahip olamadan bunları iade etmek zorunda kaldı. iade edenlerin yüzde 70’ten fazlası, ödeme güçlüğünü gerekçe gösterdi.
TOPLU Konut İdaresi’nden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle taksitleri ödeyemeyince, hayallerindeki eve sahip olamadan bunları iade etmek zorunda kaldı.


TOKİ’nin sattığı konutlarda iade miktarı, 2008 yılından itibaren arttı. İadelerin daha çok sosyal konut projelerinde yoğunlaşması dikkat çekerken, iade edenlerin yüzde 70’ten fazlası, ödeme güçlüğünü gerekçe gösterdi. TOKİ, 2008 yılı başından itibaren 55 bin 338 adet sosyal konut sattı. Bu konutları alanların yüzde 3,9’u, yani 2 bin 166’sı konutlarını iade etmek için TOKİ’ye başvurdu. Aynı dönemde, hasılat paylaşımı yöntemi ile üst gelir grubuna yönelik 3 bin 454 konut satılırken, bu konutlarda iade oranı sadece yüzde 0,4 oldu ve 16 kişi konutunu iade etti.

TOKİ yetkilileri, konut iade oranının önceki dönemlere göre kıyaslanamayacak kadar arttığına dikkat çekerken, konutlarını iade edenlerin yüzde 72’sinin ekonomik nedenleri gerekçe göstermesi, ekonomik krizin insanların konut sahibi olma hayallerini yıktığı yorumlarına neden oluyor.

Açık artırmada satış

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, konut alıcıları genellikle konutlarını teslim almadan veya ilk bir yıl içinde iade etmek istiyor. Teslim almadan iade edilen konutlar, aynı proje içinde satışlar devam ediyorsa yeni satılacak konutlar arasına dahil edilerek mevcut satış şartlarında satılıyor. Teslim alınan konutların iadesi halinde, eğer konut kullanılmışsa, idarenin taşınmazların satışı amacıyla belli aralıklarla düzenlediği açık arttırmaya dahil edilerek açık artırma yöntemi ile satılıyor. İade edilen konutların hemen hepsinin anında satıldığını belirten yetkililer, vatandaşlara ödedikleri paraların hemen verildiğini söyledi.

Teslim alınmadan iade

Teslim alınmayan evlerde, vatandaş ödediği paranın tamamını alıyor. Teslim alınıp oturulan evlerde ise öncelikle evin durumu belirleniyor. Oturulan süre için kira bedeli belirleniyor. Vatandaşın ödediği para, kira bedeli düşülerek iade ediliyor. Yetkililer, "TOKİ’nin taksitleri 6 ayda bir memur maaşına endeksli olarak arttığı için, ödenen para, piyasa faizine göre değil, memur maaş artışı oranında değerlenmiş oluyor" dedi.